דף זה מרכז שאלות נפוצות ותשובות הקשורות לזכויות של עובדים ומעסיקים עקב המצב המיוחד בעורף שהוכרז במלחמת חרבות ברזל באוקטובר 2023
לשאלות ותשובות בנושאים אחרים שקשורים למלחמת חרבות ברזל היכנסו לדף השאלות והתשובות המרכזי
למידע על כל הזכויות עקב המצב המיוחד בעורף מומלץ להיכנס לפורטל המלא
מומלץ להתעדכן בהנחיות המתפרסמות באתר פיקוד העורף בשפות: עברית العربية Русский English
ראו גם

דף זה מרכז שאלות נפוצות ותשובות הקשורות לזכויות של עובדים ומעסיקים עקב המצב המיוחד בעורף שהוכרז במלחמת חרבות ברזל באוקטובר 2023.

טיפ
ניתן לקבל מידע וסיוע אישי בנושא זכויות ושירותים עקב המצב הביטחוני, באמצעות מוקד הפניות של "זכות בקלות" בטלפון *5922 או באמצעות פנייה מקוונת.

חופשה ללא תשלום

האם מעסיק יכול להוציא את העובד לחופשה ללא תשלום (חל"ת)?

 • מעסיק רשאי להוציא עובד לחופשה ללא תשלום בהסכמת העובד.
 • אם העובד לא מסכים לצאת לחל"ת, והמעסיק מוציא אותו בכל זאת, מדובר בחופשה כפויה, שיכולה להיחשב כפיטורים או עילה להתפטרות.
  • על-פי פסיקת בית הדין הארצי לעבודה, אם מעסיק כופה על עובד חופשה ללא תשלום לזמן ארוך ובלתי מוגבל, הדבר נחשב כפיטורים ועל המעסיק לערוך לעובד שימוע לפני פיטורים ולשלם לעובד פיצויי פיטורים ואת שאר התשלומים שיש לשלם בסיום יחסי עבודה.
  • על-פי פסיקת בית הדין האזורי לעבודה הוצאת עובד לחל"ת כפוי לתקופה מוגבלת, במיוחד בשעת משבר, אינה נחשבת כפיטורים, אלא השעיה של חוזה העבודה. עם זאת, טרם ניתן פסק דין מחייב בבית הדין הארצי לעבודה בסוגיה זו.
  • בכל מקרה, חופשה כפויה ללא תשלום מהווה הרעה מוחשית בתנאי העבודה והעובד יהיה זכאי לפיצויי פיטורים מלאים אם יתפטר בשל ההרעה בתנאים (כאילו פוטר). במקרה זה על העובד חלה חובה ליידע את המעסיק על כוונתו להתפטר עקב ההרעה בתנאי העבודה, ולאפשר לו לחזור בו מכוונתו להוציאו לחל"ת.
 • למידע נוסף ראו חופשה ללא תשלום

האם המעסיק צריך לקבל אישור מראש ממשרד העבודה כדי להוציא עובדים לחל"ת או להקטין להם את השכר או את היקף המשרה?

 • בעיקרון, המעסיק יכול להוציא את העובדים לחופשה ללא תשלום או להקטין את השכר או את היקף משרתם, אם העובדים הסכימו לכך, וזאת ללא צורך בקבלת אישור מראש מגורם אחר.
 • למרות זאת, במקרים המפורטים להלן, מעסיק שמעוניין להוציא עובדים לחל"ת או להקטין את היקף המשרה או את השכר, חייב לבקש מראש היתר מיוחד ממשרד העבודה:
  1. העובדת בהיריון ובעלת וותק של 6 חודשים לפחות במקום העבודה (אם הוותק קצר יותר, אין צורך בהיתר, אך אסור להוציא אותה לחל"ת מהטעם שהיא בהיריון).
  2. העובדת נעדרת מהעבודה עקב הפלה, ועדיין לא עברו 7 ימים ממועד ההפלה, ואם רופא אישר שעליה להיעדר מהעבודה לתקופה ארוכה יותר אז כל עוד לא הסתיימה התקופה הכתובה באישור הרפואי. בכל מקרה לא יותר מ-6 שבועות ממועד ההפלה.
  3. העובד/ת היו בחופשת לידה וחזרו לעבודה, ועדיין לא עברו 60 ימים מהיום שחזרו לעבודה.
  4. העובד/ת היו בחל"ת אחרי חופשת לידה וחזרו לעבודה, ועדיין לא עברו 60 ימים מהיום שחזרו לעבודה.
  5. העובד/ת נמצא/ת במהלכם של טיפולי פוריות או בסמוך לאחר סיומם, כמפורט להלן:
   • אם העובד/ת נעדר/ה מהעבודה בגלל טיפולי הפוריות, אז הצורך בקבלת היתר חל רק במהלך ימי ההיעדרות וב-150 הימים שלאחריהם, ובתנאי שמדובר בטיפולי פוריות לקראת 2 לידות לכל היותר בתקופת העסקתם אצל אותו מעסיק (או באותו מקום עבודה) או שמדובר בטיפולים לקראת 2 לידות מבן/בת הזוג הנוכחי.
   • אם העובד/ת לא נעדר/ה מהעבודה, הצורך בהיתר חל עד 150 יום אחרי תחילת הטיפולים, ואם הטיפולים נמשכים מעבר ל-150 יום יש צורך בהיתר כל עוד הטיפולים נמשכים - כל אלה בתנאי שהעובד/ת מועסק/ת לפחות 6 חודשים במקום העבודה, העובד/ת הודיע/ה למעסיק על הטיפולים ומדובר בטיפולי פוריות לקראת 2 לידות לכל היותר בתקופת העסקתם אצל אותו מעסיק (או באותו מקום עבודה) או שמדובר בטיפולים לקראת 2 לידות מבן/בת הזוג הנוכחי.
  6. העובדים הם הורים מאמצים של ילד עד גיל 10 לפני קבלת הילד לביתם והם עובדים אצל אותו מעסיק לפחות 6 חודשים - הצורך בהיתר הוא מהרגע שהודיעו למעסיק כי הם עתידים לקבל לביתם ילד למטרת אימוץ, עד למועד קבלת הילד או עד לתום תשעה חודשים מהרגע שהם קיבלו הודעה מעובד סוציאלי על כך שהם עתידים לקבל ילד לאימוץ (לפי המוקדם מביניהם).
  7. העובדים הם הורי אומנה, לפני קבלת הילד לביתם והם עובדים אצל אותו מעסיק לפחות 6 חודשים - הצורך בהיתר הוא מהרגע שהודיעו למעסיק כי הם עתידים לקבל לביתם ילד לאומנה לתקופה של 6 חודשים לפחות, עד למועד קבלת הילד או עד לתום תשעה חודשים מהרגע שהם קיבלו הודעה ממשרד הרווחה על כך שהם עתידים לקבל ילד לאומנה (לפי המוקדם מביניהם).
  8. העובדים נמצאים בתהליך של הבאת ילד לעולם בהליך פונדקאות, בתנאי שהם עובדים אצל המעסיק לפחות 6 חודשים - הצורך בהיתר הוא מרגע שהודיעו למעסיק על ההיריון של האם הנושאת (הפונדקאית) ועד שיקבלו את הילד למשמורת.
  9. העובדת שהתה במקלט לנשים נפגעות אלימות ועדיין לא עברו 150 ימים מאז שחזרה לעבודה, ובתנאי שהיא מועסקת במקום העבודה לפחות 6 חודשים.
 • לצורך קבלת ההיתר יש לפנות אל הממונה על העסקת נשים במשרד העבודה. למידע על הליך הגשת הבקשה לחצו כאן.
אזהרה
במקרים הנ"ל אסור להוציא את העובדים לחל"ת או להפחית להם את השכר או את היקף המשרה לפני קבלת ההיתר.

המעסיק הוציא אותי לחל"ת של 30 ימים, בדיוק חודש לאחר שסיימתי את חופשת הלידה. האם בתום החל"ת הוא יכול לפטר אותי?

 • למעסיק אסור לפטר עובד או עובדת במשך 60 יום לאחר חזרתם מחופשת הלידה (או לאחר חזרתם מחל"ת שלאחר חופשת לידה), אלא אם קיבל היתר מראש ממשרד העבודה.
 • אם מעסיק הוציא עובדים לחל"ת של לפחות 14 ימים רצופים בתקופה שבין 07.10.2023 ל-31.12.2023, וימי החל"ת או חלקם חלים בתוך תקופת 60 הימים שבהם אסור למעסיק לפטר את העובדים, ספירת 60 הימים תיעצר, והיא תימשך רק לאחר חזרת העובדים מהחל"ת.
 • ניתן יהיה לפטר עובדים אלה ללא צורך בהיתר ממשרד העבודה, רק כאשר מספר הימים שעברו ממועד חזרתם מחופשת הלידה ועד יציאתם לחל"ת בצירוף מספר הימים שעברו לאחר חזרתם מהחל"ת מגיע ל-60.
דוגמה
 • עובדת חזרה לעבודה לאחר חופשת לידה ב-01.10.2023.
 • ב-15.10.2023 הוציא אותה המעסיק לחודש חל"ת עד ל-15.11.2023.
 • התקופה שבה שהתה העובדת בחל"ת, לא תיחשב כחלק מ-60 הימים המוגנים מפיטורים, והעובדת תהיה זכאית להגנה מפני פיטורים עד -30.12.2023.

אם יצאתי לחל"ת, האם אהיה זכאי לדמי אבטלה?

 • בתקופה שבין 07.10.2023 - 31.12.2023 עובדים שהוצאו לחופשה ללא תשלום שלא מיוזמתם לתקופה של לפחות 14 ימים קלנדריים (שכוללים ימי מנוחה שבועית וחגים) זכאים לדמי אבטלה בתנאי שהם עומדים בשאר תנאי הזכאות, כגון: תושבות בישראל (עובדים זרים או פלסטינים אינם זכאים לדמי אבטלה), תקופת אכשרה (עבדו לפחות ב-6 חודשים מתוך 18 החודשים האחרונים גם אם לא עבדו בכל ימי החודש) וגיל מעל 20 ומתחת ל-67.
 • אדם עם מוגבלות יהיה זכאי לדמי אבטלה גם אם השלים תקופת אכשרה של 3 חודשים בלבד.
 • מי שהגישו תביעה לדמי אבטלה במהלך 12 החודשים האחרונים וניצלו את כל ימי האבטלה המגיעים להם, יוכלו להגיש תביעה לדמי אבטלה רק לאחר שיעברו 12 חודשים מתחילת תקופת הזכאות הקודמת לדמי אבטלה. אם לא עברו 12 חודשים ונשארו ימי אבטלה שלא נוצלו אפשר להמשיך לקבל דמי אבטלה בלי להגיש תביעה חדשה.
 • תושבי יישוב שפונה לפי החלטת הממשלה בתקופה שבין 07.10.2023 ל-31.12.2023, יוכלו להמשיך לקבל דמי אבטלה עד סוף תקופה זו, גם אם סיימו את כל ימי האבטלה שהיו זכאים להם (כולל מי שטרם מלאו להם 40).
 • אם שנת הזכאות שלהם מסתיימת במהלך תקופה זו, היא תוארך באופן אוטומטי.
 • למידע נוסף ראו דמי אבטלה בתקופת מלחמת חרבות ברזל

על כמה ימים ישלמו לי?

 • דמי האבטלה משולמים לפי מספר הימים שבהם היה העובד בחל"ת ובתנאי שנרשם בשירות התעסוקה והתייצב בשירות התעסוקה בימים ובשעות שנקבעו לו (אם נקבעו).
 • דמי האבטלה ישולמו מהיום הראשון לחל"ת (בתנאי שהעובד נרשם באתר שירות התעסוקה), גם אם העובד לא ניצל את כל ימי החופשה הצבורים שלו לפני החל"ת.
 • בכל מקרה התקופה שעבורה משולמים דמי אבטלה אינה בלתי מוגבלת, ולא ניתן לקבל דמי אבטלה על יותר ממספר ימי האבטלה המירביים הקבועים בחוק, גם אם בפועל העובדים היו בחל"ת או באבטלה במשך תקופה ארוכה יותר.
  • מספר ימי האבטלה המירביים שעבורם ישולמו דמי אבטלה, תלוי בין היתר בגיל של העובדים ובמצבם המשפחתי.
 • למידע נוסף ראו:
שימו לב
תושבי יישוב שפונה לפי החלטת הממשלה בתקופה שבין 07.10.2023 ל-30.11.2023, יוכלו לקבל ברציפות דמי אבטלה עד סוף תקופה זו, גם אם הסתיימה שנת הזכאות שלהם וגם אם סיימו את כל ימי האבטלה שהיו זכאים להם.

עובדים מתחת לגיל 40 שקיבלו דמי אבטלה בתקופת הקורונה או לאחריה, וכעת מגישים תביעה לדמי אבטלה

 • בימי שגרה עובדים מתחת לגיל 40 שהגישו יותר מתביעה אחת לדמי אבטלה במשך תקופה של 4 שנים, יכולים לקבל דמי אבטלה בכל אחת מהתקופות, בתנאי שמספר הימים הכולל שעבורם הם יקבלו דמי אבטלה במשך כל 4 השנים הללו ביחד לא יעלה על 180% ממספר הימים המירבי.
 • מגבלה זו בוטלה בתקופה שבין 07.10.2023 -30.11.2023, וניתן יהיה לקבל בתקופה זו דמי אבטלה על כל ימי החל"ת ועד הסכום המירבי, ללא תלות במספר ימי האבטלה שנוצלו בתקופת קודמות, כולל בתקופת הקורונה.
 • עובדים שהגישו תביעה לדמי אבטלה ב-12 החודשים האחרונים וטרם ניצלו את מספר הימים המירבי שהם זכאים להם, יוכלו לקבל כעת דמי אבטלה על יתרת ימי האבטלה שלא ניצלו עדיין עד למספר הימים המירבי שהם זכאים להם.
 • עובדים שכבר ניצלו את מספר ימי האבטלה המירביים שהם זכאים להם במהלך 12 החודשים האחרונים, יצטרכו להמתין עד שיחלפו 12 החודשים בטרם יוכלו להגיש תביעה חדשה.
שימו לב
הקלה נוספת למי שפונו מבתיהם
תושבי יישוב שפונה לפי החלטת הממשלה בתקופה שבין 07.10.2023 ל-30.11.2023, יוכלו לקבל ברציפות דמי אבטלה עד סוף תקופה זו, גם אם הסתיימה שנת הזכאות שלהם וגם אם סיימו את כל ימי האבטלה שהיו זכאים להם (כולל מי שטרם מלאו להם 40).
 • בכל מקרה מי שקיבלו ב-4 השנים האחרונות דמי אבטלה וכעת מגישים תביעה חדשה, יקבלו דמי אבטלה נמוכים יותר לכל יום אבטלה (לא יותר מ-85% מהסכום שהיה משולם אילו היה מדובר בתביעה ראשונה לדמי אבטלה).
 • למידע נוסף ראו דמי אבטלה בתקופת מלחמת חרבות ברזל

מה עלי לעשות כדי לקבל דמי אבטלה?

 • יש להירשם בהקדם כדורשי עבודה בשירות התעסוקה.
  • ניתן לבצע את הרישום באמצעות אתר האינטרנט של שירות התעסוקה (ראו הסבר מפורט), ובהמשך להגיש תביעה לדמי אבטלה לביטוח הלאומי.
  • ניתן גם להירשם בשירות התעסוקה ולהגיש תביעה לביטוח הלאומי באמצעות טופס אחד משולב במערכת ההזדהות הלאומית.
 • לאחר הרישום יש להישאר זמינים בטלפון הסלולרי או בדואר האלקטרוני, למקרה ששירות התעסוקה יבקש ליצור קשר.
שימו לב
 • בתקופת מלחמת חרבות ברזל לשכות התעסוקה פועלות בערוצים מרחוק ולא נדרשת התייצבות פיסית.
 • תובעי אבטלה או הבטחת הכנסה צריכים להיות זמינים בטלפון הסלולרי או בדוא"ל כדי לעדכן את שירות התעסוקה על הסטטוס התעסוקתי שלהם או לקבל הפניות לעבודה מתאימה - אם תימצא.
 • חשוב לעקוב אחרי העדכונים באתר שירות התעסוקה.
 • כדי לזרז את הטיפול בתביעה ולהימנע מדרישת מסמכים מיותרים, יש לוודא שהמעסיק שידר למוסד לביטוח לאומי טופס 100 (ריכוז נתוני שכר) עבור תקופת העבודה ב-12 החודשים האחרונים, שכולל את תאריך הפסקת עבודה ויתרת ימי חופש במועד ההוצאה לחל"ת.
 • אם אין אפשרות שהטפסים יישלחו על ידי המעסיק, יש לצרף לתביעת האבטלה את אחד המסמכים הבאים:
  • אישור המעסיק על תקופת ההעסקה והשכר (בל/1514), חתום בחתימה ובחותמת המעסיק או
  • מכתב על הפסקת עבודה החתום בחתימה וחותמת המעסיק המציין שהעובד הוצא לחל"ת ביוזמת המעסיק, תלושי שכר של 6 חודשי עבודה מתוך 18 החודשים האחרונים שקדמו לרישום בשירות התעסוקה ואת יתרת ימי החופשה של העובד, אם ישנם.
 • למידע על הליך הגשת התביעה לדמי אבטלה לחצו כאן.
טיפ
מומלץ להירשם בשירות התעסוקה מיד לאחר הפסקת העבודה ולא להשתהות עם הרישום.

ואם עברתי את גיל 67?

 • תושבי ישראל מעל גיל 67 שהוצאו לחל"ת של 14 יום או יותר בתקופה שבין 07.10.2023 - 30.11.2023, זכאים למענק מיוחד, בתנאי שעבדו כשכירים ב-3 החודשים הרצופים שלפני החודש שבו הוצאו חל"ת.
 • גובה המענק לכל יום חל"ת הוא 75% מהשכר החודשי הממוצע ב-3 החודשים שבהם הם קיבלו את השכר הגבוה ביותר מתוך 6 החודשים שקדמו להוצאתם לחל"ת, חלקי 30, ולא יותר מ-134 ש"ח לכל יום.
 • את הבקשה למענק יש להגיש למוסד לביטוח לאומי לכל המאוחר עד 08.11.2024.
 • למידע נוסף ראו מענק מיוחד לעובדים מעל גיל 67 שהוצאו לחופשה ללא תשלום או פוטרו בתקופת מלחמת חרבות ברזל

ואם אני לא זכאי לדמי אבטלה, כי אין לי מספיק תקופת אכשרה או שכבר ניצלתי את כל ימי האבטלה המגיעים לי, האם אני יכול לקבל עזרה כספית אחרת?

האם אני צריך לשלם דמי ביטוח לאומי במהלך החל"ת?

 • בחודשיים הראשונים המלאים של החל"ת, העובד וגם המעסיק לא צריכים לשלם את דמי הביטוח הלאומי עבור העובד (רלוונטי לעובדים שהוצאו לחל"ת בין 07.10.2023 ל-30.11.2023).
  • אם העובד זכאי לדמי אבטלה במהלך החל"ת, הביטוח הלאומי ינכה אוטומטית את דמי הביטוח מדמי האבטלה.
  • אם העובד לא מקבל דמי אבטלה עליו לשלם בעצמו את דמי הביטוח הלאומי החל המחודש המלא השלישי לחל"ת.
דוגמה
עובד שיצא לחל"ת ב-8.10.2023.
 • העובד יצטרך להתחיל לשלם דמי ביטוח לאומי החל מחודש ינואר 2024 (ורק אם הוא לא מקבל דמי אבטלה עבור חודש זה), מכיוון שבחודש אוקטובר הוא עדיין עבד (גם אם רק בחלק מהחודש) ולכן נובמבר ודצמבר הם שני החודשים המלאים הראשונים של החל"ת. חודש ינואר הוא החודש השלישי.
 • אם העובד יוחזר לעבודה במהלך חודש ינואר 2024, הוא לא יצטרך לשלם כלל דמי ביטוח לאומי עבור חודש זה שכן הוא ייחשב כחודש עבודה, ודמי הביטוח הלאומי ינוכו משכרו.

יצאתי לחל"ת במהלך החודש, והחזרתי את הרכב הצמוד שברשותי למעסיק. האם עלי לשלם מס הכנסה בגין השימוש ברכב?

 • בדרך כלל, מעסיק שמעמיד לרשות העובד רכב צמוד נדרש לחייב את שכרו של העובד במס הכנסה בגין השימוש ברכב לפי שווי שימוש מלא, גם כאשר הרכב היה ברשות העובד רק בחלק מהחודש.
 • במהלך מלחמת חרבות ברזל, עובדים אשר הוצאו לחל"ת והחזירו למעסיק את הרכב שהוצמד להם, ישלמו מס הכנסה עבור שווי השימוש ברכב באופן יחסי למספר הימים בחודש, שבהם הרכב היה ברשותם.
 • למידע נוסף ראו הודעת רשות המיסים.

האם הפנסיה שלי תיפגע במהלך החל"ת?

 • במהלך החל"ת המעסיק לא משלם שכר ולא מבצע הפרשות לביטוח הפנסיוני.
 • הפסקת ההפרשות השוטפות לביטוח הפנסיוני עלולה לפגוע בכיסוי הביטוחי של העובד, אולם קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים מאפשרים שמירה על הכיסוי הביטוחי ורצף הזכויות הפנסיוניות במשך מספר חודשים מהרגע שבו הופסקו ההפקדות החודשיות השוטפות.
  • בקרנות הפנסיה הכיסוי ביטוחי ושמירת הוותק ורצף הזכויות יישמרו במשך 5 חודשים.
  • בביטוחי מנהלים יישמרו הזכויות במשך 3 חודשים לאחר הפסקת ההפקדות.
 • מי שהיה מבוטח בקרן פנסיה או ביטוח מנהלים לפני 30.06.2021 זכאי לשמירה אוטומטית של זכויותיו הביטוחיות בביטוח הפנסיוני במשך 12 חודשים.
טיפ
מומלץ ליצור קשר עם שירות הלקוחות של קרן הפנסיה או חברת הביטוח שבה מתנהל הביטוח הפנסיוני ולוודא שזכויותיכם נשמרות.

האם הוותק של העובד והזכויות הסוציאליות שלו נפגעות כתוצאה מהיציאה לחל"ת?

 • תקופת החל"ת לא נספרת במסגרת חישוב הוותק של העובד לצורך חישוב זכויות התלויות בוותק כגון: דמי הבראה, ימי מחלה, חופשה שנתית או תקופת ההודעה המוקדמת.
 • היציאה לחל"ת משפיעה באופן חלקי על הזכאות העתידית לפיצויי פיטורים אם בהמשך העובד יפוטר או יתפטר בנסיבות שמזכות בפיצויי פיטורים.
  • יציאה לחל"ת לא מנתקת את רצף העבודה לצורך בדיקת עצם הזכאות לפיצויים בסיום יחסי העבודה. לצורך בדיקה אם העובד הועסק לפחות שנה במקום העבודה יובאו בחשבון תקופות העבודה שלפני החל"ת בצירוף תקופת העבודה שלאחר החל"ת.
  • חלק מתקופת החל"ת (לכל היותר 14 ימים) ייחשב כתקופת עבודה לצורך חישוב סכום הפיצויים (הזכאות לפיצויים מחושבת לפי משך תקופת העבודה. אם העובד יפוטר לאחר יציאתו לחל"ת, והוא צבר ותק של שנה במקום העבודה, 14 ימים מתוך החל"ת ייחשבו כתקופת עבודה שעבורה יש לשלם פיצויי פיטורים).
 • למידע נוסף ראו חופשה ללא תשלום

חופשה ביוזמת המעסיק

האם למעסיק מותר להוציא את העובדים לחופשה כפויה בשל המצב?

 • בעקרון, מעסיק רשאי להוציא את עובדיו לחופשה כפויה ולנכות את ימי ההיעדרות של העובדים ממכסת ימי החופשה השנתית שצברו.
 • עם זאת, אסור למעסיק להוציא עובד לחופשה, אם אין ברשות העובד ימי חופשה הצבורים לזכותו. במקרה כזה יכול המעסיק להוציא את העובד לחופשה, אך חייב לשלם לו שכר מלא עבור ימי החופשה.
 • למידע נוסף ראו חופשה שנתית לעובד שלא צבר מספיק ימי חופשה
 • מעסיק לא יכול להוציא את עובדיו לחופשה ללא התראה, כלומר עליו להודיע להם זמן מה מראש.
 • אם מדובר בחופשה רצופה שאורכה 7 ימים או יותר, על המעסיק להודיע לעובדים שבועיים מראש. כלומר, מעסיק לא יכול להוציא את עובדיו לחופשה, שעולה על שבוע רצוף, במהלך השבועיים הראשונים של מצב החירום.
 • למידע נוסף ראו חופשה ביוזמת המעסיק

הקטנת משרה והפחתת שכר

האם מותר למעסיק להפחית לי את השכר או להוריד לי את היקף המשרה?

 • מעסיק רשאי להפחית את שכר העובד או את היקף משרתו, רק אם העובד נתן את הסכמתו המפורשת לכך (ורצוי שההסכמה תינתן בכתב).
 • הפחתת היקף משרה ללא הסכמת העובד מראש עשויה להיחשב כהרעה מוחשית בתנאי העבודה, והעובד יוכל להתפטר ולהיות זכאי לפיצויי פיטורים מלאים אם יתפטר בשל ההרעה בתנאים (כאילו פוטר). במקרה זה על העובד חלה חובה ליידע את המעסיק על כוונתו להתפטר עקב ההרעה בתנאי העבודה, ולאפשר למעסיק לחזור בו מכוונתו להפחית את היקף המשרה או השכר.

האם המעסיק צריך לקבל אישור מראש ממשרד העבודה לפני שהוא מפחית את השכר או את היקף המשרה?

האם הפנסיה שלי יכולה להיפגע בגלל הפחתת השכר?

 • עובד שמבוטח בקרן בפנסיה או בביטוח מנהלים לפני 30.06.2021 ושכרו הופחת ב-20% או יותר בהשוואה לשכר חודש פברואר 2020, ועקב כך הופחתו ההפקדות החודשיות שמועברות לקרן הפנסיה או לחברת הביטוח, רשאי לבקש מהחברה המנהלת את הביטוח הפנסיוני שלו לשלם בעצמו את ההפרש או לנכות אותו מיתרת החיסכון הפנסיוני שלו כדי שהכיסוי הביטוחי יהיה זהה לזה היה לו לפני הפחתת השכר.
 • אם העובד ויתר על אפשרות זו, הכיסוי הביטוחי שלו יוקטן בהתאם להקטנת השכר (גובה קצבת הנכות שיקבל אם יאבד את כושר עבודתו, וקצבת השאירים שתשולם לשאיריו אם ימות, תחושב כאחוזים מתוך שכרו החדש והנמוך יותר, ולא מתוך השכר המקורי שלפני ההפחתה). במקרה כזה העובד יוכל במשך 12 חודשים ממועד הפחתת השכר להגדיל את הכיסוי הביטוחי מחדש לאותו כיסוי שהיה לו ערב ההפחתה ללא צורך בהליך חיתום או בצבירה מחודשת של תקופת אכשרה (לצורך כיסוי מחלות קיימות).
דוגמה
 • עובד ששכרו החודשי 10,000 ₪ והכיסוי הביטוחי שלו במסגרת קרן הפנסיה מכסה 75% מהשכר, כך שבמקרה של נכות מלאה הוא יהיה זכאי לקצבת נכות של 7,500 ₪.
 • שכרו של העובד הופחת בחודש אוקטובר 2023 ל-5,000 ₪, ועל כן קצבת הנכות שיהיה זכאי לה אם יאבד את כושר עבודתו צפויה להיות 3,750 ₪ בלבד (75% מתוך שכרו החדש), אלא אם יבקש מקרן הפנסיה לשלם את ההפרש הנדרש לצורך שמירת הכיסוי הביטוחי לפי השכר המקורי שלפני ההפחתה.
טיפ
מומלץ ליצור קשר עם קרן הפנסיה או חברת הביטוח המנהלת את הביטוח הפנסיוני בסמוך למועד שבו הופחת השכר על מנת לוודא מולם שהכיסוי הביטוחי יישמר.

היעדרות מהעבודה

האם מותר לפטר עובד שנעדר מעבודתו בשל המצב?

 • למעסיק אסור לפטר עובד שנעדר מהעבודה, אם פיקוד העורף אוסר על הגעה למקום עבודתו.
 • אם פיקוד העורף לא אוסר על הגעה למקום העבודה והעובד בחר בכל זאת להיעדר ממקום העבודה, העובד לא יהיה מוגן מפני פיטורים. במקרה כזה רשאי המעסיק גם לנכות את ימי ההיעדרות משכרו של העובד או ממכסת ימי החופשה שצבר.
 • למידע נוסף ראו איסור פיטורי עובדים שנעדרו מעבודתם עקב הנחיות פיקוד העורף.

מה קורה כאשר עובד עם מוגבלות אינו יכול לעמוד בהנחיות פיקוד העורף?

 • אסור לפטר עובד שהוא אדם עם מוגבלות, שנעדר מהעבודה אם ההגעה לעבודה היתה מונעת ממנו לקיים את הנחיות פיקוד העורף בשל מוגבלותו.
דוגמה
עובד שבשל מוגבלותו לא יכול להגיע למרחב המוגן במקום העבודה בזמן סביר

האם מותר לפטר עובדים שמתגוררים ביישובים שהתפנו בשל המלחמה?

האם מותר לפטר עובד שנעדר מעבודתו על מנת להשגיח על ילדיו בשל סגירת מוסד החינוך שבו הם לומדים?

 • אסור לפטר עובד שנעדר מעבודתו לצורך השגחה על ילדו עקב סגירת מוסד החינוך שבו הוא לומד, אם מתקיימים כל התנאים הבאים:
  1. העובד הוא ההורה של הילד (כולל הורה אומנה)
  2. הילד לא עבר את גיל 14, ואם מדובר בתלמיד עם צרכים מיוחדים אז לא עבר את גיל 21.
  3. מוסד החינוך שבו לומד הילד, נסגר בשל הוראה של פיקוד העורף או הרשות המקומית או של מוסד החינוך.
  4. העובד עונה על אחד מהתנאים הבאים:
   • העובד הוא הורה יחיד, ובמקום העבודה שלו אין סידור הולם להשגחה על הילד
   • ההורה השני הוא עובד שכיר או עצמאי ולא נעדר מהעבודה לצורך השגחה על הילד או שהוא לא מסוגל להשגיח על הילדים, ובנוסף אין במקום העבודה של אף אחד מההורים סידור הולם להשגחה על הילד.

האם מותר לפטר בני זוג של משרתי מילואים וכוחות הביטחון וההצלה שנעדרו מעבודתם לצורך השגחה על ילדיהם?

 • אסור לפטר את בן זוגו של מי שמשרת בכוחות הביטחון וההצלה המפורטים בהמשך, אם מתקיימים כל התנאים הבאים:
   1. העובד הוא הורה של הילד (כולל הורה אומנה)
   2. הילד לא עבר את גיל 14, ואם הוא תלמיד עם צרכים מיוחדים הוא לא עבר את גיל 21
   3. העובד נעדר מעבודתו לצורך השגחה על הילד, עקב גיוס או שירות של בן זוגו או של ההורה האחר של הילד לאחד מהגופים הבאים:
    • צה"ל;
    • כוחות הצלה וביטחון, כגון: משטרה, שירות בתי הסוהר, שירות הביטחון הכללי, המוסד;
    • ארגונים שעיסוקם הוא בהצלת חיי אדם, כמו מגן דוד אדום, שירותי כבאות;
    • מקומות עבודה שהוגדרו מפעלים חיוניים.
שימו לב
האיסור על הפיטורים במקרה זה חל בין התאריכים 07.10.2023 - 01.07.2024.

ואם יש לנו ילד משותף אבל אנחנו לא בני זוג, ונעדרתי מהעבודה לצורך השגחה על הילד, האם מותר לפטר אותי?

 • לא. האיסור על פיטורים שחל על בני זוג של משרתי כוחות הביטחון, חל גם על כל מי שיש להם ילד משותף עד גיל 14 (או עד 21 אם מדובר בתלמיד עם צרכים מיוחדים) והם נעדרו מהעבודה לצורך השגחה עליו.
דוגמה
 • גרושים וגרושות של משרתי כוחות הביטחון
 • מי שהביאו לעולם ילד ב"הורות משותפת" (ללא זוגיות) עם משרתי כוחות הביטחון

אני עובד במפעל חיוני, האם מותר לי להיעדר מהעבודה?

איך אני יכול לדעת אם מקום העבודה שלי הוא מפעל חיוני?

 • ניתן לבדוק אם מקום עבודה מסוים נחשב מפעל חיוני באמצעות מנוע החיפוש באתר משרד העבודה.
 • יש להיכנס למנוע החיפוש ומלא את אחד הפרטים הבאים:
  • שם מקום העבודה
  • מספר ח.פ. של החברה
  • מספר המפעל
 • אם מקום העבודה הוא מפעל חיוני, הוא יופיע בתוצאות החיפוש.

האם עובד זכאי לשכר עבור הימים שבהם נעדר מהעבודה בשל מלחמת חרבות ברזל?

 • עובד שנעדר מהעבודה שעה אחת לפחות, עקב המצב הביטחוני בתקופה שבין 07.10.2023 ל- 31.12.2023 זכאי לתשלום שכר עבור ימי היעדרותו אם הוא עונה על אחד מהתנאים הבאים:
  1. הוא התגורר ביישוב שפונה לפי החלטת הממשלה ונעדר מהעבודה בשל המצב הביטחוני.
  2. הוא מועסק במוסד חינוך באחד היישובים המצויים באזור המיוחד, והוא נעדר מהעבודה בשל הוראות פיקוד העורף על סגירת מוסד החינוך.
   שימו לב
   מוסד חינוכי כולל גם מעונות, קייטנות, מעון יום שיקומי, מעון יום לפעוטות, צהרון, משפחתון שבו שוהים עד 6 פעוטות, ומסגרת פעילות יומית לאנשים עם מוגבלות עד גיל 21.
  3. העובד הוא הורה (כולל הורה במשפחת אומנה) שנעדר מהעבודה לצורך השגחה על ילדו שטרם מלאו לו 14 שנים כיוון שמוסד החינוך שבו שהה הילד, מצוי באזור המיוחד, ונסגר בהתאם להנחיות פיקוד העורף, ובמקום העבודה לא קיימת מסגרת נאותה להשגחה על הילד ובנוסף מתקיים אחד מאלה:
   • הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית של העובד או שהעובד הוא הורה עצמאי (הורה יחיד).
   • בן זוגו של העובד הוא עובד שכיר או עצמאי שלא נעדר מעבודתו כדי להשגיח על הילד, ואם בן הזוג לא עובד - הוא לא יכול להשגיח על הילד.
   • אם העובד הוא הורה במשפחת אומנה, ההורה הביולוגי של הילד לא נעדר מעבודתו או עסקו לצורך השגחה על הילד או שהוא אינו יכול להשגיח על הילד.
  4. העובד נעדר מעבודתו בשל הוראות פיקוד העורף על איסור התקהלות באזור המיוחד.
  5. העובד הוא אדם עם מוגבלות אשר מקום מגוריו או מקום עבודתו באחד הישובים של האזור המיוחד ומתקיימים שני התנאים הבאים:
   • מוגבלותו של העובד ידועה למעסיק.
   • העובד לא היה יכול להגיע לעבודה כיוון שמוגבלותו מנעה ממנו לפעול לפי הנחיות פיקוד העורף.
  6. העובד הוא קרוב של אדם עם מוגבלות אשר מקום מגוריו או מקום עבודתו באזור המיוחד, ומתקיימים כל התנאים הבאים:
   • העובד נעדר מעבודתו לצורך השגחה על קרובו שהוא אדם עם מוגבלות, כיוון שהמוגבלות של קרובו אינה מאפשרת לו לפעול לפי הנחיות פיקוד העורף.
   • המוגבלות של קרובו ידועה למעסיק.
   • העובד הצהיר בכתב על כך שהוא היחיד שנעדר מהעבודה לשם השגחה על קרובו שהוא אדם עם מוגבלות וכי בן זוגו של העובד הוא עובד שכיר או עצמאי שלא נעדר מעבודתו כדי להשגיח על הקרוב עם המוגבלות, ואם בן הזוג אינו עובד - הוא אינו יכול להשגיח על הקרוב עם המוגבלות.
  7. העובד הוצא לחופשה ללא תשלום (חל"ת) ומתקיימים בו אחד התנאים המפורטים בסעיפים 6-1 לעיל, ואילו לא הוצא לחל"ת הוא היה זכאי לתשלום שכר מהמעסיק עבור ימי היעדרותו בתקופה שבין 07.10.2023 - 31.12.2023.
 • השכר עבור כל יום היעדרות יהיה השכר הרגיל של העובד, ללא תוספות, עד לתקרה של 1,510 ₪ ליום והמעסיק יבצע הפרשות סוציאליות עבור שכר זה. גובה השכר של עובד שאלמלא יצא לחל"ת היה זכאי לשכר, הוא גובה שכרו הרגיל אך לא יותר מגובה הפיצוי לו זכאי המעסיק בשל תשלום שכרו של העובד.
 • על המעסיק לשלם את השכר לעובדים הזכאים לכל המאוחר במשכורת אפריל 2024.
 • במגזר הציבורי השכר ששולם הנו כמפורט בהסכם הקיבוצי שנחתם במגזר הציבורי בדבר פיצוי לעובדים בשל מלחמת חרבות ברזל
טיפ
מעסיקים ששילמו שכר לעובדים שנעדרו מעבודתם בשל המצב הביטחוני זכאים בתנאים מסוימים לפיצוי מרשות המסים. למידע נוסף לחצו כאן.

אם מקום העבודה עובד כרגיל אבל העובד פוחד ללכת לעבודה, האם הוא זכאי להגנה כלשהי או לשכר?

 • אם הנחיות פיקוד העורף קבעו שבאזור שבו העובד מועסק יש להישאר במרחב מוגן ולא לצאת לעבודה, ועל-פי קביעת פיקוד העורף מקום העבודה אינו מוגן, עובד שנעדר מהעבודה יהיה מוגן מפני פיטורים.
 • אם העובד לא הגיע לעבודה בשל הפחד לצאת מביתו, הוא לא יהיה מוגן מפני פיטורים, והמעסיק יוכל לנכות היעדרות זו מהשכר או ממכסת ימי החופשה השנתית שצבר העובד.
שימו לב
אם מקום העבודה הוכרז על ידי פיקוד העורף כמפעל חיוני, העובד חייב להגיע לעבודה. עובד שלא יתייצב לעבודה במפעל חיוני, לא יהיה זכאי לשכר.
 • עובד שנעדר מעבודתו בשל חרדה או מצב נפשי אחר, זכאי לתשלום דמי מחלה, אם עומדים לרשותו ימי מחלה צבורים ויש בידו אישור רפואי שמעיד שהוא לא יכול לעבוד בשל מצבו הרפואי.

אני בעל עסק. אחד מהעובדים שלי נעדר מהעבודה לאחר שבן משפחתו נחטף או נעדר. האם מותר לי לפטר את העובד בשל היעדרותו?

 • בני משפחה מקרבה ראשונה של חטופים או של נעדרים מוגנים מפני פיטורים בין התאריכים 07.10.2023 - 01.07.2024.
 • בתקופה זו אסור לפטר אותם ואת בני המשפחה האחרים שמקבלים מענק רבעוני בסך 90,000 ₪.
 • מעסיק שמפטר בני משפחה של חטופים או נעדרים בנסיבות אלה, מבצע עבירה וצפוי לקנס בסכום של עד 29,200 ₪.
 • במקרים אלה ניתן להגיש תביעת פיצויים נגד המעסיק בגים פיטורים שלא כדין, גם אם לא נגרם לעובדים שום נזק.
 • למידע נוסף ראו איסור פיטורי עובדים שהם או בני משפחותיהם חטופים או נעדרים.
שימו לב
בתקופה זו שבין 07.10.2023 - 01.07.2024 אסור למעסיקים לפטר גם את החטופים והנעדרים עצמם, והם חייבים להמשיך לבצע עבורם את ההפקדות לביטוח הפנסיוני. למידע נוסף לחצו כאן.

האם עובדים ששוהים בחו"ל ואינם יכולים לשוב לארץ בגלל מחסור בטיסות זכאים לשכר?

 • בחוק אין התייחסות לתשלום שכר לעובד ששוהה בחו"ל ולא יכול לחזור לארץ בגין מחסור בטיסות בתקופת מלחמה.
 • העובדים רשאים לבקש מהמעסיק להחשיב את ימי ההיעדרות כימי חופשה על חשבון ימי החופשה הצבורה שלהם, ככל שיש להם ימי חופשה צבורים שהם עדיין לא ניצלו. במקרה זה על המעסיק לשלם להם שכר עבור ימי החופשה בסכום השווה לשכרם הרגיל ולנכות ימים אלה ממכסת ימי החופשה הצבורה של כל עובד.
 • אם אין להם מספיק ימי חופשה, הם ייחשבו כמי ששוהים בחופשה ללא תשלום.
 • במקרים בהם הגיעו הצדדים להסדר אחר באופן אישי או באמצעות הסכם קיבוצי, יש לפעול לפי הסדר זה.

האם עובדים שמטפלים בבני משפחותיהם שנפצעו במלחמה זכאים לשכר בתקופת היעדרותם מהעבודה?

 • עובדים שנעדרו מעבודתם בשל הצורך לטפל בבני משפחה שנפצעו במהלך המלחמה, עשויים להיות זכאים לתשלום דמי מחלה בתקופת ההיעדרות, עד מכסת ימים מסוימת ובתנאי שעומדים לרשותם ימי מחלה צבורים.
 • שכירים שבני זוגם עובדים, זכאים להיעדר מהעבודה עד 8 ימים בשנה על חשבון ימי המחלה הצבורים שלהם בגלל מחלת ילדיהם שמתחת לגיל 16.
 • במקרה שהפצוע הוא בן הזוג או הורה של העובד, העובד יוכל להיעדר מהעבודה על חשבון 6 ימי מחלה לכל היותר אם בן הזוג או ההורה הפך להיות תלוי לחלוטין בעזרת הזולת בביצוע פעולות היום-יום.
 • למידע נוסף ראו:
טיפ
בני משפחה מקרבה ראשונה של פצוע שמאושפז, עשויים להיות זכאים לפיצוי מהביטוח הלאומי בגין אובדן ימי עבודה וכן הוצאות נוספות, שנגרמו בשל הצורך לשהות ליד הפצוע או לבקר אותו. למידע נוסף ראו החזר הוצאות לבני משפחה של נפגע פעולת איבה.

אם המעסיק שילם שכר רגיל לעובדים שנעדרו מהעבודה, האם הוא יקבל פיצוי על כך?

 • בעיקרון, בעלי עסקים זכאים לפיצוי בגין ירידה בהכנסותיהם עקב המלחמה, כולל ירידה שנובעת מתשלומי שכר לעובדים שנעדרו מהעבודה.
 • הנוסחה לחישוב הפיצוי ברוב המקרים מביאה בחשבון בין היתר את הוצאות השכר ששולמו.
 • למידע על פיצויים לעסקים בכל הארץ ראו:
 • בעלי עסקים ב"אזור המיוחד" -
  • בעלי עסקים שהם או עובדיהם מתגוררים או עובדים בישובים שבהם הוטלו מגבלות מחמירות ושנמצאים באזור המיוחד, זכאים במקרים מסוימים לפיצוי בסך 520 ש"ח ליום על כל עובד שנעדר מעבודתו עקב המצב הביטחוני ושקיבל שכר עבור היעדרות זו.
  • למידע נוסף לחצו כאן.
 • בעלי עסקים ביישובי ספר -
  • בעלי עסקים ביישובי ספר יכולים לבחור בין מתווי הפיצוי הנ"ל לבין פיצוי "במסלול האדום" שמאפשר פיצוי על מלוא הנזקים העקיפים שנגרמו להם עקב המלחמה, כולל הפסדים בשל תשלומי שכר לעובדים שנעדרו מהעבודה.
  • מעסיקים ביישובים אלה יכולים לבקש מקדמות על חשבון הפיצוי עוד לפני שהגישו את התביעה לפיצוי. את הבקשה עבור חודש אוקטובר 2023 ניתן להגיש עד 15.01.2024 ואת הבקשה עבור חודשים נובמבר ודצמבר עד 31.01.2024. אחרי הגשת הדוחות התקופתיים ניתן יהיה להגיש תביעה למלוא הפיצוי.
  • למידע על בקשות למקדמות לחצו כאן.
  • למידע על הפיצוי במסלול האדום לחצו כאן.
 • פיצוי למעסיקים ששילמו שכר לעובדים שפונו מבתיהם -
  • מעסיקים ששילמו שכר לעובדים שפונו מבתיהם במהלך המלחמה ונעדרו מהעבודה עקב המצב הביטחוני, זכאים לפיצוי גם אם העסקים עצמם לא נמצאים ביישובים שעליהם הוטלו הגבלות של כוחות הביטחון.
  • למידע נוסף לחצו כאן.

עובדים רבים נעדרים מעבודתם בשעה זו, האם מותר להעסיק את העובדים הקיימים בשעות נוספות?

 • בעיקרון, מותר למעסיקים להעסיק עובדים בשעות נוספות עד למכסה מסוימת (לא יותר מ-16 שעות נוספות בשבוע; לא יותר מ-12 שעות עבודה ביום, כולל השעות הנוספות; בעבודת לילה יותר מ-58 שעות בשבוע, כולל שעות נוספות). למידע נוסף ראו מגבלות על העסקה בשעות נוספות.
 • במהלך מלחמת חרבות ברזל מותר למי שמעסיקים 20 עובדים או פחות וכן למי ש-20% מהעובדים (או 20% מהעובדים במשמרת מסוימת) נעדרו מהעבודה, להעסיק עובדים במספר שעות נוספות גבוה ממספר השעות הנוספות המותר במהלך ימי שגרה. זאת בתנאי שההיעדרות אינה תלויה במעסיק (למשל: מילואים, מחלה וכו').
 • בנוסף נקבעו הסדרים מיוחדים למעסיקים בתחומי התחבורה ובתחומי השמירה והאבטחה, המאפשרים העסקת עובדים במספר שעות נוספות גבוה מהרגיל בתקופת המלחמה.
 • למידע נוסף ראו העסקת עובדים בשעות נוספות במהלך מלחמת חרבות ברזל

האם עובד שלא ניצל את ימי החופשה השנתית במהלך המלחמה רשאי לנצל אותם בעתיד?

 • עובד שלא יכול לנצל את ימי החופשה בתקופת מלחמת חרבות ברזל זכאי להעביר את יתרת ימי החופשה לשתי השנים הבאות , אף ללא הסכמת המעסיק, אם במהלך התקופה שבין 07.10.2023 - 31.12.2024 התקיימו לגביו אחד מהתנאים הבאים:
  1. המעסיק לא נתן לעובד חופשה.
  2. העובד נעדר מהעבודה לפחות 5 ימים רצופים בשל שירות מילואים.
  3. העובד נעדר מעבודתו או לא ביצע אותה בשל הצורך להשגיח על ילדו (ילד עד גיל 14 או ילד עם צרכים מיוחדים עד גיל 21) עקב סגירת מוסד החינוך שבו לומד הילד בשל הוראות פיקוד העורף והעובד עונה על אחד משני התנאים הבאים:
   • העובד הוא הורה יחיד, ובמקום העבודה שלו אין סידור הולם להשגחה על הילד
   • ההורה השני הוא עובד שכיר או עצמאי ולא נעדר מהעבודה לצורך השגחה על הילד או שהוא לא מסוגל להשגיח על הילדים, ובנוסף אין במקום העבודה של אף אחד מההורים סידור הולם להשגחה על הילד.
  4. העובד נעדר מעבודתו או לא ביצע אותה בשל הצורך להשגיח על ילדו, עקב גיוס או שירות של בן הזוג או של ההורה האחר של הילד לאחד מהגופים הבאים:
   • צה"ל;
   • כוחות הצלה וביטחון, כגון: משטרה, שירות בתי הסוהר, שירות הביטחון הכללי, המוסד;
   • ארגונים שעיסוקם הוא בהצלת חיי אדם, כמו מגן דוד אדום, שירותי כבאות;
   • מקומות עבודה שהוגדרו מפעלים חיוניים.
  5. העובד נעדר מעבודתו או לא ביצע אותה בשל היותו אחד מאלה:
  6. העובד הוא תושב של ישוב שהתפנה במהלך המלחמה, והוא נעדר מעבודתו או לא ביצע אותה בשל הפינוי. לרשימת הישובים המפונים לחצו כאן.
  7. העובד הועסק או נקרא לשירות במפעל חיוני.
  8. העובד הועסק בשעות נוספות על פי ההיתר לשעות נוספות שניתן בשל מצב החירום.
  9. העובד הינו צעיר בגיל 18-16 אשר הועסק במהלך התקופה המצוינת למעלה בעבודת לילה גם אחרי השעה 23:00 בהתאם להיתר שניתן (אם ניתן) בשל מצב החירום.
 • במקרים אלה אסור למעסיק למחוק את ימי החופשה שלא נוצלו, ועליו לאפשר לעובדים לנצל אותם בשתי השנים הבאות.
 • למידע נוסף ראו צבירת ימי חופשה לעובדים שלא יכלו לנצל את ימי החופשה עקב מלחמת חרבות ברזל.

מענקים למי שהמשיכו לעבוד או חזרו לעבודה

התחלתי לעבוד בחקלאות, האם אני זכאי למענק?

 • עובדים שהחלו לעבוד במהלך התקופה שבין 07.10.2023 ל- 31.12.2023 בעבודות מזכות בענפי החקלאות והבנייה, עשויים להיות זכאים למענק תמרוץ.
 • המענק הוא עבור 3 חודשי עבודה רצופים בתקופה שמ-01.11.2023 עד 31.03.2024.
 • עבור 2 חודשי העבודה הראשונים גובה המענק הוא 3,000 ₪ לכל חודש, ועבור חודש העבודה השלישי גובה המענק הוא 4,000 ₪. עובדים המועסקים אצל חקלאים בישובים שפונו, זכאים למענק כפול.
 • המועד האחרון להגשת בקשה למענק תמרוץ הוא 31.03.2025.
 • למידע נוסף ראו מענק תמרוץ לעובדים שהחלו לעבוד בענף החקלאות והבנייה בתקופת מלחמת חרבות ברזל.

אני מתגורר ביישוב שפונה, אך המשכתי לעבוד אצל מי שהעסיק אותי בשנה האחרונה. האם אני זכאי למענק?

 • עובדים שמקום מגוריהם הקבוע או מקום עבודתם הוא ביישוב שפונה, והמשיכו או חזרו לעבוד אצל המעסיק שלהם, עשויים להיות זכאים למענק עידוד חזרה לעבודה.
  • לבדיקה האם ישוב מסוים הוא ישוב שפונה לחץ כאן.
 • המענק בסך 3,000 ₪ לחודש ישולם עבור חודשים נובמבר 2023 עד יוני 2024 בתנאי שמדובר באותו מעסיק שאצלו עבדו לפני המלחמה באחד מהחודשים יולי - ספטמבר 2023.
 • העובדים יהיו זכאים למענק בתנאי שהם מגיעים פיזית למקום העבודה לפחות 11 ימים בחודש.
 • המועד האחרון להגשת בקשה למענק ע"י המעסיק הוא 01.01.2025. עובד שמעסיקו לא הגיש בקשה עבורו יוכל להגיש בקשה עד 01.07.2025.
 • למידע נוסף ראו מענק עידוד חזרה לעבודה לעובדים שמקום מגוריהם או מקום עבודתם ביישובים שפונו במלחמת חרבות ברזל.

עובדים שיצאו למילואים

קיבלתי צו 8 וגויסתי למילואים, האם מותר למעסיק לפטר אותי?

 • אסור לפטר עובד בשל שירותו במילואים, בשל קריאתו לשירות מילואים או בשל שירותו הצפוי בשירות מילואים. כמו כן אסור לפטר אותו בשל אורך שירות המילואים או תדירות השירות.
 • בנוסף אוסר החוק לפטר עובד, מכל סיבה שהיא, בתקופת היותו במילואים.
 • אם מדובר בשירות מילואים העולה על יומיים רצופים, אסור לפטר את העובד, מכל סיבה שהיא, גם במשך 30 הימים לאחר תום שירות המילואים, אלא אם ניתן לכך היתר מוועדת התעסוקה במשרד הביטחון.
 • אם העובד שירת במילואים במשך 60 יום או יותר במהלך התקופה שבין 07.10.2023 עד 31.12.2024, אסור לפטר במשך 30 יום נוספים מתום השירות ובסה"כ אסור לפטרו במשך 60 ימים מתום השירות .יחד עם זאת, במהלך ה- 30 יום הראשונים שלאחר תום השירות ניתן לפטר את העובד באישור ועדת התעסוקה במשרד הביטחון, ובמהלך התקופה שבין 31 ימים ועד 60 ימים מתום השירות ניתן לפטרו באישור ועדת הפיקוח במשרד העבודה.
 • למידע נוסף ראו איסור פיטורי עובד במהלך או בתום שירות מילואים

האם מגיע לי שכר מהמעסיק במהלך שירות המילואים?

 • עובדים שכירים המשרתים במילואים זכאים לקבל מהמעסיקים את משכורתם במועד התשלום הרגיל. ההתחשבנות נעשית בין המעסיק למוסד לביטוח לאומי.
 • למרות זאת, ייתכנו מקרים שבהם העובד יצטרך להגיש תביעה אישית (באופן מקוון) לקבלת התשלום מהביטוח הלאומי (למשל: עובד המועסק אצל שני מעסיקים שונים).
 • למידע על אופן חישוב התשלום ומידע נוסף ראו:
שימו לב
עובד שכיר ששירת במילואים ביום הבחירות (27.02.2024) זכאי לקבל את מלוא תגמול המילואים הרגיל ובנוסף לקבל שכר מהמעסיק.

כיצד מעסיק מגיש בקשה לקבל החזר מהמוסד לביטוח לאומי עבור דמי המילואים ששילם לעובדיו?

 • ברגיל, עובדים היוצאים למילואים מקבלים את התגמול במשכורת השוטפת והמעסיק מקבל עבורם החזרים מהמוסד לביטוח לאומי בתום תקופת השירות.
 • בתקופת המלחמה, מעסיקים רשאים להגיש למוסד לביטוח לאומי בקשה לקבלת החזרים באתר הביטוח הלאומי מידי חודש, גם אם תקופת השירות לא הסתיימה, ולקבל את ההחזר עבור תשלום דמי המילואים בחודש העוקב.
 • לשם כך, יש לציין בתביעה את תאריך הסיום של החודש הנוכחי, ולהגיש תביעה נוספת בתחילת החודש הבא.
דוגמה
אם העובד שירת בחודש אוקטובר ושירותו נמשך לחודש נובמבר, יש לציין בטופס התביעה כי תאריך סיום השירות הוא 31.10.2023 ולהגיש את התביעה עבור חודש אוקטובר בתחילת חודש נובמבר. תקופת השירות הבאה של העובד תתחיל ב- ב 01.11.2023 ותסתיים בסיום השירות או ב-ב 30.11.2023 – המוקדם מביניהם.
 • סוג השירות שעל המעסיק לציין בטופס התביעה הוא רגיל ולא מל"ח (משק לשעת חירום).
 • כל המעסיקים פטורים מלצרף לתביעה אישור צבאי (3010).
 • מעסיקים שמגישים תביעות לתגמולי מילואים באופן ממוכן פטורים מלשלוח לסניפים את טופסי התביעה (התדפיסים). מי שמגיש באופן ידני – חייב לצרף את טופסי התביעה.
 • מעסיקים קטנים (עד 10 עובדים שעבדו בחודש ספטמבר 2023 והם משרתים במילואים) ומייצגים, יכולים להגיש בקשה להחזר דמי מילואים במערכת המקוונת.
 • לבירורים ניתן להתקשר למוקד המוסד לביטוח לאומי בטלפון: 02-5393722 בימים ראשון עד חמישי בין השעות 8:00 -16:00.
 • למידע נוסף ראו:

האם על המעסיק להפריש לפנסיה ולקרן השתלמות של העובדים בזמן שהם שמשרתים במילואים?

 • מעסיק שמשלם שכר לעובדים בתקופת המילואים (ולאחר מכן מתחשבן עם ביטוח לאומי) צריך להמשיך ולבצע הפרשות לביטוח הפנסיוני של העובד כפי שעשה לפני המילואים. את חלקו של העובד מותר לו לנכות מהשכר של העובד.
 • אם המעסיק לא משלם את השכר (למשל במקרים שבהם העובד צריך להגיש תביעה לביטוח הלאומי ולקבל את התשלום) על המעסיק לבצע את ההפרשות לביטוח הפנסיוני (כולל החלק של העובד) ומותר לו בהמשך לנכות את חלקו של העובד מהשכר שיקבל לאחר חזרתו מהמילואים.
 • אם לפני המילואים הפריש המעסיק כספים לקופת גמל או קרן השתלמות עבור העובד, עליו להמשיך ולהפריש כספים אלה גם בתקופת המילואים ולנכות את חלקו של העובד מהשכר (ואם המעסיק לא משלם שכר בתקופת המילואים, אז מותר לנכות את חלקו של העובד מהשכר שיקבל לאחר חזרתו מהמילואים).
 • למידע נוסף ראו הפרשות לביטוח פנסיוני ולקרן השתלמות לעובדים במילואים

האם מעסיק זכאי לפיצוי בשל הפרשות סוציאליות לקרן פנסיה ולקרן השתלמות ששילם עבור עובדים בתקופת שירותם במילואים?

 • מעסיקים ששילמו עבור עובדיהם הפרשות סוציאליות לקופת גמל, פנסיה או לקרן השתלמות במהלך שירותם במילואים בתקופה שבין 07.10.2023 ועד 31.12.2024, זכאים לפיצוי מהמוסד לביטוח לאומי
 • גובה הפיצוי הוא 20% משכרו היומי הממוצע של העובד ב-3 החודשים שקדמו לשירות המילואים, כפול מספר ימי המילואים שביצע העובד
 • הפיצוי יישולם יחד עם תשלום תגמולי המילואים ויהווה חלק מתשלום התגמול השוטף
 • בשלב הראשון ישולם הפיצוי במסגרת תביעות לתגמולי מילואים מחודש אפריל 2024 ואילך. בהמשך ישולם הפיצוי גם עבור התקופה מתחילת המלחמה.
 • למידע נוסף ראו פיצוי למעסיקים ששילמו הפרשות סוציאליות עבור עובדיהם בתקופת שירות המילואים במלחמת חרבות ברזל

אני במילואים ויש לי רכב מהעבודה. האם עלי לשלם מס הכנסה על שווי שימוש מלא ברכב?

 • בדרך כלל, מעסיק שמעמיד לרשות העובד רכב צמוד נדרש לחייב את שכרו של העובד במס הכנסה בגין השימוש ברכב לפי שווי שימוש מלא, גם כאשר הרכב היה ברשות העובד רק בחלק מהחודש.
 • במהלך מלחמת חרבות ברזל, עובדים אשר גויסו בצו 8 והחזירו למעסיק את הרכב שהוצמד להם, ישלמו מס הכנסה עבור שווי השימוש ברכב באופן יחסי למספר הימים בחודש, שבהם הרכב היה ברשותם.
 • המעסיק יכול לוודא מול עובד שגויס בצו 8 או מול מישהו אחר מטעמו את החזרת הרכב לרשות המעסיק, לרבות השארתו בשטח.
 • העובד או מישהו אחר מטעמו רשאי להודיע למעסיק על החזרת הרכב או על אי העמדת הרכב לרשותו גם בדיעבד, ולכל המאוחר עד 7 ימי עבודה לאחר סיום תקופת שירות המילואים.
 • למידע נוסף ראו הודעת רשות המיסים.

האם מותר לבני זוג של משרתי מילואים להיעדר מהעבודה?

 • בני זוג של משרתי מילואים עשויים להיות זכאים להיעדרות מהעבודה בהתקיים תנאים מסוימים, המפורטים בהמשך.
 • במקרים אלה אסור לפטר את בני הזוג בשל היעדרותם.
 • בחלק מהמקרים על המעסיק לשלם להם שכר גם עבור תקופת ההיעדרות, ואסור להפחית את שעות ההיעדרות ממכסת ימי החופשה השנתית או מהשכר.
 • היעדרות ללא תשלום שכר -
  • בני הזוג של משרתי המילואים וכן שותפיהם להורות על ילד משותף (כגון: גרושים, שותפים להורות משותפת וכו') יכולים להיעדר מהעבודה ולהיות מוגנים מפיטורים אם מתקיימים כל התנאים הבאים:
   1. יש להם ולמשרת המילואים ילד משותף (כולל ילד אומנה);
   2. הילד לא עבר את גיל 14, ואם הוא תלמיד עם צרכים מיוחדים הוא לא עבר את גיל 21;
   3. הם נעדרו מהעבודה לצורך השגחה על הילד.
  • האיסור על הפיטורים במקרה זה חל בין התאריכים 07.10.2023 - 01.07.2024.
  • למידע נוסף לחצו כאן.
 • ימי היעדרות עם תשלום שכר
  • עובדים שבני זוגם או שותפם למשמורת על ילד משרתים במילואים במהלך התקופה שבין 07.10.2023 - 31.12.2024, זכאים בתנאים מסוימים לתוספת ימי היעדרות בתשלום, בהתאם למספר ימי המילואים המצטברים של בן זוגם או שותפם למשמורת.
  • ימי ההיעדרות הללו הם בנוסף לימי החופשה הצבורים של העובדים או לימי המחלה שלהם.
  • ניתן לנצל גם חלקי ימים על חשבון מכסת ימי ההיעדרות, ואין חובה להיעדר יום שלם.
  • לתוספת ימי ההיעדרות בתשלום זכאים עובדים שמתקיימים בהם התנאים הבאים:
   1. הם בני זוג (נשואים, ידועים בציבור, בני זוג מאותו מין) או שותפים למשמורת על ילד משותף של משרת מילואים פעיל.
   2. בתקופה שבין 07.10.2023 - 31.12.2024 בן זוגם או שותפם למשמורת שירתו מעל 30 יום במילואים במצטבר.
   3. הם עונים על אחד התנאים הבאים:
    • הורים (כולל הורים מאמצים, הורים מפונדקאות והורים במשפחת אומנה) לילד מתחת לגיל 14, או שהם מטפלים בילד של בן זוגם כל עוד הילד מתחת לגיל 14;
    • הורים (כולל הורים מפונדקאות, הורים מאמצים והורים במשפחת אומנה) לילד מתחת לגיל 18 שחולה במחלה ממארת או מטופל בדיאליזה, או שהם מטפלים בילד של בן זוגם שנמצא במצב זהה;
    • הם מטפלים או משגיחים באופן בלעדי על אדם עם מוגבלות, שהוא בן זוגם, הורה, סב , ילד, ילד של בן הזוג, אח, אחות או בני זוגם של כל אחד מאלה.
    • הם מטפלים בהורה חולה שלהם או של בן זוגם ובלבד שההורה הפך להיות תלוי לחלוטין בעזרת הזולת לביצוע פעולות יום יום.
   4. הם נעדרו מהעבודה בעת שבן זוגם או שותפם למשמורת היה בשירות מילואים פעיל.
   5. הם נעדרו מהעבודה בשל אחת או יותר מהסיבות הבאות:
    • מחלת ילד עד גיל 14 או מחלת ילד עד גיל 18 שחולה במחלה ממארת או מטופל בדיאליזה
    • טיפול או השגחה בלעדית של קרוב שהוא אדם עם מוגבלות
    • טיפול בהורה חולה שלו או של בן זוג, ובלבד שההורה הפך להיות תלוי לחלוטין בעזרת הזולת לביצוע פעולות יום יום
    • הארכת חופשת לידה של בן או בת הזוג.
    • השגחה וטיפול בילד עד גיל 14 או בילד עד גיל 18 שחולה במחלה ממארת או מטופל בדיאליזה תוך התחשבות, ככל שניתן, עם צרכי העבודה.
    • היעדרות לצורך סידורים הכרחיים לניהול תחזוקת משק הבית שניתן לבצעם רק בשעות העבודה תוך התחשבות, ככל שניתן, עם צרכי העבודה.
    • היעדרות מסיבה אחרת בתיאום ובהסכמת המעסיק.
  • מספר ימי ההיעדרות, שעבורם ניתן לקבל שכר, תלוי במספר ימי המילואים המצטבר של בן הזוג או השותף למשמורת בתקופה שבין 07.10.2023 - 31.12.2024, כמפורט בטבלה הבאה:
מספר ימי המילואים המצטבר מספר ימי היעדרות של העובד
עד 30 ימי מילואים אין זכאות
31 - 60 ימי מילואים 2 ימי היעדרות
61 - 90 ימי מילואים 4 ימי היעדרות
91 - 120 ימי מילואים 6 ימי היעדרות
121 ימי מילואים 8 ימי היעדרות
 • בן/בת זוג של משרת מילואים שיש לו זכאות ל-35 ימים ומעלה של חופשה בתשלום בשנה קלנדרית (מינואר-דצמבר), זכאי למחצית מימי ההיעדרות המופיעים בטבלה.
 • היעדרות לשעה אחת ביום עם תשלום שכר -
  • בני זוג של משרתי מילואים זכאים היעדר שעה אחת ביום מבלי ששכרם יופחת ולהיות מוגנים מפני פיטורים אם מתקיימים כל התנאים הבאים:
   1. הם מועסקים במשרה מלאה (בתקופה שבין 07.10.2023 - 31.12.2024 גם מי שעובדים במשרות חלקיות אצל מספר מעסיקים אך במצטבר מגיעים להיקף משרה מלאה זכאים לשעת ההיעדרות באופן יחסי להיקף המשרה אצל כל מעסיק).
   2. יש להם ילד מתחת לגיל 13.
   3. שירות המילואים של בני הזוג שלהם נמשך לפחות 5 ימים רצופים.
  • אסור למעסיק להפחית את שעת ההיעדרות הזו מהשכר או ממכסת ימי החופשה הצבורה של העובדים.
  • למידע נוסף לחצו כאן.
טיפ
הטבות לעובדי מדינה
 • עובדי מדינה שבני/בנות זוגם נקראו לשירות מילואים בקריאת פתע זכאים להיעדרות של שעה ביום, לצורך סידורים הכרחיים הנובעים מהקריאה, עד תום שירות המילואים. המעסיק חייב לשלם שכר עבור שעת ההיעדרות ואסור להפחית אותה ממכסת ימי החופשה הצבורים של העובד. למידע נוסף לחצו כאן.
 • עובדי מדינה שבני/בנות זוגם נקראו לשירות מילואים בקריאת פתע עשויים להיות זכאים ליום חופשה בתום שירות המילואים של בן/בת הזוג, מעבר למכסת ימי החופשה השנתית שלהם. למידע נוסף לחצו כאן.


שאלות נוספות

אני עובד במשמרות והמעסיק הודיע לי שכרגע הוא לא משבץ אותי למשמרות. מה אני יכול לעשות?

 • הפסקת השיבוץ של העובד במשמרות לתקופה בלתי מוגבלת יכולה להיחשב כפיטורים או להרעת תנאים שמאפשרת לעובד להתפטר ולהיחשב כמי שפוטר.
 • עם זאת ייתכן שכוונת המעסיק היא להוציא את העובד לחופשה ללא תשלום (חל"ת) עד שהמצב בארץ ישתנה.
 • מומלץ לעובד לפנות למעסיק ולברר את כוונותיו.
  • אם מטרת המעסיק היא הוצאה לחל"ת באופן זמני ואם העובד מעוניין לשמור על מקום עבודתו - יש לבקש מהמעסיק אישור על היציאה לחל"ת. ייתכן שהעובד יהיה זכאי לדמי אבטלה בתקופה זו. להרחבה בנושא החל"ת ודמי אבטלה ראו בהמשך.
  • אם מדובר בהפסקה מוחלטת של השיבוץ למשמרות ללא הגבלת זמן, מותר לעובד לראות בכך פיטורים ולדרוש מהמעסיק שימוע לפני פיטורים, הודעה מוקדמת לפיטורים, ואת כל התשלומים המגיעים לעובד עם סיום עבודתו. גם במקרה כזה העובד עשוי להיות זכאי לדמי אבטלה. למידע על זכויות במקרה של פיטורים ראו מדריך בנושא פיטורים.
  • בכל מקרה, עובד שהמעסיק הפסיק לשבץ אותו למשמרות, רשאי להתפטר בשל הרעה מוחשית בתנאי העבודה ולהיות זכאי לפיצויי פיטורים מלאים כאילו פוטר. במקרה זה על העובד חלה חובה ליידע את המעסיק על כוונתו להתפטר עקב ההרעה בתנאי העבודה (הפסקת השיבוץ למשמרות), ולאפשר למעסיק לחזור ולשבץ אותו למשמרות. גם במקרה זה העובד עשוי להיות זכאי לדמי אבטלה ללא צורך בהמתנה של 3 חודשים (בניגוד למי שמתפטר בנסיבות אחרות).
 • למידע נוסף ראו:

קראו לי לחזור לעבודה חיונית כאשר הייתי בחופשת לידה וקיבלתי דמי לידה. האם יהיה לי חוב מול הביטוח הלאומי?

 • כדי להימנע מיצירת חוב, יש לשלוח לביטוח הלאומי אישור מהמעסיק על הצורך לחזור לעבודה עקב חיוניות העסק.
 • יש לשלוח את האישור למחלקת דמי לידה בסניף הקרוב למקום המגורים באמצעות השירות המקוון לשליחת מסמכים.
 • למידע נוסף על הקלות בדמי לידה בתקופה זו ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.

מה קורה אם המעסיק שלי נהרג?

האם יש הקלות למעסיקים בתשלומים לביטוח לאומי עקב המצב?

 • עצמאים ששילמו או ישלמו באיחור את המקדמות שהיו צריכים לשלם ב-15.10.2023:
  • יוכלו להגיש בקשה לביטול הקנסות והפרשי הריבית והצמדה.
  • יש להגיש בקשה לביטול הקנסות והפרשי ההצמדה והריבית באמצעות אתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי, במוקד הטלפוני או בפניה אל הסניף הרלוונטי.
  • מועד התשלום החדש יהיה שבועיים לאחר תום המצב המיוחד בעורף.
 • מעסיקים שנמצאים 40 ק"מ או פחות מרצועת עזה, ושילמו באיחור את המקדמות עבור חודש ספטמבר 2023:
  • יבוטלו להם הקנסות והפרשי הריבית וההצמדה.
  • מועד התשלום החדש יהיה שבועיים לאחר תום המצב המיוחד בעורף.
שימו לב
במהלך תקופה זו המוסד לביטוח לאומי לא יבצע עיקולים נגד מי שלא שילם את דמי הביטוח הלאומי.

אם יש לי שאלות בנושאים אחרים שקשורים למלחמת חרבות ברזל, היכן אוכל לקבל תשובות?

טיפ
ניתן לקבל מידע וסיוע אישי בנושא זכויות ושירותים עקב המצב הביטחוני, באמצעות מוקד הפניות של "זכות בקלות" בטלפון *5922 או באמצעות פנייה מקוונת.