הקדמה:

נכה נפגע פעולת איבה עשוי להיות זכאי למענק נעלים אם הוא עומד בתנאים המפורטים בערך זה
הזכאות למענק נעליים מיועדת לנכים, אשר לנכותם יש השלכה ישירה על מערכת התנועה שלהם
המענק מותנה באישור של רופא מטעם המוסד לביטוח לאומי
במקרים מסוימים הזכאות היא לקבלת זוג נעליים במקום מענק
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


נפגעי פעולות איבה הסובלים מסוגי פגיעות המפורטים למטה (ראו בפסקה "מי זכאי?"), זכאים למענק נעלים.

  • למענק הנעליים יש שלוש רמות התלויות בדרגת הנכות, בסוג הפגיעה, ובשאלה האם יש או אין לנכה רכב רפואי.
  • המענק מותנה באישור של רופא מטעם המוסד לביטוח לאומי.
  • הזכאות היא לזוג נעליים אחד לשנה.
  • מי שזכאי לנעליים לפי מידה, יקבל נעליים אורתופדיות על פי הזמנה (במקום המענק). למידע נוסף ראו נעלים אורתופדיות ונעלים מיוחדות לנפגע פעולת איבה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • יש לפנות אל פקיד השיקום בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים.

חשוב לדעת

  • הזכאות למענק נעליים מיועדת לנכים, אשר לנכותם יש השלכה ישירה על מערכת התנועה שלהם.
  • במקרים מסוימים קיימת זכאות לקבלת נעלים אורתופדיות או נעלים מיוחדות. הזכאות לקבלת נעליים בפועל (במקום מענק) מיועדת לנכים אשר נכותם המוכרת היא בקרסול או בכף הרגל. למידע נוסף ראו נעלים אורתופדיות ונעלים מיוחדות לנפגע פעולת איבה.
  • נכים שאשר להם מענק יכולים במקרים מסוימים להמיר את המענק בזכאות לנעליים ולהיפך. נכה שאושרו לו נעלים אורתופדיות יכול לבקש להמיר את הזכאות בזכאות למענק. החלפת הזכאויות תיעשה בשנה שלאחר הגשת הבקשה.

ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים