דרגת נכות מיוחדת 100%+ נקבעת לנפגעי פעולת איבה עם סוגי הפגיעות שיפורטו בהמשך
בעלי דרגת נכות מיוחדת זכאים לתגמול חודשי בסך 7,714.2 ₪ (תגמול מלא עם תוספת של 40%)

דרגת נכות מיוחדת 100%+ נקבעת לנפגעי פעולת איבה במקרים שיפורטו בדף זה.

מי זכאי?

 1. מי שהוכרה להם נכות לתקופה של 36 חודשים לפחות על סוגי הפגיעות הבאות:
  • קטיעת יד עם דרגת נכות של 50% לפחות, בצירוף פגיעה ביד השנייה עם דרגת נכות של 50% לפחות שגרמה לאבדן מוחלט של תפקוד באותה יד, או פגיעה ביד השנייה שגרמה לשיתוק מלא של אותה יד עם דרגת נכות 60% לפחות.
  • קטיעת רגל עם דרגת נכות של 50% לפחות, בצירוף פגיעה ברגל השנייה עם דרגת נכות לצמיתות של 50% לפחות שגרמה לאבדן מוחלט של תפקוד באותה רגל.
  • קטיעת רגל עם דרגת נכות של 50% לפחות, בצירוף פגיעה ביד עם דרגת נכות של 50% לפחות ופגיעה נוספת עם דרגת נכות של 20% לפחות שאינה פגיעת נפש, אלא אם מדובר בפוסט טראומה.
  • כוויות, כאשר סך כל הפגיעות שנגרמו מצטבר ל-150%, ו-30% מהם נקבעו על צלקות בפנים.
 2. מי שהוכרה להם נכות בדרגה של 100% לתקופה של 36 חודשים לפחות על סוגי הפגיעות הבאות:
  • שיתוק מלא בשתי הרגליים.
  • שיתוק מלא בחצי גוף (המיפלגיה).
  • שיתוק בשתי הרגליים ובשתי הידיים עם נכות מעל 100% כאשר לפחות 80% נקבעו על שיתוק ברגליים.
  • קטיעה של שתי הרגליים.
  • קטיעה של שתי הידיים.
  • עיוורון מלא בשתי עיניים.
  • עיוורון כאשר חדות הראייה בעין הטובה יותר לא עולה על 1/60.
  • עיוורון עם צמצום בשדה הראייה בשתי העיניים עד ל-10 מעלות באופן קונצנטרי בכל עין.
  • פגיעה במערכת העצבים המרכזית (פגיעת ראש) שגורמת לאי-תפקוד מלא של שתי גפיים.
  • פגיעה במערכת העצבים המרכזית (פגיעת ראש) שגורמת להפרעה חמורה במערכת הקוגניטיבית או ביכולת התקשורת עם הזולת - הפרעה בתפקוד איברי הגוף או המוח שכתוצאה ממנה זקוקים באופן קבוע לעזרת הזולת לצורך הטיפול בגוף או למילוי צרכים גופניים.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים