חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם קובע כי עובדים שהועסקו דרך חברת כוח אדם מעל תשעה חודשי עבודה אצל אותו מעסיק ייחשבו כעובדי המעסיק בפועל
בית הדין הארצי לעבודה קבע כי מעסיק רשאי לפטר עובדי קבלן כדי להימנע מתחולת החוק

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית הדין הארצי לעבודה
שם התיק:עע 472/09
תאריך:12.09.2010
קישור:פסק הדין באתר נבו

העובדות

  • המערערים הועסקו כ עובדי קבלן ברשות השידור באמצעות חברת כח האדם "או.אר.אס".
  • בסמוך לתום תשעת חודשי עבודתם ברשות השידור, חברת כח האדם הודיעה להם כי עבודתם ברשות השידור תופסק, והציעה להם מקומות עבודה חלופיים.
  • העובדים סירבו להצעות החברה ולא הגיעו לפגישות עמה לשם הסבר על הפסקת העבודה ברשות השידור וקבלת מענק והצעות עבודה נוספות. לכן, בסופו של דבר, העובדים פוטרו גם מעבודתם בשירות החברה.
  • בית-הדין האזורי לעבודה קבע כי לא נפל כל פגם בהחלטה להפסיק את העסקתם, ועל כך ערערו העובדים לבית הדין הארצי לעבודה.

החלטת בית הדין

  • בית הדין הארצי לעבודה קבע כי בסעיף 12א לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם המחוקק מותיר למעסיק שיקול דעת שלא לקלוט עובדי קבלן לשירותו במהלך תקופת תשעת החודשים. המחוקק מבחין בבירור בין העסקה זמנית של עובדי קבלן כוח אדם לבין העסקתם הממושכת בחצרי "המשתמש", תוך תחימת קו גבול של תקופת תשעה החודשים, או תקופה ממושכת יותר, במקרים חריגים.
  • בית הדין קבע כי ההסדר הקבוע בחוק הוא הסדר חוקתי הולם המאפשר איזון בין האינטרסים והזכויות החוקתיות, הן של העובדים והן של המעסיקים והקבלנים.

משמעות

  • המעסיק בפועל רשאי לסיים את ההתקשרות עם עובד הקבלן רק כדי שלא יהפוך העובד לעובד בפועל של המעסיק, וזאת ללא קשר לתפקודו של העובד.
  • התנהלות זו היא לגיטימית במסגרת שיקול דעתו של המעסיק, כפי שמותיר לו החוק.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים