עובד הסבור כי פוטר בניגוד לחוק, רשאי לערער על כך בפני בית דין לעבודה
בית הדין לעבודה עשוי להחזיר את העובד לעבודה וכן לפסוק פיצוי כספי לטובתו


במקרה של פיטורים שלא כדין, רשאי בית הדין לעבודה לבטל את הפיטורים ולהחזיר את העובד לעבודה וכן לפסוק לעובד פיצוי כספי בגין הפיטורים.

  • עובד המעוניין לבקש את החזרתו לעבודה, חשוב שיפנה לבית הדין בבקשה לסעד זמני, מוקדם ככל האפשר לאחר הפיטורים. התמהמהות בפנייה לבית הדין עלולה להביא לדחיית הבקשה.
  • חשוב להקפיד על איסוף ותיעוד של ראיות המעידות על כך שהפיטורים נעשו שלא כדין (לדוגמה: אמירות המתייחסות באופן לא אוהד להיריון של עובדת או למהלך התארגנות של העובדים). עם זאת, לעתים ניתן ללמוד מהנסיבות על כך שהפיטורים נעשו מסיבה אסורה אף ללא הוכחה ישירה לכך.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

  • עובדים הסבורים כי פוטרו בניגוד לחוק.

שלבי ההליך

חשוב לדעת

  • הפעלת הסמכות להחזיר עובד לעבודתו נתונה לשיקול הדעת של בית הדין ותלויה בנסיבות העניין.
  • אם הפיטורים נעשו על ידי מעסיק פרטי, ואין בהם הפרה של זכות אדם בסיסית (כמו הזכות לשוויון או לחופש ההתארגנות), פסיקה לגבי החזרה לעבודה היא נדירה.
  • עובדים מעוטי יכולת זכאים לקבלת ייעוץ וסיוע משפטי חינם מלשכות הסיוע המשפטי במשרד המשפטים. לפרטים נוספים ראו כאן
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין