הקדמה:

עובד שהועסק דרך חברת כוח אדם אצל אותו המעסיק למשך 9 חודשים ומעלה יהפוך לעובד רגיל של המעסיק
החובה להעסיק לאחר 9 חודשים אינה חלה על עובדי קבלני כוח אדם בתחום המחשוב ועל עובדים של קבלני שירות
המעסיק רשאי לפטר את העובד בתום 9 חודשים, במטרה למנוע את קליטתו בחברה
הוותק של העובד, לצורך חישוב תנאים סוציאליים, יחושב מיום תחילת העבודה אצל המעסיק כעובד קבלן כוח אדם


אסור להעסיק עובד באמצעות חברות כח אדם למעלה מ-9 חודשים.

 • איסור זה לא חל על עובדי מחשוב, שאותם מותר להעסיק במעמד של "עובדי קבלן" גם מעבר ל-9 חודשים.
 • לאחר 9 חודשי העסקה רצופים, המעסיק מחויב לקלוט את עובד הקבלן, ולהעסיקו כעובד מן המניין, או להפסיק את עבודתו.
 • הפסקת עבודה אצל המעסיק הקצרה מ-9 חודשים אינה שוברת את הרציפות, כלומר במקרה שהמעסיק מעוניין לשוב ולהעסיק את העובד במסגרת זמנית דרך חברת כוח אדם הוא יכול לעשות זאת רק כעבור 9 חודשים לאחר סיום העסקה.

מי זכאי?

 • עובדי כח אדם העובדים בקביעות אצל מעסיק למשך תקופה של 9 חודשים ומעלה.

מי לא זכאי

 • עובדי כוח אדם בתחום המחשוב (תפקידי תחזוקה, פיתוח והטמעה של מערכות מחשוב).
 • עובדים זרים המועסקים בענף הבניין באמצעות קבלן כח אדם.
 • עובדי קבלן המועסקים באמצעות קבלן שירות (חברות שירותים), כגון: קבלן שירותי ניקיון, קבלן שירותי אבטחה וכד'.

תהליך מימוש הזכות

 • לאחר 9 חודשי העסקה דרך חברת כוח אדם, העובד יחל לעבוד במקום העבודה כעובד מן המניין (על המעסיק לקלוט את העובד כעובד מן המניין).
 • לפרטים נוספים אודות התחלת העסקה במקום עבודה ראו פורטל קבלה לעבודה
 • הוותק של העובד במקום העבודה, לצורך חישוב זכויותיו הסוציאליות, יחושב מיום תחילת העבודה אצל המעסיק, ולא מיום הקליטה כעובד מן המניין. (לצורך חישוב הוותק תחושב כל תקופת העסקה אצל המעסיק, כולל התקופה בה הועסק העובד באמצעות חברת כוח אדם)
דוגמה
 • עובד קבלן החל לעבוד באמצעות חברת כח אדם אצל המעסיק בפועל, חברת מנורה, ביום 01.01.2016.
 • ביום 01.10.2016, נקלט העובד בחברת מנורה, כעובד מהמניין.
 • ביום 31.12.2017 פוטר העובד מחברת מנורה.
 • הוותק של העובד במקום העבודה לצורך חישוב זכויותיו הסוציאליות הנו שנתיים, מיום 01.01.2016 ועד ליום 31.12.2017.

חשוב לדעת

 • מעסיק בפועל המעוניין בכך, יכול להגיש בקשה להארכת תקופת ההעסקה של עובד קבלן כוח אדם לתקופה של עד 6 חודשים נוספים. בכל מקרה, תקופת ההעסקה הכוללת של עובד אצל אותו המעסיק בפועל תהיה לא יותר מ-15 חודשים. לפרטים נוספים, ראו באתר זרוע העבודה.
 • מעסיק בפועל רשאי לפטר עובד קבלן לפני תום 9 החודשים, רק כדי שהוא לא יהפוך להיות עובדו. יחד עם זאת כאשר בית הדין מתרשם, שההעסקה של עובד באמצעות קבלן כוח אדם איננה מוצדקת, או נעשית בחוסר תום לב, הוא עשוי לחייב את המעסיק בפועל להכיר במועסק כעובד, ובמקרים כאלה גם להגביל את זכותו של המעסיק בפועל לפטר אותו.
 • החובה להעסיק לאחר 9 חודשים חלה רק על עובדים של קבלני כוח אדם, ואינו חלה על עובדים של קבלני שירות (חברות שירותים). רוב חברות השמירה והניקיון מתפקדות כחברות שירותים אותנטיות.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים