מערך הביקורת הוא גוף הפועל באגף החשב הכללי במשרד האוצר ושתפקידו לבקר את ההתקשרויות הישירות של משרדי הממשלה עם ספקי שירותים בתחומי השמירה, האבטחה, הניקיון וההסעדה.

  • מטרות הביקורת שמבצע המערך הן:
    • להבטיח שמירת זכויותיהם של עובדי ספקי השירותים, בהתאם לדיני העבודה ולחוזי התקשרות שנחתמו עם ספקי השירותים
    • לאתר ליקויים ביישום הסכמים אלו כדי להוביל לתיקונם המהיר ומניעת הישנותם.

תפקיד

  • לבקר את ההתקשרויות הישירות של משרדי הממשלה עם ספקי שירותים בתחומי השמירה, האבטחה, הניקיון וההסעדה.
  • לערוך ביקורות לשמירת זכויותיהם של עובדי ספקי השירותים, בהתאם לדיני העבודה ולחוזי התקשרות שנחתמו עם ספקי השירותים.
  • לאתר ליקויים ביישום הסכמים אלו כדי להוביל לתיקונם המהיר ומניעת הישנותם.
  • לטפל בתלונות של עובד ניקיון, שמירה, אבטחה או הסעדה מוהעסקים בשירות המדינה באמצעות חברות חיצוניות, בכל הנוגע לפגיעה בשכרם או להפרת החוק או החוזה בנוגע לשכרם. (למידע על אופן הגשת תלונה ראו הגשת תלונה למערך ביקורת זכויות עובדי שמירה, אבטחה, ניקיון והסעדה בשירות המדינה).

נושאים וזכויות

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע