עובדי חברות ניקיון ותחזוקה, עובדי חברות שמירה ואבטחה ועובדי הסעדה המועסקים בשירות המדינה באמצעות חברות חיצוניות, יכולים להגיש תלונה על הפרת זכויותיהם הנוגעות לשכר
ניתן להגיש תלונה אנונימית באמצעות תיבת הפניות האנונימית במקום העבודה או תלונה מזוהה באמצעות הדוא"ל

עובדי חברות ניקיון ותחזוקה, עובדי חברות שמירה ואבטחה ועובדי הסעדה המועסקים בשירות המדינה באמצעות חברות חיצוניות, יכולים להגיש תלונה על הפרת זכויותיהם הנוגעות לשכר, אל מערך הביקורת באגף החשב הכללי במשרד האוצר.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

  • ניתן להגיש תלונה באחת מ-3 הדרכים הבאות:
  • באמצעות המוקד הטלפוני שזמין בכל השעות - 074-7122371
  • פנייה אל מנהלת המערך באמצעות דוא"ל
  • הגשת תלונה באמצעות מילוי טופס פנייה מקוון באתר האינטרנט של החשב הכללי במשרד האוצר. ניתן להגיש תלונה בעילום שם.
  • הגשת תלונה אנונימית באמצעות מילוי טופס תלונה והכנסתו אל תיבת התלונות המוצבת במקום העבודה.
טיפ
טופס התלונה הינו טופס מוכן מראש והוא מתורגם ל-6 שפות. ניתן למלא אותו בכל אחת מ-6 השפות.

שלבי ההליך

  • התלונה תיבדק, ואם זכותו של העובד נשללה ממנו, יפעל מערך הביקורת להחזרת סכומי הכסף אשר להם זכאי העובד, ואשר נשללו ממנו.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים