הקדמה:

החל מספטמבר 2013, עובדי קבלן בתחום השמירה או הניקיון במגזר הציבורי זכאים למספר הטבות בנוסף לזכויות הניתנות לכלל העובדים
עובדים שהועסקו במגזר הציבורי לפני 06.08.2013, עשויים להיות זכאים לחלק מההטבות החל מנובמבר 2013. עובדים המוצבים במשרדי הממשלה זכאים להטבות כבר החל ממאי 2012
בכל מקרה שבו יש חוזה או נוהג המיטיב עם העובד מעבר לזכויות המפורטות בזכותון, יש לנהוג לפי ההסדר המיטיב עם העובד
עובד שזכויותיו הופרו יכול להגיש תלונה נגד הקבלן או נגד מזמין השירות ליחידת האכיפה של חוקי העבודה
הקבלן או מזמין השירות עלולים לספוג קנס של עד 35,280 ש"ח במקרה של הפרת זכויות העובדים


אזהרה
דף זה עוסק בזכאותם של עובדי חברות המספקות שירותים (קבלן שירותים) בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים.
ב-2014 נחתמו צווי הרחבה המשווים את מרבית תנאי עבודתם של עובדים אלה לתנאי העבודה של העובדים באותם ענפים במגזר הפרטי.
לפירוט זכויותיהם של כלל העובדים (במגזר הפרטי והציבורי), ראו פורטל עובדי חברות ניקיון ותחזוקה ופורטל עובדי שמירה ואבטחה.

בהתאם לצו העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים, תשע"ג-2013 ולהסכם קיבוצי מיוחד בין ההסתדרות למדינת ישראל, שופרו תנאי ההעסקה של עובדי קבלן-שירותים בתחום הניקיון ובתחום השמירה והאבטחה, העובדים בפועל בגופים ציבוריים.

 • הזכאות לעובדי קבלן בתחומי השמירה והניקיון במגזר הציבורי היא החל מספטמבר 2013 (או מנובמבר 2013 - למי שהועסקו במגזר הציבורי לפני ה-06.08.2013).
 • עובדי ניקיון או שמירה המוצבים במשרדים ממשלתיים זכאים להטבות המפורטות בהסכם זה כבר החל ממאי 2012 (כולל תשלום רטרואקטיבי).

מי זכאי?

 • עובדי קבלן בתחום השמירה והאבטחה ובתחום הניקיון המועסקים בפועל בגופים ציבוריים (במגזר הציבורי).

שכר מינימום

החל מ-01.04.2018

החל מ-01.12.2017

 • שכר המינימום של עובדי חברות ניקיון המועסקים בגופים ציבוריים זהה לשכר המינימום הכללי במשק: 28.49 ש"ח לשעה ו-5,300 ש"ח לחודש למשרה מלאה.
 • החל מה-01.01.2017, שכר המינימום של עובדי שמירה ואבטחה עומד על 28.5 ש"ח לשעה ו-5,300 ש"ח לחודש למשרה מלאה - הן במגזר הציבורי והן במגזר הפרטי, מלבד לעובדים העוסקים בליווי טיולים או משלחות, ששכרם הוא כשכר המינימום הכללי במשק - 28.49 ש"ח לשעה ו-5,300 ש"ח לחודש למשרה מלאה.

החל מ-01.01.2017

 • החל מה-01.01.2017, שכר המינימום של עובדי שמירה ואבטחה עומד על 28.5 ש"ח לשעה ו-5,300 ש"ח לחודש למשרה מלאה - הן במגזר הציבורי והן במגזר הפרטי, מלבד לעובדים העוסקים בליווי טיולים או משלחות, ששכרם היה כשכר המינימום הכללי במשק - 26.88 ש"ח לשעה ו-5,000 ש"ח לחודש למשרה מלאה.
 • שכר המינימום של עובדי ניקיון במגזר הציבורי היה כשכר המינימום הכללי במשק - 26.88 ש"ח לשעה ו-5,000 ש"ח לחודש למשרה מלאה.
 • בכל מקרה שהקבלן מפר את חובתו לשלם שכר מינימום על פי הסכומים שצוינו לעיל, ניתן להגיש נגדו תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה.
 • הקבלן עשוי לספוג עיצום כספי (קנס) של עד 35,280 ש"ח אם מדובר בחברה קבלנית, וקנס של עד 17,640 ש"ח אם מדובר בקבלן שאינו חברה.
 • במקרה של הפרת חובה לשלם את שכר המינימום עשוי גם מזמין השירות להיחשב כמי שהפר את החובה ולספוג עיצום כספי בסכום של עד 35,280 ש"ח.

מיולי 2016 עד דצמבר 2016

 • החל מיולי 2016 ועד דצמבר 2016 (כולל) עמד שכר המינימום לעובד אבטחה על 25.94 ש"ח לשעה (4,825 ש"ח לחודש עבור משרה מלאה), הן במגזר הציבורי והן במגזר הפרטי.
 • שכר המינימום של אחראי שמירה עמד על 26.60 ש"ח לשעה (4,947.60 ש"ח לחודש למשרה מלאה).
 • שכר המינימום של עובדי חברות ניקיון המועסקים בגופים ציבוריים עמד על 25.94 ש"ח לשעה ו-4,825 ש"ח לחודש למשרה מלאה (בהתאם להוראת השעה בחוק שכר מינימום, ובדומה לכלל העובדים במשק).
 • שכר המינימום של אחראי ניקיון עמד על 26.09 ש"ח לשעה ו-4,852.75 ש"ח לחודש למשרה מלאה.

לפני יולי 2016

מענק מצוינות

 • בהתאם למדדים שמזמין השירות קובע להצטיינות בעבודה, על הקבלן המעסיק את העובד לשלם מענקי מצוינות בסופה של כל שנה.
 • גובה המענק הוא 1% מכלל המשכורות ששילם הקבלן לכלל עובדיו באותה שנה.
 • את מענק המצוינות יש לשלם במסגרת השכר המשולם בתחילת חודש ינואר, ולכל המאוחר במשכורת שתשולם בראשית חודש מאי.
הערת עריכה
לא ברור, או שיש חובה לשלם אותה במשכורת בינואר או שהחובה היא עד מאי. אם הוא משלם במרץ, האם הוא מפר חובה? אם לא, אז אין למעשה חובה לשלם בינואר. מה הסנקציה? הלנת שכר?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 15.12.2013, 01:36 (IST)

דמי הבראה

 • עובדי קבלן בתחום השמירה או הניקיון העובדים בגופים ציבוריים, זכאים לדמי הבראה על פי התעריף המקובל במגזר הציבורי (421 ש"ח ליום, החל מיוני 2016).
 • דמי ההבראה משולמים במשכורת חודש יוני (ולכל המאוחר במשכורת חודש אוגוסט). אם עובד התחיל לעבוד לאחר תשלום דמי ההבראה, ישולמו דמי ההבראה המגיעים לו במשכורת חודש דצמבר של אותה שנה.
 • עובדים שעתיים יקבלו את דמי ההבראה מדי חודש (ולא אחת לשנה), כאשר בכל חודש מקבל העובד 1/12 מדמי ההבראה השנתיים שלהם הוא זכאי.
 • מספר ימי ההבראה שלהם זכאים עובדי שמירה וניקיון במגזר הציבורי גבוה בהשוואה לעובדים שאינם מועסקים על פי אותו הסכם.
 • מספר ימי ההבראה השנתיים להם זכאי עובד משתנה בהתאם לוותק בעבודה (אצל הקבלן/מדינה):
ותק בעבודה ימי הבראה בשנה
עד 3 שנים 7 ימי הבראה בשנה
מהשנה ה-4 עד ה-10 9 ימי הבראה בשנה
מהשנה ה-11 עד ה-15 10 ימי הבראה בשנה
מהשנה ה-16 עד ה-19 11 ימי הבראה בשנה
מהשנה ה-20 עד ה-24 12 ימי הבראה בשנה
מהשנה ה-25 ואילך 13 ימי הבראה בשנה

זכאות בהתאם להיקף המשרה

 • עובד במשרה חלקית (פחות מ-182 שעות בחודש) יקבל דמי הבראה יחסיים להיקף משרתו.
 • החל מאפריל 2018 חודש העבודה עומד על 182 שעות למשרה מלאה -
  • על-מנת לחשב את היקף המשרה של העובד, יש לחלק את מספר שעות העבודה החודשיות שלו ב- 182.
  • לפני אפריל 2018 חודש העבודה עמד על 186 שעות חודשיות, ולכן על-מנת לחשב את היקף המשרה של העובד, היה צריך לחלק את מספר שעות העבודה החודשיות שלו ב- 186.
דוגמה
עובד בעל ותק של שנה העובד במשרה מלאה (182 שעות חודשיות), יקבל תשלום חודשי של 252 ש"ח, לפי החישוב: 7 (ימי הבראה שנתיים) X‏ 432 ש"ח (תעריף יום הבראה), חלקי 12 (חודשים בשנה).
דוגמה
עובד בעל ותק של שנה העובד 100 שעות בחודש, יקבל תשלום חודשי של 138.46 ש"ח, לפי החישוב הבא: 7 (ימי הבראה שנתיים) X‏ אחוז המשרה (100 שעות חלקי 182 שהן משרה מלאה) X‏ 432 ש"ח (תעריף יום הבראה) חלקי 12.


 • התשלום ישולם מדי חודש (החל במשכורת שתשולם בתחילת חודש דצמבר).
 • בכל מקרה שהקבלן מפר את חובתו לשלם דמי הבראה בסכומים שצויינו לעיל, ניתן להגיש נגדו תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה:
  • במקרה של הגשת תלונה הקבלן עשוי לספוג עיצום כספי (קנס) של עד 35,280 ש"ח אם מדובר בחברה קבלנית וקנס של עד 17,640 ש"ח אם מדובר בקבלן שאינו חברה.
  • במקרה של הגשת תלונה עשוי גם מזמין השירות להיחשב כמי שהפר את החובה ולספוג עיצום כספי בסכום של עד 35,280 ש"ח.
 • למידע נוסף ראו דמי הבראה לעובדי קבלן בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים.

הפרשות לקופת גמל לקצבה (פנסיה) ולפיצויי פיטורים

 • עובדי קבלן בתחום השמירה והאבטחה או הניקיון במגזר הציבורי זכאים ליהנות מהפרשות בשיעורים מוגדלים לביטוח פנסיוני.
 • בכל מקרה שהקבלן מפר את חובתו להפריש את הסכומים הקבועים בחוק (והמפורטים להלן), ניתן להגיש נגדו תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה:
  • במקרה של הגשת תלונה הקבלן עשוי לספוג עיצום כספי (קנס) של עד 35,280 ש"ח אם מדובר בחברה קבלנית וקנס של עד 17,640 ש"ח אם מדובר בקבלן שאינו חברה.
  • במקרה של הפרת חובה לשלם את שכר המינימום עשוי גם מזמין השירות להיחשב כמי שהפר את החובה ולספוג עיצום כספי בסכום של עד 35,280 ש"ח.
 • למידע נוסף ראו ביטוח פנסיוני לעובדי קבלן בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים.

פיצויי פיטורים בעת חילופי מעסיקים

 • עובדי חברות ניקיון ותחזוקה ועובדי חברות שמירה ואבטחה אשר הקבלן המעסיק אותם התחלף, והם המשיכו לעבוד באותו מקום עבודה כעובדים של הקבלן החדש, יהיו זכאים בעת חילופי המעסיקים לפיצויי פיטורים מהקבלן הקודם, בתנאי שעבדו אצלו או באותו מקום עבודה לפחות שנה.
 • הזכאות לפיצויי פיטורים מהקבלן הקודם בעת חילופי מעסיקים חלה גם אם הקבלן הקודם הציע לעובד עבודה חלופית במקום אחר והעובד סרב.
 • עובדי חברות ניקיון ותחזוקה זכאים לפיצויי פיטורים מהמעסיק הקודם בעת חילופי מעסיקים, גם אם הם התפטרו מעבודתם וגם אם הם החליטו להמשיך לעבוד באותו מקום עבודה תחת חברה מעסיקה אחרת.
 • עובד שבעת חילופי המעסיקים אינו זכאי לפיצויי פיטורים מכיוון שעוד לא השלים שנת עבודה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה, וממשיך לעבוד באותו מקום, עשוי להיות זכאי בעתיד לפיצויי פיטורים ממעסיקו השני על כל תקופת עבודתו באותו מקום, כולל התקופה שבה עבד תחת המעסיק (הקבלן) הראשון.
טיפ
אם המעסיק הפריש במהלך עבודתו את ההפרשות החודשיות לרכיב הפיצויים בביטוח הפנסיוני, יהיה העובד זכאי לקבל מהמעסיק רק את החלק היחסי של הפיצויים של הופרשו לביטוח הפנסיוני.

קרן השתלמות

 • עובדי קבלן בתחום השמירה או הניקיון במגזר הציבורי זכאים להפרשות לקרן השתלמות.
 • העובד יפריש 2.5% משכר הבסיס שלו ומתשלום דמי ההבראה שלו והמעסיק מפריש 7.5% מרכיבי שכר אלה.
 • למידע נוסף על הדרכים לשימוש בכספים שנצברו ועל הפטור מס הכנסה בגין כספים אלה ראו קרן השתלמות.
דוגמה
עובד ניקיון/שמירה שעבד 100 שעות בחודש (שכר הבסיס שלו הוא 2,498 ש"ח) והוא בעל ותק של שנה אחת בעבודה (מקבל דמי הבראה של 132.66 ש"ח). סה"כ ההכנסה ברוטו של העובד באותו חודש - 2,630.66 ש"ח. משכרו של העובד ינוכה סך של 65.77 ש"ח (2.5% X‏ 2,630.66 ש"ח), ואילו המעסיק יפריש בעצמו 197.30 ש"ח (7.5% X‏ 2,630.66 ש"ח).
 • בכל מקרה שהקבלן מפר את חובתו להפריש את הסכומים הקבועים בחוק עבור קרן השתלמות, ניתן להגיש נגדו תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה:
  • במקרה של הגשת תלונה הקבלן עשוי לספוג עיצום כספי (קנס) של עד 35,280 ש"ח אם מדובר בחברה קבלנית וקנס של עד 17,640 ש"ח אם מדובר בקבלן שאינו חברה.
  • במקרה של הגשת תלונה עשוי גם מזמין השירות להיחשב כמי שהפר את החובה ולספוג עיצום כספי בסכום של עד 35,280 ש"ח.
 • למידע נוסף ראו קרן השתלמות לעובדי קבלן בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים.

סבסוד ארוחות במזנון במקום העבודה

 • אם מזמין השירות (לא הקבלן המעסיק) נוהג לסבסד לעובדיו הישירים את עלות הארוחות, גם עובדי הקבלן בתחום השמירה או הניקיון כולל אחראי הניקיון והשמירה ייהנו מהטבה זו.
 • ההטבה תינתן באמצעות תשלום בתלוש השכר.
דוגמה
עובד ניקיון במשרד ממשלתי, שבו עובדי המשרד מקבלים סבסוד בשווי 30 ש"ח ליום לארוחה, יקבל אף הוא מהקבלן סבסוד בשווי 30 ש"ח עבור כל יום עבודה שבו הוא עובד.

שי לחגים

 • עובדי קבלן בתחום השמירה או הניקיון העובדים בגופים ציבוריים, ומועסקים בתחילת החודש שחל בו ערב ראש השנה או ערב חג הפסח, זכאים לקבל שי לחג.
 • סכום השי מתעדכן בהתאם לגובה השי שמעניקה המדינה לעובדיה, כמפורט בחוזרי נציבות שירות המדינה.
 • על-פי חוזר הנציבות מיום 31.12.2020, סכום השי לעובד בשנת התקציב 2021 הוא 425 ש"ח. סכום זה יינתן בשני חלקים, חלקו לקראת חג הפסח וחלקו לקראת ראש השנה (כלומר 212.50 ש"ח לכל חג).
 • לעובדים במשרה חלקית סכום השי נקבע בהתאם לחלקיות משרתם.
 • השי יינתן בכסף באמצעות תלוש השכר.
 • בכל מקרה שהקבלן מפר את חובתו להעניק את השי לחג ניתן להגיש נגדו תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה:
  • במקרה של הגשת תלונה הקבלן עשוי לספוג עיצום כספי (קנס) של עד 35,280 ש"ח אם מדובר בחברה קבלנית וקנס של עד 17,640 ש"ח אם מדובר בקבלן שאינו חברה.
  • במקרה של הגשת תלונה עשוי גם מזמין השירות להיחשב כמי שהפר את החובה ולספוג עיצום כספי בסכום של עד 35,280 ש"ח.
 • למידע נוסף ראו שי לחגים לעובדי קבלן בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים.

מתנות לעובדים

 • כאשר מזמין השירות מעניק לעובדיו מתנה מוחשית, יעניק גם הקבלן לעובדי הניקיון/השמירה (כולל לאחראי השמירה/הניקיון) מתנה באותו שווי שניתן לעובדי מזמין השירות.
 • הזכאות היא לעובדים במשרה מלאה בלבד.
 • אם אצל מזמין השירות קיימים נהלים מסוימים לגבי חלוקת שי המותנה בוותק מסוים בעבודה או לגבי הענקת שי שונה בהתאם ליחסיות המשרה – יחולו אותם נהלים גם על עובדי הניקיון/השמירה (כולל אחראי הניקיון והשמירה).
הערת עריכה
מה קורה לעובדים במשרה חלקית? לא ברור מההסכם. הרי כתוב שזה חל רק על משרה מלאה. בפרסום של הלקיניקה של איתי סבירסקי כתבו שזה יחול לפי הנוהל של העובדים של מזמין השירות אבל לא מצאתי לזה עיגון בהסכם או בחוק
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 15.12.2013, 15:29 (IST)
 • בכל מקרה שהקבלן מפר את חובתו להעניק מתנה לעובדיו במקרים שבהם מזמין השירות העניק מתנה, ניתן להגיש נגדו תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה:
  • במקרה של הגשת תלונה הקבלן עשוי לספוג עיצום כספי (קנס) של עד 35,280 ש"ח אם מדובר בחברה קבלנית וקנס של עד 17,640 ש"ח אם מדובר בקבלן שאינו חברה.
  • במקרה של הגשת תלונה עשוי גם מזמין השירות להיחשב כמי שהפר את החובה ולספוג עיצום כספי בסכום של עד 35,280 ש"ח.
 • למידע נוסף ראו מתנות לעובדי קבלן בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים.

עמדה מקורה וסביבת עבודה הולמת

 • החל מיום 03.10.2017 מעסיק בשירות ציבורי מחויב להעמיד לרשות עובדי שמירה ואבטחה עמדה מקורה או מוצלת המספקת הגנה מגשם ומשמש.
 • בעמדה המקורה יעמיד המעסיק לרשות המאבטח אמצעי חימום או קירור הולמים, בהתאם למזג האוויר.
 • אסור למעסיק למנוע מהמאבטח לשהות בעמדה זו במהלך העבודה, בכפוף לצרכי האבטחה.
 • בנוסף, על המעסיק לספק למאבטח גישה לנקודת חשמל ומים בעמדה או מחוצה לה, וכן מקום שבו יוכל להניח את חפציו האישיים.
 • למידע נוסף ראו עמדה מקורה וסביבת עבודה הולמת לעובדי שמירה ואבטחה.

הפרת הזכויות

 • בכל מקרה של הפרת זכות ניתן להגיש תביעה לבית הדין לעבודה.
 • כאשר הזכות שהופרה כלולה ברשימת הזכויות של החוק להגברת האכיפה בדיני העבודה (לרשימת הזכויות הספציפיות ראו כאן), ניתן להגיש תלונה למינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה בזרוע העבודה, אשר מוסמך להטיל עיצומים כספיים (קנסות) על הקבלן המעסיק ואף על הגוף שאצלו מבוצעת העבודה בפועל. כמו כן במקרים מסוימים מוסמך מינהל ההסדרה והאכיפה להעמיד את את הקבלן או את מזמין העבודה לדין פלילי.
 • למידע נוסף ראו פנייה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה.

הפרת זכויות של עובדי שמירה ואבטחה או עובדי ניקיון בשירות המדינה

חשוב לדעת

 • בכל מקרה שבו יש הסכם קיבוצי אחר, חוזה אישי או נוהג, המקנה לעובד הטבות מעבר להטבות הקבועות המפורטות בזכותון זה, יש לנהוג לפי התנאים המיטבים עם העובד.
 • עובדי הניקיון והשמירה המוצבים במשרדי ממשלה זכאים להטבות החל ממאי 2012 (כולל תשלום רטרואקטיבי על התקופה שבעדה לא קיבלו את ההטבות). שאר עובדי הניקיון והשמירה במגזר הציבורי זכאים להטבות החל מספטמבר 2013. אולם אם עובדים אלה היו מועסקים לפני 06.08.2013, הם יהיו זכאי להטבה החל מנובמבר 2013.
 • עובדי חברות ניקיון ותחזוקה זכאים גם להטבות החלות על כלל עובדי הניקיון והתחזוקה במשק מכוח צו הרחבה בענף הניקיון. למידע נוסף, ראו זכותון עובדי חברות ניקיון ותחזוקה.
 • עובדי שמירה זכאים בנוסף להטבות מכוח צו הרחבה בענף השמירה. למידע נוסף ראו עובדי חברות שמירה ואבטחה.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


חקיקה ונהלים