הקדמה:

מרשם חייבים בעלי יכולת המשתמטים מתשלום חובותיהם מכיל פרטיהם של חייבים אשר רשם ההוצאה לפועל ציווה (מיוזמתו או לבקשת זוכה בהוצאה לפועל) על רישומו במרשם
ניתן לכלול פרטיו של חייב במרשם אם החייב הוגדר כחייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו, ואשר חובותיו במצטבר עולים על 10,000 ש"ח

מרשם חייבים בעלי יכולת המשתמטים מתשלום חובותיהם מכיל פרטיהם של חייבים אשר רשם ההוצאה לפועל ציווה (מיוזמתו או לבקשת זוכה בהוצאה לפועל) על רישומו במרשם.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים