מרשם חייבים בעלי יכולת המשתמטים מתשלום חובותיהם מכיל פרטיהם של חייבים אשר רשם ההוצאה לפועל ציווה (מיוזמתו או לבקשת זוכה בהוצאה לפועל) על רישומו במרשם
ניתן לכלול פרטיו של חייב במרשם אם החייב הוגדר כחייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו, ואשר חובותיו במצטבר עולים על 10,000 ₪
למידע נוסף ראו בדיקה במרשם חייבים משתמטים בהוצאה לפועל באתר רשות האכיפה והגבייה

מרשם חייבים בעלי יכולת המשתמטים מתשלום חובותיהם מכיל פרטיהם של חייבים אשר רשם ההוצאה לפועל ציווה (מיוזמתו או לבקשת זוכה בהוצאה לפועל) על פרסום פרטיהם במרשם.

ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים