הפורטל מרכז את ההליכים שחייב בהוצאה לפועל יכול לנקוט כאשר הוא מוכרז כחייב בעל יכולת המשתמט ממילוי חובותיו, ומוטלות עליו הגבלות.

שללו לכם את הדרכון? הטילו עליכם צו עיכוב יציאה מהארץ? ייתכן שאתם נחשבים כ"חייבים בעלי יכולת המשתמטים מתשלום חובותיהם".

כאשר חייב בתיק ההוצאה לפועל מתחמק מתשלום החוב, אינו ממלא אחר צו תשלומים, אינו מתייצב לחקירת יכולת אינו משתף פעולה ואינו נותן הסבר סביר לכך, הוא עשוי להיחשב כבעל יכולת שמתשמט ממילוי חובותיו.

כנגד חייב כזה ניתן להטיל הגבלות שונות שמטרתם להפעיל לחץ על החייב לפרוע את החוב או לשתף פעולה בהליכי ההוצאה לפועל.

בקשה לביטול הגבלה אחרי שהוטלה

אם החייב לא טען את טענותיו לפני הטלת ההגבלה

אם החייב טען טענותיו לפני מתן הצו

מאסר של חייב בתיק מזונות

פעולות של חייב נגד צו מאסר בתיק מזונות

איחרתי בהגשת הבקשות/ערעור

במקרה שהחייב איחר רק בתגובה/בקשה/ערעור על הגבלה או על צו מאסר

  • יש להגיש:
  1. בקשה להארכת מועד
  2. אחד או יותר מההליכים בפורטל זה

במקרה שהחייב כלל לא הגיב לפתיחת התיק

  • יש להגיש:
  1. בקשה להארכת מועד
  2. אחד ההליכים בפורטל הוצאה לפועל - תגובה לפתיחת תיק
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

  • לערך מורחב של פסקי דין בתחום ההוצאה לפועל וגבייה לחצו כאן.

חקיקה ונהלים

  • לערך מורחב של חקיקה ונהלים בתחום ההוצאה לפועל וגבייה לחצו כאן.

הרחבות ופרסומים