בערך זה מפורטים ארגוני סיוע העוסקים בנושא משפחות חד הוריות.

ראו גם

רשימת הארגונים

שם כתובת טלפון
הקליניקה לייצוג אוכלוסיות בפריפריה אתר הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים 02-5882554
ויצו אתר ויצו העולמית, שד’ דוד המלך 38, ת"א, מיקוד 6423711 03-6923791
יד אליעזר אתר רחוב פולנסקי 12, ירושלים 02-5912222
כתף לכתף אתר רח' זכות משה 4, באר שבע 8463714 08-6634793
מסילה לכלכלה נבונה אתר שטנר 3 ירושלים, 9546103 02-5000475
נעמת אתר 03-5254422
מוקד הלשכות המשפטיות
עמותת אם הבנים - בית תקוות אם הבנים שמחה אתר עם ועולמו 3, גבעת שאול, ירושלים 051-5102424

ראו בנוסף