בערך זה מפורטים ארגוני סיוע העוסקים בנושא משפחות חד הוריות.

רשימת הארגונים

שם כתובת טלפון
אתר הקליניקה לנשים וכלכלה באוניברסיטה העברית הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים 02-5882554
אתר ויצו ויצו העולמית, שד’ דוד המלך 38, ת"א, מיקוד 6423711 03-6923791
אתר יד אליעזר רחוב פולנסקי 12, ירושלים 02-5912222
אתר כתף לכתף רח' זכות משה 4, באר שבע 8463714 08-6634793
אתר מסילה לכלכלה נבונה שטנר 3 ירושלים, 9546103 02-5000475
אתר נעמת 03-5254422
מוקד הלשכות המשפטיות
אתר עמותת אם הבנים - בית תקוות אם הבנים שמחה עם ועולמו 3, גבעת שאול, ירושלים 051-5102424
אתר פתחון לב רח' החומה 12, ראשל"צ, 7565512 03-5576000

ראו בנוסף