הקדמה:

ילדים הזכאים לחינוך חינם ושוהים בבית מעל 21 ימים רצופים על פי הוראת רופא, זכאים ללימודים בביתם
זכאים גם ילדים השוהים בבית תקופה העולה על 4 שבועות בשל מחלה או ליקוי בריאותי (כאשר מספר תקופות טיפול או שהייה בבית ייחשבו כתקופה אחת, כל עוד לא חלפו ביניהן יותר מ-4 שבועות)
למידע נוסף ראו בפורטל הורים לילדים עם צרכים מיוחדים באתר משרד החינוך

חוק חינוך חינם לילדים חולים קובע כי ילדים חולים השוהים בבית תקופה ממושכת, זכאים ללימודים בביתם.

 • התמיכה ניתנת חינם בבתי התלמידים החולים בכל רחבי הארץ, במטרה לסייע להם להשלים את הפערים הלימודיים הנובעים מהיעדרותם הממושכת מהמסגרות החינוכיות.
 • החל משנת הלימודים תשפ"ב משרד החינוך הוא ספק התמיכה הלימודית לתלמידים החולים.
  • עד ל-31.08.2021 ספק התמיכה הלימודית לתלמידים החולים היה ארגון קדימה מדע.
 • מטרת התוכנית היא ליצור רצף למידה ולקדם את התלמיד החולה בכלל ההיבטים ההתפתחותיים, בהלימה לתוכנית הלימודים הנלמדת בכיתה.
 • ככלל, המענה החינוכי יינתן לתלמיד החולה בהתאם לימי הלימוד וללוח החופשות הנהוג במסגרת שבה משובץ התלמיד, ובכפוף לחוזר מנכ"ל הארכת שנת הלימודים - תוכניות הפעלה של מסגרות החינוך המיוחד בחופשות - חוק החינוך המיוחד התשמ"ח-1988.
 • תפקידי הצוות הנותן מענה בבית התלמיד הם אך ורק למתן מענה בתחום הלימודי, טיפולי או בסיוע לצורך לימודים בהתאם לתוכנית הלימודית האישית, והם אינם רשאים לבצע כל תפקיד אחר.

מי זכאי?

 • תלמידים הזכאים לחינוך חינם על פי חוק לימוד חובה (בגילאים 18-3) או חוק חינוך מיוחד (בגילאים 21-3), ועונים על אחד משלושת התנאים הבאים:
  • הם שוהים בבית מעל 21 ימים רצופים על פי הוראת רופא.
  • הם חולים במחלה או ליקוי בריאותי המצריכים שהייה בבית לפי הוראת רופא לתקופה העולה על 4 שבועות, כאשר מספר תקופות טיפול או שהייה בבית הנובעות מאותה מחלה או ליקוי ייחשבו כתקופה אחת כל עוד לא חלפו ביניהן יותר מ-4 שבועות.
  • הם נעדרים מהלימודים בהיקף העולה על 50% משעות הלימוד של כיתתם, בשל טיפול מתמשך בבית חולים במסגרת אשפוז יום (אשפוז ללא לינה בבית החולים לצורך טיפול אונקולוגי, דיאליזה, טיפול פסיכיאטרי וכד').

תהליך מימוש הזכות

 • על הורי התלמיד/ה להגיש בקשה מקוונת דרך פורטל הורים באתר משרד החינוך. על הבקשה לכלול:
  • אישור מחלה עדכני, חתום ע"י רופא, המעיד כי נוכח מצבו הרפואי של התלמיד, הוא צפוי לשהות בביתו יותר מ-21 יום או שהוא חולה במחלה מתמשכת, בהתאם להגדרת "תלמיד חולה" בחוק. באישור המחלה חובה לציין מאיזה תאריך עד איזה תאריך (כלומר, מהו תאריך סיום המחלה או לחלופין, אם לא ידוע תאריך מדויק, מחודש עד חודש).
  • מסמך אישור הורים לקבלת מענה חינוכי בבית התלמיד, הכולל התחייבות לנוכחות הורה או בגיר אחר שהורשה לכך בעת הלימודים בבית התלמיד, התחייבות ההורים לאפשר תנאים פיזיים הולמים וראויים ללמידה בבית התלמיד וכיוצא בזה.
 • לאחר הגשת הבקשה נציגי המוקד של משרד החינוך ייצרו קשר ראשוני, מוקדם ככל הניתן ממועד הגשת הבקשה, ויעדכנו אם הבקשה הוגשה כנדרש ואם יש צורך בהשלמת מסמכים לבקשה.
 • לאחר הגשת הבקשה באופן תקין ובצירוף כלל המסמכים, הבקשה תועבר לידיעת מנהל המוסד החינוכי שבו לומד התלמיד, לצורך גיבוש תוכנית לימודים אישית.
 • הצוות הנותן מענה בבית התלמיד יגיע לבית התלמיד במועדים ובשעות שיתואמו עם אנשי הצוות ועם ההורים. הגעת הצוות לבית התלמיד החולה תהיה עד השעה 18:00, אלא אם קיימות נסיבות חריגות, ובתנאי שהדבר אושר ותואם עם הורי התלמיד.
טיפ
 • במוקד השירות והמידע הארצי של משרד החינוך ניתן לקבל מידע אודות הזכאות, סיוע בהגשת הבקשה, בירורים מול מוסדות החינוך וגישה לצפייה בתוכנית החינוכית האישית של התלמיד.
 • ניתן לפנות למוקד השירות והמידע הארצי באמצעות טלפון 6552* (שלוחה מס' 7).
 • המוקד פעיל בימים א'-ה' בין השעות 07:30 ל-17:00.

חשוב לדעת

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים