ילדים שזכאים לחינוך חינם ושוהים בבית מעל 21 ימים רצופים על פי הוראת רופא זכאים ללימודים בביתם
זכאים גם ילדים ששוהים בבית מעל 4 שבועות בגלל מחלה או ליקוי בריאותי. מספר תקופות טיפול/שהייה בבית ייחשבו כתקופה אחת, כל עוד לא חלפו ביניהן יותר מ-4 שבועות
למידע רשמי ראו פורטל הורים לילדים עם צרכים מיוחדים של משרד החינוך

ילדים חולים ששוהים בבית תקופה ממושכת זכאים ללימודים בביתם, בהתאם לתנאים.

 • התמיכה ניתנת חינם בבתי התלמידים כדי לקדם אותם בכל ההיבטים ההתפתחותיים ובהתאמה לתוכנית הלימודים שנלמדת במסגרת החינוכית.
 • החל משנת הלימודים תשפ"ב משרד החינוך הוא ספק התמיכה הלימודית לתלמידים החולים.
 • המענה החינוכי יינתן לתלמידים החולים בהתאם לימי הלימוד וללוח החופשות שנהוג במסגרת שבה הם משובצים ובכפוף לחוזר מנכ"ל הארכת שנת הלימודים - תוכניות הפעלה של מסגרות החינוך המיוחד בחופשות - חוק החינוך המיוחד התשמ"ח-1988.
 • התלמידים מקבלים בביתם מענה בתחום הלימודי והטיפולי כולל סיוע בהתאם לתוכנית לימודית אישית. הצוות המסייע לא רשאי לבצע כל תפקיד אחר.

מי זכאי?

 • תלמידים שזכאים לחינוך חינם על פי חוק לימוד חובה (בגיל 18-3) או חוק חינוך מיוחד (בגיל 21-3), ועונים על אחד מ-3 התנאים הבאים:
  • הם שוהים בבית מעל 21 ימים רצופים על פי הוראת רופא.
  • הם חולים במחלה או ליקוי בריאותי שמצריכים שהייה בבית לפי הוראת רופא לתקופה שעולה על 4 שבועות, כאשר מספר תקופות טיפול או שהייה בבית שנובעות מאותה מחלה ייחשבו כתקופה אחת כל עוד לא חלפו ביניהן יותר מ-4 שבועות.
  • הם נעדרים מהלימודים בהיקף שעולה על 50% משעות הלימוד של כיתתם, בגלל טיפול מתמשך בבית חולים במסגרת אשפוז יום (אשפוז ללא לינה לצורך טיפול אונקולוגי, דיאליזה, טיפול פסיכיאטרי וכד').

תהליך מימוש הזכות

 • על הורי התלמיד/ה להגיש בקשה מקוונת דרך פורטל הורים באתר משרד החינוך. על הבקשה לכלול:
  • אישור מחלה עדכני, חתום ע"י רופא, המעיד כי נוכח מצבו הרפואי של התלמיד, הוא צפוי לשהות בביתו יותר מ-21 יום או שהוא חולה במחלה מתמשכת, בהתאם להגדרת "תלמיד חולה" בחוק. באישור המחלה חובה לציין מאיזה תאריך עד איזה תאריך (כלומר, מהו תאריך סיום המחלה או לחלופין, אם לא ידוע תאריך מדויק, מחודש עד חודש).
  • מסמך אישור הורים לקבלת מענה חינוכי בבית התלמיד, הכולל התחייבות לנוכחות הורה או בגיר אחר שהורשה לכך בעת הלימודים בבית התלמיד, התחייבות ההורים לאפשר תנאים פיזיים הולמים וראויים ללמידה בבית התלמיד וכיוצא בזה.
 • לאחר הגשת הבקשה נציגי המוקד של משרד החינוך ייצרו קשר ראשוני, מוקדם ככל הניתן ממועד הגשת הבקשה, ויעדכנו אם הבקשה הוגשה כנדרש ואם יש צורך בהשלמת מסמכים לבקשה.
 • לאחר הגשת הבקשה באופן תקין ובצירוף כלל המסמכים, הבקשה תועבר לידיעת מנהל המוסד החינוכי שבו לומד התלמיד, לצורך גיבוש תוכנית לימודים אישית.
 • הצוות הנותן מענה בבית התלמיד יגיע לבית התלמיד במועדים ובשעות שיתואמו עם אנשי הצוות ועם ההורים. הגעת הצוות לבית התלמיד החולה תהיה עד השעה 18:00, אלא אם קיימות נסיבות חריגות, ובתנאי שהדבר אושר ותואם עם הורי התלמיד.
טיפ
 • במוקד השירות והמידע הארצי של משרד החינוך ניתן לקבל מידע אודות הזכאות, סיוע בהגשת הבקשה, בירורים מול מוסדות החינוך וגישה לצפייה בתוכנית החינוכית האישית של התלמיד.
 • ניתן לפנות למוקד השירות והמידע הארצי באמצעות טלפון 6552* (שלוחה מס' 7).
 • המוקד פעיל בימים א'-ה' בין השעות 07:30 ל-17:00.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים