חוק זכויות התלמיד, תשס"א-2000 מסדיר את נושא זכויות התלמיד במערכת החינוך בישראל, ומעניק לזכויות אלו תוקף חוקי. החוק מגדיר תלמיד כמי שלומד במוסד חינוך.

פרטים

שם החוק:חוק זכויות התלמיד, התשס"א-2000
קישור:החוק באתר נבו
שר אחראי:שר החינוך

נושאים וזכויות

יישום החוק

  • המפקחת ליישום חוק זכויות התלמיד במשרד החינוך היא טובה בן ארי, וניתן לפנות אליה בכתובת המייל .

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

  • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.