הקדמה:

חוק זכויות התלמיד, תשס"א-2000 מסדיר את נושא זכויות התלמיד במערכת החינוך בישראל, ומעניק לזכויות אלו תוקף חוקי. החוק מגדיר תלמיד כמי שלומד במוסד חינוך. בין הנושאים והזכויות המוסדרים בחוק:

  • איסור אפליה (סעיף 5 לחוק מגדיר מהי אפליה אסורה וקובע כי אפליה אסורה עשויה לגרור מאסר או קנס)
  • מתן זכות לתלמיד ולהוריו להשמיע את טענותיהם לפני הרחקת התלמיד לצמיתות ולערער על ההחלטה להרחיק
  • איסור הענשת התלמיד בשל מעשי הוריו
  • איסור ענישה גופנית או משפילה
  • עידוד הקמת מועצת תלמידים ואיסור נקיטת פעולות למניעת הקמתה (למעט בגן חובה)
  • הזכאות לבגרות

פרטי החוק

שם החוק:
חוק זכויות התלמיד, התשס"א-2000
נוסח החוק:
שר אחראי:
שר החינוך

נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים

פסקי דין

הרחבות ופרסומים

תודות

  • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.