הקדמה:

ילדים המאושפזים בבית חולים זכאים ללימודים בחינם
הלימוד נעשה בבתי ספר המופעלים בבתי החולים על-ידי משרד החינוך
למידע נוסף ראו פורטל הורים לילדים עם צרכים מיוחדים באתר משרד החינוך


חוק חינוך חינם לילדים חולים קובע כי ילדים המאושפזים בבית חולים זכאים ללימודים ללא תשלום.

 • הלימוד נעשה בבתי ספר המופעלים בבתי החולים על-ידי משרד החינוך.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • משרד החינוך נושא באחריות המלאה להפעלת המסגרות החינוכיות לילדים המאושפזים בבתי חולים, באמצעות האגף לחינוך מיוחד.
 • תכניות החינוך לתלמידים מאושפזים הן בעיקרן תכניות חינוך אישיות (תח"א), המותאמות לתכנית הלימודים של התלמיד בבית הספר שבו למד טרם אשפוזו.
 • לקביעת תכנית החינוך האישית שותפים התלמיד והוריו, המורים בבית החולים והמחנך בבית ספרו של התלמיד.

תכנית קו אור

 • במסגרות חינוכיות רבות בבתי החולים מפעיל ארגון סאסא סטון קו אור מערכות של "למידה מרחוק".
 • תכנית קו אור מסייעת לילד החולה על-ידי פעילויות ממוחשבות ללמידה, הסחה, הפגה והעשרה. הילדים מוזמנים לכיתות הלימוד במחלקות הילדים ושם הם משתמשים במחשבי קו אור בתפריטים המותקנים עליהם ובאתר האינטרנט שנבנה עבורם.
 • השירות ניתן ללא תשלום לילדים בגילאי 21-3 המאושפזים בבתי החולים.
 • התכנית פועלת בבתי חולים ברחבי הארץ - למפת הפריסה הארצית של התכנית.
 • מורי משרד החינוך יוצרים ביוזמתם קשר עם הילדים המאושפזים ולכן אין צורך ביצירת קשר עם העמותה לשם השתתפות בתכנית.

חשוב לדעת

 • האחריות על לימודי התלמיד ועל בניית תכנית הלימודים מוטלת על בית הספר או גן הילדים.
 • ילדים שחוזרים לבתי הספר ולגני הילדים לאחר היעדרות ממושכת מסיבות רפואיות עשויים להיות זכאים לשיעורי העשרה, שיעורי עזר וליווי חינוכי מסל "שעות חולים" של משרד החינוך. למידע נוסף ראו בערך סיוע לילדים השבים למסגרת החינוכית לאחר היעדרות ממושכת מסיבות רפואיות.
 • תלמיד המאושפז בבית חולים זכאי להיבחן בבחינות הבגרות בהתאם ללוח זמנים שקבע משרד החינוך. אם בשל מצבו הרפואי התלמיד אינו מסוגל להיבחן בבית הספר, הוא רשאי להיבחן במסגרת החינוכית בבית החולים. למידע נוסף ראו בחינות בגרות לתלמידים המאושפזים בבית חולים.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה מבוסס על "קשרים" - חוברת מידע של עמותת "קשר - הבית של המשפחות המיוחדות".