ילדים המאושפזים בבית חולים זכאים ללימודים בחינם
הלימוד נעשה בבתי ספר המופעלים בבתי החולים על-ידי משרד החינוך
למידע נוסף ראו פורטל הורים לילדים עם צרכים מיוחדים באתר משרד החינוך


חוק חינוך חינם לילדים חולים קובע כי ילדים המאושפזים בבית חולים זכאים ללימודים ללא תשלום.

 • הלימוד נעשה בבתי ספר המופעלים בבתי החולים על-ידי משרד החינוך.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • משרד החינוך נושא באחריות המלאה להפעלת המסגרות החינוכיות לילדים המאושפזים בבתי חולים, באמצעות האגף לחינוך מיוחד.
 • תוכניות החינוך לתלמידים מאושפזים הן בעיקרן תוכניות חינוך אישיות (תח"א), המותאמות לתוכנית הלימודים של התלמיד בבית הספר שבו למד טרם אשפוזו.
 • לקביעת תוכנית החינוך האישית שותפים התלמיד והוריו, המורים בבית החולים והמחנך בבית ספרו של התלמיד.

לימודים מקוונים

 • במסגרות חינוכיות רבות בבתי החולים מפעיל ארגון סאסא סטון מערכות של "למידה מרחוק".
 • התוכנית מסייעת לילדים החולים על-ידי פעילויות ממוחשבות ללמידה, הסחה, הפגה והעשרה. הילדים מוזמנים לכיתות הלימוד במחלקות הילדים ושם הם משתמשים במחשבים בתפריטים המותקנים עליהם.
 • השירות ניתן ללא תשלום לילדים בגילאי 21-3 המאושפזים בבתי חולים ברחבי הארץ.
 • מורי משרד החינוך יוצרים ביוזמתם קשר עם הילדים המאושפזים ולכן אין צורך ביצירת קשר עם העמותה לשם השתתפות בתוכנית.

חשוב לדעת

 • האחריות על לימודי התלמיד ועל בניית תוכנית הלימודים מוטלת על בית הספר או גן הילדים.
 • ילדים שחוזרים לבתי הספר ולגני הילדים לאחר היעדרות ממושכת מסיבות רפואיות עשויים להיות זכאים לשיעורי העשרה, שיעורי עזר וליווי חינוכי מסל "שעות חולים" של משרד החינוך. למידע נוסף ראו בערך סיוע לילדים השבים למסגרת החינוכית לאחר היעדרות ממושכת מסיבות רפואיות.
 • תלמיד המאושפז בבית חולים זכאי להיבחן בבחינות הבגרות בהתאם ללוח זמנים שקבע משרד החינוך. אם בשל מצבו הרפואי התלמיד אינו מסוגל להיבחן בבית הספר, הוא רשאי להיבחן במסגרת החינוכית בבית החולים. למידע נוסף ראו בחינות בגרות לתלמידים המאושפזים בבית חולים.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה מבוסס על "קשרים" - חוברת מידע של עמותת "קשר - הבית של המשפחות המיוחדות".