הקדמה:

משתקם הוא אדם עם מוגבלות שאינו מועסק במפעל מוגן ויכולת התעסוקה שלו היא עד ל-19% מיכולת התעסוקה המלאה באותו תפקיד
משתקם אינו מוגדר כעובד ולא חלות עליו החובות והזכויות החלות על עובד
למידע נוסף ראו באתר זרוע העבודה
אזהרה
הוראות חוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים (הוראת שעה), 2007 פגו בחודש אוגוסט 2017 והאמור בערך זה המתבסס על הוראות החוק, חסר תוקף. הליכי חקיקה להארכת תוקפן של הוראות החוק או להחלפתן טרם הסתיימו ואנו נעדכן את המידע באתר ברגע שחקיקה חדשה תאושר ותפורסם.

סעיף 1 לחוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים מגדיר משתקם כאדם עם מוגבלות המועסק במקום תעסוקה שאינו מפעל מוגן, ונקבע לגביו על ידי נציג זרוע העבודה כי יכולת התעסוקה שלו היא עד ל-19% מיכולת העבודה הרגילה באותו תפקיד ובאותו מקום עבודה (ראו הכרה כמשתקם).

  • משתקם לא מוגדר כעובד ולא חלים עליו היחסים המשפטיים הרגילים שחלים בין עובד למעבידו.
  • זכויותיו וחובותיו של המשתקם כמועסק מוגדרות בחוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים.

חקיקה ונהלים

תודות

  • המידע המקורי בערך זה באדיבות הקליניקה למען זכויות אנשים עם מוגבלות בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים.