משתקם הוא אדם עם מוגבלות שאינו מועסק במפעל מוגן ויכולת התעסוקה שלו היא עד ל-19% מיכולת התעסוקה המלאה באותו תפקיד
משתקם אינו מוגדר כעובד ולא חלות עליו החובות והזכויות החלות על עובד
למידע נוסף ראו באתר משרד העבודה
אזהרה
הוראות חוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים (הוראת שעה), 2007 פגו באוגוסט 2017.

לכן המידע בדף זה, שמתבסס על הוראות החוק, חסר תוקף.

אנו נעדכן את המידע באתר כאשר חקיקה חדשה בנושא תאושר ותפורסם.

סעיף 1 לחוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים מגדיר משתקם כאדם עם מוגבלות המועסק במקום תעסוקה שאינו מפעל מוגן, ונקבע לגביו על ידי נציג משרד העבודה כי יכולת התעסוקה שלו היא עד ל-19% מיכולת העבודה הרגילה באותו תפקיד ובאותו מקום עבודה (ראו הכרה כמשתקם).

  • משתקם לא מוגדר כעובד ולא חלים עליו היחסים המשפטיים הרגילים שחלים בין עובד למעבידו.
  • זכויותיו וחובותיו של המשתקם כמועסק מוגדרות בחוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • המידע המקורי בערך זה באדיבות הקליניקה למען זכויות אנשים עם מוגבלות בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים.