הקדמה:

משתקם הוא אדם עם מוגבלות שאינו מועסק במפעל מוגן ויכולת התעסוקה שלו היא עד ל-19% מיכולת התעסוקה המלאה באותו תפקיד
משתקם אינו מוגדר כעובד ולא חלות עליו החובות והזכויות החלות על עובד

סעיף 1 לחוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים מגדיר משתקם כאדם עם מוגבלות המועסק במקום תעסוקה שאינו מפעל מוגן, ונקבע לגביו על ידי נציג משרד העבודה והרווחה כי יכולת התעסוקה שלו היא עד ל-19% מיכולת העבודה הרגילה באותו תפקיד ובאותו מקום עבודה (ראו הכרה כמשתקם).

  • משתקם לא מוגדר כעובד ולא חלים עליו היחסים המשפטיים הרגילים שחלים בין עובד למעבידו.
  • זכויותיו וחובותיו של המשתקם כמועסק מוגדרות בחוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים.

חקיקה ונהלים

תודות

  • המידע המקורי בערך זה באדיבות הקליניקה למען זכויות אנשים עם מוגבלות בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים.