חיילות מילואים זכאיות למתקנים נפרדים לשירותים ומקלחות במהלך שירות המילואים
למידע רשמי ראו אתר המילואים של צה"לחיילות המשרתות במילואים זכאיות למתקנים נפרדים לשירותים ומקלחות מאלו של חיילי המילואים.

  • על מתקני השירותים והמקלחות להיות מופרדים ומוקצים לשימושן של חיילות המילואים בלבד.
  • במקרה שלא ניתן לקיים הפרדה במתקני השירותים והמקלחות, יש להתקין נעילה פנימית בכל אחד מן מתאי השירותים והמקלחת.

מי זכאי?

  • חיילות המבצעות שירות מילואים.

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים