חיילות מילואים זכאיות למתקנים נפרדים לשירותים ומקלחות במהלך שירות המילואים
למידע רשמי ראו אתר המילואים של צה"ל


חיילות המשרתות במילואים זכאיות למתקנים נפרדים לשירותים ומקלחות מאלו של חיילי המילואים.

  • על מתקני השירותים והמקלחות להיות מופרדים ומוקצים לשימושן של חיילות המילואים בלבד.
  • במקרה שלא ניתן לקיים הפרדה במתקני השירותים והמקלחות, יש להתקין נעילה פנימית בכל אחד מתאי השירותים והמקלחת.

מי זכאי?

  • חיילות המבצעות שירות מילואים.

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים