נאמן השתלות הוא רופא בכיר (מנהל מחלקה או סגנו), שתפקידו לרכז את הטיפול הרפואי לשימור איברים וקידום נושא תרומת איברים בבית החולים
קיימת הפרדה מוחלטת בין נאמן ההשתלות לבין הליך ההשתלה עצמו ואלו הממתינים להשתלה

לצד מתאם השתלת איברים, פועלים בבתי החולים נאמני השתלות.

  • נאמן השתלות הוא רופא בכיר (מנהל מחלקה או סגנו), שתפקידו לרכז את הטיפול הרפואי לשימור איברים וקידום נושא תרומת איברים בבית החולים.
  • רופא נאמן השתלות מסייע למתאם/ת ההשתלות, ונותן הוראות טיפוליות כדי לשמר את איברי התורם במצב ראוי לתרומה.
  • קיימת הפרדה מוחלטת בין תפקידו של נאמן ההשתלות לבין הליך ההשתלה עצמו.
  • לנאמן ההשתלות אין קשר לממתינים להשתלה.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

  • המידע המקורי בערך זה נכתב על-ידי הר"י.