מתאם השתלות הוא אח מוסמך (או אחות מוסמכת) הפועל/ת בכל מרכז רפואי מורשה לפי חוק השתלת איברים
מתאם השתלה אחראי לתאם בין המרכז הלאומי להשתלות לבין בית החולים שבו אמורה להתבצע נטילת האיבר והשתלתו

על פי חוק השתלת איברים, מנהל מרכז השתלות מסמיך אחים או אחיות מוסמכים, שישמשו מתאמי השתלות איברים בכל מרכז רפואי מורשה לפי חוק השתלת איברים.

 • לצד מתאמי ההשתלות בבית החולים, פועלים גם הגורמים הבאים:
  • מתאמת השתלות ארצית - מתאמת השתלות ארצית במרכז רפואי מורשה היא אחות הממונה על ביצוע בפועל של מדיניות המרכז לגיוס תרומות האיברים, לתיאום הניתוחים ולהוצאת איברים, לתיאום ניתוחי השתלה ולכל נושא הקשור לביצוע המעשי של תרומות והשתלות בבתי החולים. מתאמת ההשתלות הארצית פועלת ישירות מול מתאמי ההשתלה בבתי החולים בכל שעות היממה.
  • נאמן השתלות - רופא המסייע למתאם ההשתלה.

תפקידי מתאם ההשתלות

 • תפקיד מתאמי ההשתלות הוא לתאם בין המרכז הלאומי להשתלות, המרכז הרפואי המורשה ומרכזים רפואיים מורשים אחרים בתחום נטילת איברים והשתלת איברים.
 • מתאם ההשתלות אחראי גם על הדרכת הצוותים הרפואיים בנושא איתור וטיפול בתורמי איברים וקיום פרוטוקולים רפואיים, הנדרשים להליך התרומה ולהנצלת האיבר (שמירת האיבר במצב שיאפשר השתלתו באחר).
 • לשם ביצוע תפקידיהם רשאים מתאמי השתלת אברים לעיין ברישומים וברשומות הרפואיות המתנהלים במרכז רפואי מורשה והקשורים לתחום נטילת אברים או השתלת אברים, כולל בחומרים הקשורים למצבו הרפואי של אדם שהושתל בו אבר, וכן לקבל לידיהם כל מידע אחר הדרוש להם והנוגע לעניין;

תפקידי מתאם ההשתלות בהליך של תרומת איבר מאדם שנפטר

 • מתאם ההשתלות אחראי לאתר את מועמדים לתרומת איברים, מקרב אלה שעומדים בקריטריונים רפואיים, ושנקבע אצלם מוות מוחי.
 • מתאם ההשתלה אמור להיקרא בכל מקרה של מחוסר הכרה מונשם עם נזק מוחי חמור. מתאם ההשתלות הוא זה שעומד בקשר מול משפחת החולה בעניין התרומה.
 • לאחר שמאתרים את המועמד לתרומה, המתאם פועל בשני מישורים:
  1. ליווי משפחתו של המועמד לתרומה בעת ההודעה על המוות, ובהמשך פונה למשפחה בבקשה לתרום איברי הנפטר;
  2. תיאום של טיפול ייחודי לשימור האיברים, וביצוע בדיקות מיוחדות שתאשרנה את תפקודם התקין של האיברים, עליהם מופקד נאמן השתלות.
 • בפרק הזמן שבין קביעת המוות המוחי לקריסת מערכות של גוף הנפטר, המתאם פונה למשפחה לקבל הסכמתה לתרומת איברים ולארגון הניתוח לנטילת האיבר.

תפקידי מתאם ההשתלות בתהליך הקצאת איברים להשתלה

 • בהליך הקצאת האיברים להשתלה מתאמת ההשתלות הארצית מקבלת מהמתאמות בבתי החולים השונים את הפרטים הרפואיים של התורמים, שמשפחותיהם הסכימו לתרומה. עם הפרטים של נתוני גובה ומשקל, גיל וסוג דם, היא פונה לנתונים במחשב, כדי לקבל את שמות החולים הממתינים להשתלה, המתאימים להשתלה מהתורם הנוכחי.
 • כאשר נמצא מועמד מתאים להשתלה, מתאמת ההשתלות הארצית מודיעה לצוות המנתח מי הוא האדם הראשון שעלה במחשב.
 • לאחר שאותר החולה המועמד להשתלת איבריו של התורם, מבצעת מתאמת ההשתלות תיאומים עם הצוותים המנתחים, וקובעת את מועד תחילתו של הניתוח להנצלת האיברים.
 • במהלך הניתוח מעבירה מתאמת ההשתלות הארצית מידע על מצב איבר התורם לצוותים המטפלים במועמדים להשתלה.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב על-ידי הר"י.