הקדמה:

באתר שעשועים (פארק שעשועים) צריך שתהיה לאדם עם מוגבלות נגישות רציפה בשטחים המיועדים לשימוש הציבור והמצוייים בין מתקני השעשועים והפעילויות השונות
התקנות קובעות אחוז מינימלי של מתקני שעשועים שבהם תהיה לאדם עם מוגבלות נגישות למושב שבמתקן השעשועים, כפי שמפורט בהמשך
אין חובה להנגיש מתקני שעשועים מסוג אקסטרים (extreme), כגון רכבת הרים


באתר שעשועים (פארק שעשועים) צריך שתהיה לאדם עם מוגבלות נגישות רציפה בשטחים המיועדים לשימוש הציבור והמצוייים בין מתקני השעשועים והפעילויות השונות.

 • לפחות ב- 20% מהמתקנים באתר שעשועים שהיה קיים לפני ה- 11.05.2014, וב-25% לפחות מהמתקנים באתר שנפתח לאחר מועד זה - תהיה לאדם עם מוגבלות נגישות למושב שבמתקן השעשועים.

דרישות נגישות כלליות

 • לאדם עם מוגבלות תהיה נגישות רציפה:
  • לכניסה עיקרית לאתר מכל המקומות הבאים, המצויים בקרבתו: חניה, מדרכה, תחנת הסעה, מקום להורדת נוסעים והעלאתם ושביל ציבורי.
  • מכניסה עיקרית לאתר אל מרכזי העניין ובתוכם.
  • לחלקים באתר שניתן בהם שירות ציבורי, כגון מזנון, בית שימוש נגיש, למתקנים נגישים לאורך דרך נגישה, ולמתקן לשמירת חפצים.

דרישות הנגישות במתקני שעשועים

 • באתר שעשועים שנפתח לפני 11.05.2014 יש להנגיש 20% לפחות ממתקני השעשועים, ובאתר שנפתח לאחר מכן יונגשו לפחות 25% ממתקני השעשועים (כלומר תאפשר נגישות למתקן למושב שבמתקן השעשועים).
 • הנגישות תהיה למגוון סוגי מתקני שעשועים. אין חובה להנגיש מתקנים מסוג אקסטרים (למשל, רכבת הרים).
 • הנגישות מהסביבה הקרובה של המתקן לתוך המושב שבו יכולה להיות עם סיוע – אין חובה ליצור נגישות עצמאית למתקן. הסיוע יינתן בצורה יעילה ומכובדת.

דרישות הנגישות במסלול המשלב חוויה יחודית

 • מסלול חדש (שהותקן לאחר ה-11.5.2014) והמעבר בו הוא בהליכה, יהיה נגיש לאדם עם מוגבלות.
 • אם מתוכנן במסלול החדש חלק הדורש יכולות אתגריות או חלק בלתי נגיש, יש לאפשר לאדם עם מוגבלות את השלמת הביקור, עם שאר הציבור, ביתרת המסלול, לדוגמה, על-ידי מעקף של החלק האתגרי באמצעות דרך נגישה שתתחבר להמשך המסלול.
 • מסלול שהיה קיים ב-11.05.2014 יהיה נגיש לאדם עם מוגבלות בתנאי שמתקיימים בו 3 התנאים הבאים:
  1. הוא מסלול שהמעבר בו בהליכה
  2. השיפוע האורכי במסלול אינו עולה על 10%
  3. הפעילות במסלול אינה פעילות אתגרית

מי זכאי?

 • כל אדם עם מוגבלות.
 • הזכות לנגישות חלה על אתר שעשועים שמצויים בו אחד מאלה:
  • מתקני שעשועים (למשל, גלגל ענק, קרוסלה, רכבת הרים, מכוניות מתנגשות, וכדומה).
  • פעילות אחרת שהציבור עובר במהלכה חוויה ייחודית. חוויה ייחודית מוגדרת כחוויה בעלת מאפיינים לא שגרתיים, למשל, מסלולי הליכה בעלי אווירה מיוחדת, או התנסות בפעילות אתגרית. אין הכוונה לפעילויות רחיפה באוויר (למשל, מצנחי רחיפה או כדור פורח) או פעילות שקשורה לרחצה במים.

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

 • נגישות של אדם עם מוגבלות צריכה להיות חלק בלתי נפרד מנגישות כלל הציבור במקום. דרך ההגעה של אדם עם מוגבלות לכניסה לאתר שעשועים, ובתוך האתר למקומות שבהם ניתן שירות ציבורי לכלל הציבור - צריכה להיות הדרך שכלל הציבור משתמש בה.
 • במקרים מסויימים יכול להינתן פטור מביצוע התאמת נגישות. הפטור הוא להתאמת נגישות מסויימת ולא פטור גורף לכל התאמות הנגישות במקום, ובמקרה שניתן פטור מהתאמת נגישות מסויימת יש לבצע התאמת נגישות חלופית שתבטיח נגישות לרוב בני האדם עם סוגי מוגבלויות שונים.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים