אוטובוסים בקווים עירוניים חייבים להיות מונגשים לאנשים עם מוגבלות
קו עירוני הוא מסלול נסיעה בתוך ישוב או בין כמה רשויות מקומיות שכנות הנמצאות ברצף
אוטובוסים בין-עירוניים מחוייבים בנגישות חושית בלבד
למידע על איזורי שירות ומפעילים של תחבורה נגישה באתר הרשות הארצית לתחבורה ציבורית

תקציר

אוטובוסים בקווים עירוניים חייבים להיות מונגשים לאנשים עם מוגבלות, הכוללת גם הנגשה פיזית.

 • באוטובוסים בקווים בין-עירוניים חובה שתהיה הנגשה חושית לאנשים עם מוגבלות.

הנגשת אוטובוסים עירוניים

 • אוטובוסים בקווים עירוניים חייבים להיות מונגשים לאנשים עם מוגבלויות, בין היתר באמצעים הבאים:
  • מספר הקו ויעד הנסיעה בחזית האוטובוס, ומספר הקו על שלט בצד האוטובוס הפונה למדרכה וכן בגב האוטובוס.
  • לחצני עצירה, מאחזי יד ובליטות בצבע צהוב.
  • פתחי כניסה, פתחי יציאה וקצות מדרגות מסומנים לכל רוחב הסף בפס אזהרה.
  • שלושה מקומות ישיבה לאנשים עם מוגבלות הנעים ללא כיסא גלגלים, מתוכם מקום ישיבה אחד לאדם עיוור המלווה בכלב נחייה, וזאת במחצית הקדמית של כל אוטובוס משני צדי המעבר.
  • דלת כניסה רחבה המיועדת לכיסא גלגלים.
  • מתקן הרמה לכניסה ויציאה של נוסע על כיסא גלגלים וכן מנגנון למניעת תזוזה של האוטובוס בעת הפעלת המתקן.
  • מקום מתאים לכיסא גלגלים ולידו לחצן עצירה ייחודי.
  • אמצעים לעיגון כיסא גלגלים באוטובוס כדי להבטיח את יציבותו בשעת הנסיעה (כגון חגורת בטיחות).
  • אם קיימים מסעדי יד במושבים, על המסעדים במקומות המיועדים לאנשים עם מוגבלות להיות ניתנים להרמה.
  • מערכת כריזה פנימית (לנוסעים באוטובוס) וחיצונית (עבור הממתינים בתחנה).

הנגשת אוטובוסים בין-עירוניים

 • באוטובוסים בין-עירוניים חייבים להיות, בין היתר, אמצעי ההנגשה הבאים:
  • שלט המורה על מספר הקו בחזית האוטובוס , בחלקו האחורי של האוטובוס ובצד הפונה למדרכה. השלט יהיה מואר בזמן תאורה.
  • מאחזי יד, בליטות ולחצני עצירה יסומנו בניגוד חזותי לסביבתם.
  • אם קיימים מסעדי יד במושבים, הם יהיו ניתנים להרמה ולהורדה.
  • 2 מקומות ישיבה לאנשים עם מוגבלות ו-2 מקומות ישיבה צמודים, בלא מסעדי רגלים לפניהם, לאדם עם מוגבלות המלווה בחיית שירות. המקומות יוקצו סמוך ככל האפשר לכניסה לאוטובוס.
  • מערכת כריזה פנימית (לנוסעים באוטובוס) וחיצונית (עבור הממתינים בתחנה).
  • שלט אלקטרוני המציין את שם התחנה הבאה.
  • בפתחי הכניסה והיציאה ובקצות המדרגות יהיה פס אזהרה.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

שם כתובת טלפון
בזכות אתר ת"ד 34510, ירושלים 91000 02-6521308
ווטסאפ 054-8213414
הקליניקה המשפטית לזכויות אנשים עם מוגבלויות - אוניברסיטת בר אילן אתר 03-5318373
כמעיין המתגבר אתר 04-6600456
נגישות ישראל אתר דרך השרון 12, תיבה 28, כפר סבא 4427125 09-7451126

ראו בנוסף

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים