הקדמה:

לאדם עם מוגבלות צריך שתהיה נגישות רציפה לכניסה אחת לפחות לגן הציבורי ולמרכזי העניין העיקריים בו
נגישות של אדם עם מוגבלות צריכה להיות חלק בלתי נפרד מנגישות כלל הציבור במקום


גנים ציבוריים צריכים להיות נגישים לאנשים עם מוגבלות, כך שיוכלו לחוות חוויה הדומה בטיבה ובאיכותה לזו של מבקר שאינו אדם עם מוגבלות.

 • על הרשות המקומית או מי שאחראי על הגן להבטיח כי לאדם עם מוגבלות תהיה נגישות רציפה לכל אלה:
  • כניסה אחת אליו לפחות, הזמינה לציבור.
  • מרכזי העניין העיקריים בו, לרבות טיילת, שביל הליכה, אזור להתאספות קהל, פינת ישיבה, אזור פיקניק, מצפור, תצפית, אלמנט אמנות, מקום המהווה מוקד משיכה לציבור בשל פעילות שמתרחשת בו או תצוגה שנערכת בו, מגרש משחקים, אזורי פעילות משחק וספורט, אזור המיועד לכלבים.
 • אין חובה להנגיש מתקנים לפעילות גופנית באזור עם גישה חופשית.

מי זכאי?

 • כל אדם עם מוגבלות.
 • הזכות לנגישות חלה בגנים הציבורים הבאים:
  • כל גן ציבורי כלל עירוני (לדוגמה, פארק גני יהושע בתל-אביב, גן סאקר בירושלים).
  • כל גן ציבורי רובעי (גן המשרת מספר שכונות).
  • כל גן ציבורי אחר שנפתח לאחר 11.05.2014.
  • לפחות 50% מהגנים הציבוריים הקיימים ביישוב (שאינם רובעיים או כלל עירוניים) ושנפתחו לפני 11.05.2014.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי
 • על הרשות המקומית לפרסם באתר האינטרנט שלה ובמשרדיה את רשימת הגנים הציבוריים הקיימים המונגשים והמיועדים להנגשה לאנשים עם מוגבלות.
 • כאשר הרשות מנגישה רק חלק מהגנים שאינם חדשים, עליה להקפיד שתהיה פריסה הולמת של גנים מונגשים ביישוב.
 • במקרה של היעדר הנגשה ניתן לפנות אל נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

חשוב לדעת

 • נגישות של אדם עם מוגבלות צריכה להיות חלק בלתי נפרד מנגישות כלל הציבור במקום. דרך ההגעה של אדם עם מוגבלות לכניסה לגן הציבורי, ובתוכו צריכה להיות הדרך שכלל הציבור משתמש בה.
 • במקרים מסויימים יכול להינתן פטור מביצוע התאמת נגישות. הפטור הוא להתאמת נגישות מסויימת ולא פטור גורף לכל התאמות הנגישות במקום, ובמקרה שניתן פטור מהתאמת נגישות מסויימת יש לבצע התאמת נגישות חלופית שתבטיח נגישות לרוב בני האדם עם סוגי מוגבלויות שונים.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים