הקדמה:

נדרש אישור בית המשפט לצורך מתן טיפול בנזע חשמלי לאדם שאינו יכול לתת הסכמה מדעת ושאינו מוגדר כחולה נפש
בית המשפט יכול למנות עורך-דין למטופל לצורך הדיון בבקשה למתן אישור לטיפול בנזעי חשמל
אישור בית המשפט נדרש גם כאשר האפוטרופוס של המטופל מסכים למתן הטיפול

פרטי פסק הדין

ערכאה:
בית המשפט המחוזי בבאר שבע
מס' תיק:
רמ"ש 43893-12-16
תאריך:
29/03/2017

רקע עובדתי

  • המבקשת אובחנה כלוקה באוטיזם קשה ומוגבלות שכלית התפתחותית, המלווים בפגיעה עצמית חמורה, אך אינה מוגדרת כחולת נפש.
  • אימה של המבקשת מונתה כאפוטרופוס למבקשת.
  • הצוות הרפואי אשר טיפל במבקשת המליץ על טיפול בנזע חשמלי כדי לסייע למבקשת, ואימה הסכימה למתן הטיפול.
  • עורכת הדין שבית המשפט מינה למבקשת התנגדה למתן הטיפול.
  • בית המשפט דן בשאלה האם, ובאילו תנאים, ניתן לטפל בנזע חשמלי באדם שאינו מוגדר כחולה נפש, אך אינו יכול לתת הסכמה מדעת לטיפול רפואי.

החלטת בית המשפט

  • ניתן לטפל בנזע חשמלי גם במי שאינו מוגדר כחולה נפש.
  • יש לקבל את אישור בית המשפט לצורך טיפול בנזע חשמלי במי שאינו חולה נפש אך אינו יכול לתת הסכמה מדעת לטיפול.
  • אישור בית המשפט יידרש בנוסף להסכמת האפוטרופוס של אותו אדם לטיפול.
  • בית המשפט יכול למנות עורך-דין למטופל לצורך הדיון בבקשה למתן אישור לטיפול בנזעי חשמל, בהתאם להוראות חוק הכשרות המשפטית ואפוטרופסות, אם לדעתו יש צורך בכך.

משמעות

טיפ
בית המשפט עשוי להתנות את אישורו לביצוע הטיפול בכך שיתקיימו גם התנאים הנדרשים לצורך טיפול בנזעי חשמל באדם המאושפז באשפוז פסיכיאטרי, כולם או חלקם. להרחבה על התנאים ראו כאן.

תודות

  • נוסח פסק הדין באדיבות אתר "נבו".