החלטה על טיפול בנזע חשמלי צריכה להיעשות בכתב על-ידי 3 רופאים של בית החולים בו ניתן הטיפול
אם מדובר במטופל שלא מוגדר כ"חולה נפש" ולא יכול לתת הסכמה מדעת לטיפול, יש לקבל אישור מבית המשפט לצורך הטיפול בנזע חשמלי
השירות כלול בסל הבריאות (מטופלים בנזע חשמלי שלא במסגרת אשפוז יידרשו לספק התחייבות מקופת החולים)
אסור להעניק טיפול בנזע חשמלי למאושפז מרצון מבלי שהביע הסכמתו בכתב על גבי טופס מיוחד

תקציר

נזע חשמלי הוא טיפול באמצעות מכשיר חשמלי שמזרים באופן מבוקר ומפוקח זרם חשמלי למוחו של המטופל.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • מאושפזים בבית חולים פסיכיאטרי או במחלקה פסיכיאטרית בבית חולים כללי ומוגדרים כ"חולי נפש".
 • מטופלים שסובלים ממצבים נפשיים קשים (כמו דיכאון, מניה-דיפרסיה וכו׳) שאינם מגיבים לטיפולים תרופתיים אחרים, ויכולים לתת הסכמה מדעת לטיפול בנזעי חשמל.
 • מאושפזים שלא יכולים לתת הסכמה מדעת ולא מוגדרים כ"חולי נפש", אך הצוות הרפואי קבעשהטיפול עשוי לסייע להם (כמו במצבים של אוטיזם ברמה קשה).

למי ואיך פונים

 • הטיפול ניתן במסגרת האשפוז על-פי הצורך הרפואי.
 • במקרה של מטופל שאינו מאושפז (טיפול אמבולטורי), הטיפול לרוב ייעשה בהפניה של פסיכיאטר מטפל בקהילה.

שלבי ההליך

מטופלים שמאושפזים בבית חולים פסיכיאטרי או במחלקה פסיכיאטרית ומוגדרים כ"חולי נפש"

 • כדי לבצע טיפול בנזע חשמלי יש לוודא שהתקיימו כל התנאים הבאים:
 1. את ההחלטה על הטיפול קיבלו 3 רופאים של בית החולים בו ניתן הטיפול.
  • בין הרופאים יהיו מנהל המחלקה/המרפאה או מישהו מטעמו, הרופא האחראי של שירות טיפול בנזע חשמלי או מי מטעמו, ומנהל בין החולים או סגנו.
  • החלטה על טיפול בנזע חשמלי תהיה בכתב ותפרט את מצבו רפואי של החולה והנימוקים לצורך במתן הטיפול.
 2. החולה נבדק גופנית על-ידי רופא, ובבדיקות המתאימות לעניין לא נמצאו סיבות רפואיות נגד מתן הטיפול.
 3. ניתנה הסכמת המטופל (ראו בהמשך).
 4. הסכמת מטופל המאושפז מרצון:

מטופלים הסובלים ממצבים נפשיים קשים ומתמודדי נפש אחרים שאינם שוהים באשפוז

 • על המטופל לחתום על טופס הסכמה לטיפול בנזע חשמלי.
 • הטיפול יתבצע במטופל שמצבו הפסיכיאטרי אינו דורש אשפוז פסיכיאטרי, אשר מסוגל לעמוד בדרישות ההכנה לטיפול (כגון צום) ואשר קיים עבורו מבוגר המתחייב להביאו לטיפול ולהחזירו לביתו לאחר הטיפול.
 • ברוב המקרים, הטיפול נעשה ביום אחד, כאשר כבר באותו יום המטופל משתחרר לביתו.

מטופלים שאינם יכולים לתת הסכמה מדעת לטיפול ואינם מוגדרים כ"חולי נפש"

 • על-פי הפסיקה (ראו סעיף פסקי דין בהמשך), כדי לטפל בנזעי חשמל במטופלים אלה, צריכים להתקיים התנאים הבאים:
  1. למטופל מונה אפוטרופוס שנתן הסכמתו לטיפול.
  2. בית המשפט לענייני משפחה אישר את ביצוע הטיפול בנזע חשמל.
 • בנוסף לתנאים האמורים, בית המשפט עשוי לדרוש כי יתקיימו גם התנאים הנדרשים לטיפול בנזעי חשמל באדם המאושפז באשפוז פסיכיאטרי, כולם או חלקם:
  1. את ההחלטה על הטיפול קיבלו 3 רופאים של בית החולים.
   • בין הרופאים יהיו מנהל המחלקה/המרפאה או מישהו מטעמו, הרופא האחראי של שירות טיפול בנזע חשמלי או מי מטעמו, ומנהל בין החולים או סגנו.
   • החלטה על טיפול בנזע חשמלי תהיה בכתב ותפרט את מצבו רפואי של המטופל והנימוקים לצורך במתן הטיפול.
  2. המטופל נבדק גופנית על-ידי רופא, ובבדיקות המתאימות לעניין לא נמצאו סיבות רפואיות נגד מתן הטיפול.

ערעור

 • במקרה של מאושפז מרצון, אין הליך ערעור, מכיון שממילא הטיפול ניתן רק בהסכמת המטופל.
 • במקרה של מאושפז בכפייה, לא ניתן לערער רק על ההחלטה לטפל בנזע חשמלי - יש להגיש ערר על ההחלטה לאשפזו או להאריך את אשפוזו.
טיפ
במקרה של מאושפז בכפייה, ניתן לפנות לבית המשפט בבקשה למנוע את מתן הטיפול בנזע חשמלי.

חשוב לדעת

 • טיפול בנזע חשמלי נעשה בהרדמה בלבד, ותוך מתן תרופות להרפיה. על בית החולים להקפיד על קיום אמצעי בטיחות המתחייבים מכך, להנחת דעתו של מנהל בית החולים.
 • טיפול בנזע חשמלי נעשה לרוב כסדרת טיפולים, במהלכם המטופל יהיה במעקב.
 • המטופל יכול לחזור בו מהסכמתו להמשך הטיפולים בכל עת.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

פסקי דין

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב ע"י הר"י.