בית המשפט קבע כי נותן שירות ציבורי חייב לספק לפחות קופה (עמדה) אחת שתספק שירות ללא המתנה בתור לאנשים עם מוגבלות
עוד נקבע כי נותן שירות ציבורי שמספק רק קופה אחת ללא המתנה בתור מחויב להציב שילוט מתאים, גדול וברור שמפנה לקופה זו

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית משפט לתביעות קטנות בירושלים
שם התיק:ת"ק 63321-07-17
תאריך:11.03.2018
קישור:לקריאת פסק הדין
אזהרה
פסק דין זה ניתן בבית משפט השלום ואינו מהווה הלכה משפטית מחייבת
פסק דין זה ניתן בבית משפט השלום.
נכון למועד כתיבת פרטי פסק הדין, סוגיה זו טרם נידונה בבית המשפט המחוזי או בבית המשפט העליון,
ולפיכך טרם ניתנה הלכה מחייבת בסוגיה זו.

לבית המשפט הוגשה תביעה במסגרתה בית המשפט נדרש לענות על שתי שאלות עיקריות:

 1. האם נותן שירות ציבורי חייב לספק לאנשים עם מוגבלות שירות ללא המתנה בתור בכל הקופות שברשותו, או שמספיקה קופה אחת בלבד?
 2. אם נותן השירות הציבורי מספק קופה אחת בלבד- האם חובה עליו להציב שילוט מתאים המכווין לקופה המונגשת שבה יינתן שירות ללא המתנה בתור?

הרקע העובדתי

 • אדם עם מוגבלות בעל תעודת נכה שרשום עליה "פטור מהמתנה בתור" ערך קניות בסופרמרקט.
 • הקונה (התובע) טען כי ניגש לקופה מס' 7, ביקש לממש את זכותו לשלם מבלי להמתין בתור והציג את תעודת הנכה לקופאית.
 • לטענתו הקופאית סירבה לתת לו שירות ללא המתנה בתור והוא נאלץ לנהל שיחה קולנית עם מנהל הסניף שעמד בקופה הראשית כ-15 מטר ממנו. המנהל אמר לו להגיע לקופה מס' 1 שהייתה הקופה היחידה שסיפקה שירות ללא המתנה בתור לזכאים.
 • טענותיו העיקריות של התובע היו כי החנות הפרה את חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות בכך שהיא:
  • סיפקה את השירות רק בקופה אחת ולא בכולן.
  • לא הציבה שילוט מכווין לקופה שמאפשרת קבלת שירות ללא המתנה בתור.

פסק הדין

 • בית המשפט קיבל את התביעה בחלקה וקבע כי:
  • נותן שירות ציבורי לא חייב לספק שירות ללא המתנה בתור בכל הקופות (העמדות) ומספיק שבקופה אחת יינתן השירות לזכאים.
  • נותן שירות ציבורי שהחליט לספק קופה אחת עם שירות ללא המתנה בתור חייב להציב שילוט מכווין, גדול וברור לקופה המונגשת.
  • החנות סיפקה קופה אחת עם שירות ללא המתנה בתור, אך לא היה שילוט מתאים שמפנה לקופה זו ועל כך נפסק לתובע פיצוי.

משמעות

 • נותן שירות ציבורי מחויב לספק לפחות קופה אחת (עמדת תשלום) שבה ניתן שירות ללא המתנה בתור לאנשים עם מוגבלות.
 • נותן שירות ציבורי שמספק קופה אחת בלבד ללא המתנה בתור מחויב להציב שילוט מתאים, גדול וברור שמפנה לקופה זו.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • נוסח פסק הדין באדיבות אתר "נבו".