בית המשפט העליון פסק כי זוג נשים שמביאות יחד ילד לעולם באמצעות בנק הזרע, זכאיות לבקש את הסדרת מעמד האם הלא ביולוגית בצו הורות פסיקתי שתחולתו מיום הלידה, אם הגישו את הבקשה בתוך 9 חודשים אחרי הלידה
אם הבקשה לצו ההורות הוגשה מאוחר מ-9 חודשים אחרי הלידה, צו ההורות שיינתן יחול מרגע מתן הצו ולא מרגע הלידה
ניתן להגיש את הבקשה החל מחודשיים לפני הלידה

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית המשפט העליון
שם התיק:בע"מ 5544/18
תאריך:14.02.2021
קישור:לקריאת פסק הדין

העובדות ופסק הדין

 • פסק הדין עוסק בארבעה מקרים נפרדים - ארבעה זוגות של נשים שהביאו לעולם ילדים באמצעות בנק הזרע. כל אחד מן הזוגות פנה בעבר לבית המשפט כדי להסדיר את מעמדה של האם הלא ביולוגית באמצעות מתן צו הורות פסיקתי. צווי ההורות ניתנו ונקבע כי הם חלים באופן רטרואקטיבי מרגע הלידה, כלומר בת הזוג של האם הביולוגית הוכרה כאמו של התינוק מרגע לידתו.
 • המדינה עתרה לבית המשפט העליון, בבקשה לבטל את תחולתם הרטרואקטיבית של הצווים.
 • המדינה טענה כי מתן הצווים היה מנוגד לעמדת היועץ המשפטי לממשלה כפי שגובשה בצוות הבין משרדי שמונה על ידי משרד הרווחה, על פיה המועד עמד בתחילה על 3 חודשים ומאוחר יותר הוארך לחצי שנה. מועד הגשת הבקשות על ידי ארבעת הזוגות, היה ארוך מחצי שנה ולכן אין להחיל רטרואקטיביות על צווי ההורות ועליהם לחול רק מהרגע בו ניתנו.
 • בית המשפט דחה את טענת המדינה וקבע מדיניות חדשה, על פיה צו הורות שהתבקש עד 9 חודשים אחרי הלידה - יחול רטרואקטיבית, מרגע הלידה.
 • בית המשפט איזן בהחלטתו בין הצורך לזרז את הגשת הבקשה בידי בנות הזוג, כך שלא יתמהמהו עם הסדרת מעמדן, ובין ההבנה כי בחודשים הראשונים לאחר הלידה, הצורך להגיש בקשה לבית המשפט היא מעמסה שמפריעה בגידול הילד.

משמעות

 • צו הורות פסיקתי לאישה על ילדיה הביולוגיים של בת זוגה יחול רטרואקטיבית מרגע הלידה, אם הבקשה לו הוגשה על ידי בנות הזוג תוך 9 חודשים מיום הלידה.

חשוב לדעת

 • לתחולה המכוננת של צו ההורות הפסיקתי יש משמעויות כלכליות ואחרות. למשל:
  • אם בן/בת הזוג של ההורה הביולוגי נעדר מעבודתו עקב מחלת ילד לפני שניתן צו ההורות הפסיקתי, הרי שאי מתן תוקף רטרואקטיבי, לא מאפשר לו לו לנצל את ימי המחלה שצבר לצורך ההיעדרות.
  • אם בן/בת הזוג זכאי לנקודות זיכוי ממס הכנסה עקב היותו הורה, הן מגיעות לו רק מרגע נתינת הצו ולא מהיום בו התינוק נולד.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

תודות

 • נוסח פסק הדין באדיבות נבו.