כל עובד שהוא תושב ישראל זכאי ל-2.25 נקודות זיכוי ממס הכנסה. בנוסף לכך, קיימים קריטריונים שונים המזכים בנקודות נוספות. ככל שעובד עומד ביותר קריטריונים, הוא יצבור מספר רב יותר של נקודות זיכוי.

ראו מחשבון נקודות זיכוי לשנים 2018-2017 באתר רשות המיסים.

נכון לשנת 2019, שווי הנקודה 218 ש"ח לחודש ו-2,616 ש"ח לשנה.
משמעותה של הזכאות היא כי מתוך מס ההכנסה שעל עובד לשלם, יופחת סכום השווה למכפלה של מספר נקודות הזיכוי בשווי נקודת זיכוי. נקודות זיכוי מקטינות את ערך המס לכל היותר לאפס, לכן הן מועילות רק לעובד שגובה החיוב שלו במס מגיע לערך נקודות הזיכוי שלהן הוא זכאי.
למידע נוסף ושווי הנקודה בשנים קודמות ראו נקודת זיכוי.


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים