הקדמה:

במקרים שבהם נקבעת למבוטח נכות רפואית, ויש לו מספר ליקויים שלכל אחד מהם נקבעים אחוזים בנפרד, שיעור הנכות הרפואית הכולל שלו יחושב על-פי חישוב משוקלל של כל הליקויים
לחישובי נכות רפואית משוקללת ניתן להיעזר במחשבון המוסד לביטוח לאומי

במקרים שבהם נקבעת למבוטח נכות רפואית על-ידי המוסד לביטוח לאומי, והוא סובל ממספר מחלות או ליקויים שלכל אחד מהם נקבעים אחוזים בנפרד, שיעור הנכות הרפואית הכולל שלו יחושב על-פי חישוב משוקלל שלהם (ולא באמצעות חיבור רגיל של סכומיהם).

 • השקלול נעשה כך:
  • סעיף הליקוי עם אחוזי הנכות הגבוהים יותר מחושב במלואו.
  • הסעיף השני מחושב מתוך האחוזים שנותרו אחרי חיסור אחוזי הסעיף הראשי.
  • הסעיף הבא (אם ישנו) יחושב מתוך האחוזים שנותרו אחרי חיסור שני הסעיפים הראשונים, וכן הלאה.
 • אחוז הנכות הרפואית יחושב על-ידי חיבור התוצאות שהתקבלו.
 • אם התקבל מספר עם שבר, השבר יעוגל לשלם כלפי מעלה.
דוגמה
חולה לב, שבנוסף למחלת הלב סובל גם מבעיה גסטרולוגית ובעיה בעור, הגיש לוועדה הרפואית את המסמכים הרלוונטיים לכל בעיותיו הרפואיות.
 • בגין מחלת הלב נקבעו לו 40% נכות רפואית, בגין הבעיה הגסטרולוגית- 30% ובגין הבעיה בעור- 10%.
 • הנכות המשוקללת חושבה עבורו באופן הבא:
  • לסעיף הגבוה ביותר (מחלת לב) נלקחו בחשבון מלוא האחוזים שנקבעו- 40%.
  • לסעיף השני (בעיה גסטרולוגית) חושבו 30% מתוך 60 האחוזים שנותרו לאחר ניכוי אחוזי הנכות שחושבו בגין מחלת הלב, כלומר- 18%.
  • לסעיף השלישי (בעיה בעור) חושבו 10% מתוך האחוזים שנותרו לאחר ניכוי אחוזי הנכות שחושבו בגין שני הליקויים הקודמים, כלומר 10% של: 100 פחות 40 פחות 18, שהם 4.2%.
 • התוצאה שתתקבל, 62.2 = 4.2 +‏ 18 +‏ 40 תעוגל כלפי מעלה, כלומר ייקבעו 63% נכות משוקללת.

ליקויים מנופים (שאינם נלקחים בחשבון בנכות כללית)

דוגמה

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים