הקדמה:

במקרים שבהם נקבעת נכות רפואית ויש מספר ליקויים שלכל אחד מהם נקבעים אחוזים בנפרד, שיעור הנכות הרפואית הכולל יחושב בחישוב משוקלל של כל הליקויים
לחישוב נכות רפואית משוקללת ניתן להיעזר במחשבון המוסד לביטוח לאומי

במקרים שבהם המוסד לביטוח לאומי קובע נכות (כללית) רפואית והתובעים סובלים ממספר מחלות או ליקויים, שיעור הנכות הרפואית הכולל יחושב להם בחישוב משוקלל (ולא בחיבור רגיל של האחוזים).

 • השקלול נעשה כך:
  • סעיף הליקוי עם אחוזי הנכות הגבוהים יותר מחושב במלואו.
  • הסעיף השני מחושב מתוך האחוזים שנותרו אחרי חיסור אחוזי הסעיף הראשי.
  • הסעיף הבא (אם יש) יחושב מתוך האחוזים שנותרו אחרי חיסור שני הסעיפים הראשונים, וכן הלאה.
 • אחוז הנכות הרפואית יחושב על-ידי חיבור התוצאות שהתקבלו.
 • אם התקבל מספר עם שבר, השבר יעוגל לשלם כלפי מעלה.
דוגמה
חולה לב, שבנוסף למחלת הלב סובל גם מבעיה גסטרולוגית ובעיה בעור, הגיש לוועדה הרפואית את המסמכים הרלוונטיים לכל בעיותיו הרפואיות.
 • על מחלת הלב נקבעו לו 40% נכות רפואית, על הבעיה הגסטרולוגית- 30% ועל הבעיה בעור- 10%.
 • הנכות המשוקללת תחושב לו באופן הבא:
  • לסעיף הגבוה ביותר (מחלת לב) יילקחו בחשבון כל האחוזים שנקבעו - 40%.
  • לסעיף השני (בעיה גסטרולוגית) יחושבו 30% מתוך 60 האחוזים שנותרו אחרי הפחתת אחוזי הנכות שחושבו על מחלת הלב, כלומר- 18%.
  • לסעיף השלישי (בעיה בעור) יחושבו 10% מתוך האחוזים שנותרו אחרי ניכוי אחוזי הנכות שחושבו על שני הליקויים הקודמים, כלומר 10% מתוך: 100 פחות 40 פחות 18, שהם 4.2%.
 • התוצאה שתתקבל, 62.2 = 4.2 +‏ 18 +‏ 40 תעוגל כלפי מעלה, כלומר ייקבעו 63% נכות משוקללת.

ליקויים מנופים (שלא נלקחים בחשבון בנכות כללית)

דוגמה
 • מצב אחרי כריתת הטחול מקנה 10% נכות רפואית לפי סעיף 17(ב).
 • סעיף 17(ב) מופיע ברשימת הליקויים המנופים.
 • לכן 10% הנכות הרפואית אחרי כריתת הטחול לא יילקחו בחשבון בקביעת אחוזי נכות כללית.

גורמים מסייעים

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים