אנשים שנקבעה להם נכות בשיעורים שיפורטו בהמשך עשויים לקבל פטור ממס הכנסה על הכנסה מיגיעה אישית והכנסה שלא מיגיעה אישית
אם הזכאות החלה לפני שנת המס הנוכחית אפשר לבקש החזרי מס עד 6 שנים אחורה
מי שלא נקבעו להם אחוזי הנכות שמזכים בפטור יכולים לפנות לוועדה רפואית של מס הכנסה
לחישוב אחוזי הנכות ראו מחשבון באתר המוסד לביטוח לאומי
למידע נוסף ראו באתר רשות המסים

אנשים שנקבעה להם נכות בשיעורים שיפורטו בהמשך עשויים להיות זכאים לפטור ממס הכנסה. זאת בתנאי שהנכות נקבעה למשך 185 יום לפחות (נכות שנקבעה לתקופה של 184 יום או פחות לא מזכה בפטור).

מי זכאי?

שימו לב
החל מ-15.11.2021 שונו תנאי הזכאות לפטור, כפי שיפורט בהמשך.
 • עם זאת, במקרים הבאים הזכאות תיקבע לפי התנאים הקודמים:
  • למי שענו על תנאי הזכאות הקודמים לפני 15.11.2021 ולא עונים על תנאי הזכאות החדשים (הם ימשיכו להיות זכאים לפטור כל עוד יענו על אותם תנאי זכאות).
  • למי שהגישו עד ל-01.12.2021 בקשה לקביעת נכות לפי החוקים שצוינו, והם עונים על תנאי הזכאות הקודמים (שהיו לפני 15.11.2021).

זכאות החל מ-15.11.2021

זכאות לפני 15.11.2021

 • לפני 15.11.2021 הזכאות לפטור ניתנה למי שנקבעה להם דרגת נכות לפי החוקים שצוינו לפני כן באחד מהשיעורים הבאים:
  1. 100% על ליקוי אחד
  2. 90% לפחות בחישוב משוקלל של כמה ליקויים

זכאות יורשים

 • במקרה שמגישי בקשה לפטור ממס נפטרו, הטיפול בבקשתם יימשך.
 • אם הנפטרים לא קיבלו את מלוא החזר המס שהיו זכאים לו על הכנסותיהם, יורשיהם יהיו זכאים לקבל את החזר המס בשמם.
 • החזר המס יהיה על ההכנסות שהתקבלו במהלך חייהם ולא על הכנסות שהתקבלו אחרי פטירתם.

תהליך מימוש הזכות

פנייה לוועדה רפואית

 • מי שעדיין לא נקבעו להם אחוזי הנכות שמזכים בפטור צריכים לפנות לוועדה רפואית של מס הכנסה, שמתקיימת במוסד לביטוח לאומי.
 • למידע נוסף ראו ועדה רפואית לפטור ממס הכנסה.
טיפ
מרכזי "יד מכוונת" פועלים מטעם המוסד לביטוח לאומי ומספקים ייעוץ חינם לקראת הוועדה הרפואית.

הגשת הבקשה לפטור

 • מי שכבר נקבעה להם נכות שמזכה בפטור לפי החוקים שצוינו יגישו לרשות המסים את המסמכים הבאים:
  • פרוטוקול הוועדה הרפואית שקבעה את הנכות (פרוטוקולים של ועדות הביטוח הלאומי ניתן להוריד מהאזור האישי).
  • טופס בקשה לפטור ממס.
  • לשכירים - תלוש שכר אחרון מכל מעסיק.
 • ניתן להגיש את מסמכי הבקשה בכל אחת מהדרכים הבאות:
 • זכאים לפטור שיש להם מעסיק או משלם קצבה אחד ונקבעה להם נכות מזכה לצמיתות, יקבלו מפקיד השומה אישור כללי שיהיה תקף גם לשנים הבאות. עליהם למסור את האישור למעסיק או למשלם הקצבה.

הגשת בקשה מקוונת לחולים ומחלימים מסרטן

 • חולי סרטן ומי שמחלימים מסרטן, יכולים להגיש את הבקשה באמצעות טופס דיגיטלי של מיזם "גל ירוק" וחלאסרטן.
 • יש לצרף לטופס את פרוטוקול הוועדה הרפואית שקבעה את אחוזי הנכות (ניתן להוריד את הפרוטוקול מהאזור האישי באתר המוסד לביטוח לאומי).
 • הטופס יגיע ישירות לסניף מס הכנסה שמשויכים אליו.
 • התשובה לגבי הזכאות לפטור תתקבל בתוך 10 ימי עסקים מיום שליחת הבקשה המקוונת.

בדיקה בתום תקופת זכאות זמנית

 • מי שנקבעה להם נכות לתקופה זמנית יקבלו מהמוסד לביטוח לאומי בקשה להגיש חומר רפואי עדכני לקראת תום התקופה.
 • המשך זכאותם לפטור ייבחן על-ידי ועדה רפואית נוספת.

החזר רטרואקטיבי

תקרות ההכנסות הפטורות ממס

 • הפטור ניתן על הכנסות עד לתקרות (הסכומים המירביים) שנקבעו ומפורטות בהמשך.
 • תקרות שונות נקבעו להכנסה מיגיעה אישית (כתוצאה מעבודה) ולהכנסה שאינה מיגיעה אישית.
 • מי שהכנסתם נמוכה מהתקרה יהיו זכאים לפטור ממס על כל ההכנסה, ומי שהכנסתם גבוהה מהתקרה יהיו זכאים לפטור חלקי עד לסכום התקרה.

תקרת הכנסה מיגיעה אישית (מעבודה)

 • למקבלי קצבת נכות לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום) או לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה שנקבעה להם נכות לתקופה של 365 יום ומעלה, התקרה שפטורה ממס על הכנסה מיגיעה אישית היא 684,000 ₪ לשנה (נכון ל-2024).
 • בשאר המקרים שנקבעה בהם נכות לתקופה של 365 יום ומעלה, התקרה שפטורה ממס על הכנסה מיגיעה אישית היא 445,200 ₪ לשנה (נכון ל-2024).
דוגמה
עובד שמשתכר 400,000 ₪ בשנה ונקבעו לו 100% נכות רפואית לצמיתות יהיה פטור מתשלום מס על כל הכנסתו השנתית מהעבודה.
 • אם נקבעה נכות לתקופה שבין 185 ל-364 יום, התקרה שפטורה ממס על הכנסה מיגיעה אישית היא 81,960 ₪ (נכון ל-2024). ראו פרטים על אופן חישוב הפטור לגבי חלק משנת המס בהמשך.

תקרת הכנסה מיגיעה אישית + הכנסה שלא מיגיעה אישית (לא כולל הכנסה מריבית על כספים ששולמו בגלל נזקי גוף)

 • התקרה שפטורה ממס על הכנסות שכוללות הכנסה מיגיעה אישית והכנסה שלא מיגיעה אישית (לא כולל הכנסה מריבית על כספי פיצויים או ביטוח ששולמו בגלל נזקי גוף) היא 81,960 ₪ לשנה (נכון ל-2024). תקרה זו מתייחסת לכל תקופות הזכאות (365 יום ומעלה או 364-185 יום).
 • הפטור יינתן גם עבור הכנסה שלא מיגיעה אישית רק במקרים שבהם ההכנסה מיגיעה אישית נמוכה מ-81,960 ₪ (או שלא הייתה כלל הכנסה מיגיעה אישית).
דוגמה
אם לעובד מהדוגמה הקודמת יש גם הכנסות שלא מעבודה, הוא לא יהיה זכאי לפטור ממס עליהן כי הכנסתו השנתית מהעבודה (400,000 ₪) עולה על 81,960 ₪.
דוגמה
 • אישה שנקבעה לה נכות שמזכה בפטור מתקיימת מפנסיה תקציבית (נחשבת הכנסה מיגיעה אישית) בסכום של 50,000 ₪ בשנה, ומהשכרת דירה שהיא מקבלת עבורה 60,000 ₪ בשנה (הכנסה שלא מיגיעה אישית).
 • היות שהכנסתה מיגיעה אישית נמוכה מ-81,960 ₪, היא זכאית לפטור על כל ההכנסה הזו (50,000 ₪) וכן לפטור על 31,960 ₪ מתוך הכנסתה השנתית מהדירה (עד לתקרה של 81,960 ₪ על שתי ההכנסות).

תקרת הכנסה מיגיעה אישית + הכנסה שלא מיגיעה אישית כולל ריבית על כספים ששולמו בגלל נזקי גוף

 • למי שהייתה הכנסה מריבית על כספי פיצויים/ביטוח ששולמו בגלל נזקי גוף והופקדו בפיקדון/תוכנית חיסכון/קופת גמל:
  • התקרה שפטורה ממס על הכנסותיהם מיגיעה אישית והכנסותיהם שלא מיגיעה אישית היא 337,200 ₪ לשנה (נכון ל-2024).
  • תקרה זו מתייחסת לכל תקופות הזכאות (365 יום ומעלה או 364-185 יום).
 • הפטור יינתן גם עבור ההכנסה שלא מיגיעה אישית רק במקרים שבהם ההכנסה מיגיעה אישית נמוכה מ-81,960 ₪ (או שלא הייתה כלל הכנסה מיגיעה אישית).
דוגמה
 • לילד שעבר תאונה נקבעה נכות רפואית בשיעור 100%.
 • בעקבות התאונה הוא קיבל כספי פיצויים שהופקדו בתוכנית חיסכון. הריבית שמשולמת מהתוכנית היא 100,000 ₪ לשנה.
 • היות שאין לילד כל הכנסה מיגיעה אישית הוא זכאי לפטור ממס על כל סכום הריבית.

תקרות ההכנסה הפטורות ממס בשנים הקודמות

שימו לב
משנת 2022 נקבעת בנפרד תקרת ההכנסה מיגיעה אישית למי שנקבעה להם נכות ל-365 יום לפחות ומקבלים קצבת נכות לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום) או לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה.
שנת המס הכנסה מעבודה בנכות של 365 יום ומעלה הכנסה מעבודה בנכות של 185 עד 364 יום הכנסה מעבודה + הכנסה שלא מעבודה (אם ההכנסה מעבודה נמוכה מסכום זה) הכנסה מעבודה + הכנסה שלא מעבודה כולל ריבית על כספי פיצויים או ביטוח (אם ההכנסה מעבודה נמוכה מסכום זה)
2023

661,200 ₪ - למקבלי קצבה ממשרד הביטחון או קצבה לנפגעי איבה
430,800 ₪ - בשאר המקרים

79,320 ₪ 79,320 ₪ 326,280 ₪
2022

628,800 ₪ - למקבלי קצבה ממשרד הביטחון או קצבה לנפגעי איבה
409,200 ₪ - בשאר המקרים

75,360 ₪ 75,360 ₪ 309,960 ₪
2021 614,400 ₪ 73,560 ₪ 73,560 ₪ 302,640 ₪
2020 618,000 ₪ 74,040 ₪ 74,040 ₪ 304,560 ₪
2019 615,600 ₪ 73,800 ₪ 73,800 ₪ 303,600 ₪
2018 608,400 ₪ 72,960 ₪ 72,960 ₪ 300,000 ₪

חישוב הפטור לגבי חלק משנת המס

 • מי שנקבעה להם נכות לתקופה של 365 יום ומעלה החל מאמצע שנת מס:
  • הפטור באותה שנת מס יחושב לגבי חלק מהכנסתם.
  • סכומי כל התקרות יחושבו באופן חלקי לאותה שנה, לפי היחס שבין מספר הימים שהנכות נקבעה לגביהם לבין 365.
דוגמה
אדם שנקבעו לו 100% נכות רפואית לצמיתות (בנכות כללית) לקראת סוף מאי 2023. עד סוף אותה שנת מס נותרו 219 יום.
 • חישוב זכאותו לגבי שנת המס הראשונה נעשה בהתאם ליחס 219/365 (כלומר 3/5).
 • הפטור חושב לגבי 3/5 מהכנסתו באותה שנת מס, עד לתקרות בשיעור 3/5 מהתקרות שנקבעו להכנסה מיגיעה אישית (430,800 ₪ בשנת 2023), להכנסות שכוללות הכנסה שאינה מיגיעה אישית (79,320 ₪ בשנת 2023) או להכנסות שכוללות גם הכנסה מריבית המשולמת על כספי פיצויים או ביטוח ששולמו בגין נזקי גוף (326,280 ₪ בשנת 2023).
  • תקרת ההכנסה מיגיעה אישית הפטורה ממס שחושבה לגביו בשנה זו - 258,480 ₪ (לפי החישוב: 430,800 X‏ 3/5).
  • תקרת הכנסות שכוללות הכנסה שאינה מיגיעה אישית שחושבה לגביו בשנה זו - 47,592 ₪ (לפי החישוב: 79,320 X‏ 3/5). המשמעות היא שאם הכנסתו מיגיעה אישית הייתה נמוכה מ-47,592 ₪, הוא היה זכאי לפטור עד לסכום של 47,592 ₪, גם על הכנסותיו שאינן מיגיעה אישית.
  • אם שולמה לו ריבית על כספי פיצויים או ביטוח בגין נזקי גוף, תקרת ההכנסות הכוללת שחושבה לגביו בשנה זו היא 195,768 ₪ (לפי החישוב: 326,280 X‏ 3/5). המשמעות היא שאם הכנסתו מיגיעה אישית הייתה נמוכה מ-47,592 ₪, הוא היה זכאי לפטור עד לסכום של 195,768 ₪ על כל הכנסותיו, כולל הכנסה מריבית על כספי פיצויים או ביטוח בגין נזקי גוף.
 • מי שנקבעה להם נכות לתקופה שבין 185 ל-364 יום:
  • הפטור יחושב לגבי חלק מהכנסתם בשנת המס בהתאם ליחס שבין מספר הימים באותה שנה שלגביהם נקבעה הנכות לבין 365.
  • אם תקופת הנכות שנקבעה להם נמשכת לתוך שנת המס הבאה, כלל הסכום הפטור בשתי שנות המס לא יעלה על סכום התקרה שנקבעה לגבי שנת המס הראשונה.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים