בדף זה מפורטים גורמי ממשל המסייעים לנפגעי עבירה ומשפחותיהם.
ראו גם את רשימת ארגוני הסיוע לנפגעי עבירה


רשימת גורמי הממשל