הקדמה:

בדף זה מפורטים ארגונים המסייעים לנפגעי עבירה ומשפחותיהם.
ראו גם את רשימת גורמי הממשל המסייעים לנפגעי עבירה


רשימת הארגונים