בדף זה מפורטים ארגונים המסייעים לנפגעי עבירה ומשפחותיהם.
ראו גם את רשימת גורמי הממשל המסייעים לנפגעי עבירה


ראו גם

רשימת הארגונים