המרכז לגביית קנסות אגרות והוצאות מוסמך לגבות קנסות שהטיל בית משפט, קנסות מנהליים, קנסות ברירות משפט, אגרות בתי משפט, הוצאות ופיצויים שנפסקו על-ידי בית משפט.

  • כל אזרח יכול לגשת לסניף הדואר הקרוב לאזור מגוריו ועם הצגת תעודת זהות יוכל לקבל מידע ואף לשלם את חובותיו למרכז לגביית קנסות ללא צורך בשוברים.
  • לפרטים על דרכי הפנייה למרכז וקבלת אישורים, ראו באתר רשות האכיפה והגבייה.

פרטים

שיוך:רשות האכיפה והגבייה
אתר אינטרנט:לאתר
דוא"ל:GviyaMgk@eca.gov.il
כתובת:הסדנא 19 (כניסה ראשית), ירושלים (למגיעים ברכב: "האומן 10" בתוכנת הניווט).
לפרטים על שעות קבלת הקהל
טלפון:35592*

סמכויות המרכז

  • לקבוע הליכים שיש לנקוט לשם גביית חוב, לרבות הטלת עיקולים ותפיסת מיטלטלין.
  • לפרוס או לדחות תשלום חוב אם שוכנע כי היו סיבות סבירות לאי תשלום החוב.
  • לדרוש מגוף ציבורי מידע על החייב או נכסיו.
  • לפנות לבית המשפט למינוי כונס נכסים על נכסי חייב.
  • לפנות לבית המשפט בבקשה לצוות על עיכוב יציאה מהארץ של החייב.
  • לפטור את החייב מתשלום חוב אזרחי (עד 20,000 ₪) אם שוכנע כי הנסיבות מצדיקות פטור כאמור.

הליכים שונים במרכז

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים