הקדמה:

נשיקה חד פעמית בנסיבות מסוימות הינה מעשה מגונה ולכן מהווה הטרדה מינית.
הנילון חויב לפצות את המתלוננת ב – 20,000 ₪.

פרטי פסק הדין

ערכאה:
בית הדין האזורי לעבודה (ת"א – יפו)
מס' תיק:
1220/00
תאריך:
20/11/08

התובעת עובדת חברת כוח אדם עבדה במחסן באריזה. הנילון, אחד הנתבעים, היה אחראי לוגיסטיקה במחסני החברה. החברה הורתה לנילון ועובד נוסף לבצע את ההסעות של העובדים מבתיהם אל מקום העבודה ובחזרה. ההסעות בוצעו בעזרת רכבי החברה. העובדת צוותה להסעה ברכב שהועמד לרשותו של הנילון. במהלך אחת הנסיעות אמר הנילון לעובדת "אני כבר לא אחראי עליך יותר ואני יכול לעשות מה שאני רוצה", הסתובב אליה, אחז בחזקה בצווארה ונשק בצווארה במפתיע וללא הסכמתה. העובדת תבעה פיצוי מהנילון בגין הטרדה מינית ומהחברה בשל אי קיום התקנות מכח חוק הטרדה מינית.

בית הדין קבע שמדובר במעשה מגונה ולכן מהווה הטרדה מינית. ניתן משקל לכך שהנילון תפס את ראשה (להבדיל מאירוע מזדמן של נשיקה בעת פגישה). כמו כן, נקבע שהאמירה של הנילון לפני הנשיקה העידה על כך שלא דובר בנשיקה קלה וחברית. התובעת היתה משובצת לעבודה במחסן ועל כן, התקיימו יחסי מרות ולו עקיפים בין השניים לכן אין כל רלוונטיות לשאלה האם התובעת הראתה שאינה מעוניינת בהתנהגותו זו של הנילון. תביעת העובדת כנגד החברה נדחתה היות ונקבע כי החברה פעלה מיידית על מנת להפריד בעבודה בין התובעת לבין הנילון ואף יעצו לתובעת לפנות למשטרה.

הנילון חויב לפצות את המתלוננת ב – 20,000 ₪.

משמעות

נשיקה חד פעמית בנסיבות מסוימות הינה מעשה מגונה ולכן מהווה הטרדה מינית.

חקיקה ונהלים