מעסיקים נדרשים להביא לידיעת כל עובדיהם את הוראות התקנון לדוגמה בנושא מניעת הטרדה מינית
ראו דוגמאות לנוסח התקנון בשפות עברית, ערבית, רוסית ואנגלית
כל מעסיק נדרש למנות אחראי למניעת הטרדה מינית ולהביא לידיעת כל עובדיו את שם האחראי


מעסיקים מחוייבים לנקוט אמצעים כדי למנוע הטרדה מינית או התנכלות במקום העבודה.

 • על מעסיק חלה חובה לנקוט באמצעיים למניעת הטרדה מינית של עובדיו גם כאשר הם שוהים במדינה זרה במסגרת נסיעת עבודה.
 • כשבמדינה הזרה קיימת תרבות עסקית בה גבולות העבודה מטושטשים והסיכון להטרדה מינית גובר, על המעסיק לנקוט ביוזמתו אמצעי מניעה נוספים למניעת ההטרדה.

יידוע העובדים

 • מעסיק נדרש להביא לידיעת כל המנהלים והעובדים במקום העבודה את האיסור על הטרדה מינית והתנכלות לפי החוק ולדרוש מהם להימנע מהטרדה מינית והתנכלות.
 • מי שמעסיק עד 25 עובדים (כולל) רשאי למסור לכלל עובדיו עותק מהתקנון לדוגמה המצורף לתקנות ובכך יקיים הוראה זו. ראו דוגמאות לנוסח התקנון בשפות עברית, ערבית, רוסית ואנגלית.
 • מי שמעסיק מעל 25 עובדים חייב לתלות עותק של התקנון (אותו עליו להתאים למקום העבודה) במקום בולט לעין במקום העבודה, ובמקרה שמקום העבודה כולל כמה סניפים - בכל אחד מהם.
 • קיום פעולות הדרכה והסברה בנושא באופן קבוע תוך קיום בקרה על מידת המודעות של עובדים לנושא- מעסיק יאפשר לעובדיו להשתתף בפעולות הדרכה והסברה שעניינם מניעת הטרדה מינית על חשבון שעות העבודה המאורגנות ע"י ארגון העובדים או כל ארגון אחר העוסק במניעת הטרדה מינית. לחלופין רשאי המעסיק לארגן פעולות הדרכה והסברה בעצמו או באמצעות ארגון שכזה.
 • מעסיק שקיים אצלו תקנון משמעת מחויב לקבוע כי הטרדה מינית והתנכלות הן עבירות משמעת חמורות ולהתאים את תקנון המשמעת לעניינים אלו.
 • מעסיק נדרש להעמיד לעיונם של כלל עובדיו את הוראות החוק למניעת הטרדה מינית והתקנות, ועל-פי בקשתם אף למסור לעובדים עותק מהם.

מינוי אחראי למניעת הטרדה מינית

 • מעסיק נדרש למנות אחראי למניעת הטרדה מינית. במידת הצורך, ובפרט כשמדובר במקום עבודה גדול או בעל פריסה גאוגרפית נרחבת, על המעסיק למנות יותר מאחראי אחד.
 • תפקידיו של האחראי:
  1. קבלת תלונות בנושאי הטרדה מינית.
  2. קיום בירור במקרה שהתקבלה תלונה על הטרדה מינית. (למידע על הליך בירור התלונה ראו טיפול בתלונה על הטרדה מינית).
  3. מתן המלצות למעסיק לגבי הטיפול במקרה של הטרדה מינית.
  4. מתן ייעוץ, מידע והדרכה לעובדים הפונים אליו.
 • האחראי יהיה אדם המתאים לתפקיד זה מבחינת כישוריו, ניסיונו, מעמדו המקצועי, יחסי האנוש שלו ובקיאותו בחוק (מומלץ כי האחראי יעבור הכשרה ייעודית המעוברת על-ידי גופי מגזר שלישי העוסקים בנושא).
 • ככל הניתן, ימנה המעסיק אישה לאחראית. בתי המשפט פירשו הוראה זו וקבעו כי מעסיק יצטרך להסביר מדוע לא מינה אישה בכל מקום שהייתה אפשרות כזו.
 • מי שמעסיק פחות מ-10 עובדים רשאי למנות את עצמו לאחראי לפי החוק.
 • המעסיק נדרש להביא לידיעת כל עובד את שם האחראי ואת הפרטים הדרושים לשם פנייה אליו. מקובל לעניין זה לציין פרטים אלה על גבי תקציר התקנון למניעת הטרדה מינית התלוי במקום העבודה.
 • המעסיק נדרש להקל על עובדיו את הגישה לאחראי ולתת לו את התנאים הדרושים למילוי תפקידו.
 • למידע נוסף ראו אחראי למניעת הטרדה מינית במקום העבודה.

מי זכאי?

 • החובות חלות על כלל המעסיקים, תוך דרישות מותאמות למספר המועסקים.

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

 • מעסיק שלא פועל בהתאם לחוק והתקנות חושף את עצמו לתביעה אזרחית מצד עובדים שנפגעו מהטרדה מינית וכן להטלת קנסות או הגשת כתבי אישום ע"י מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים