עיוורים ולקויי ראייה זכאים לקבל סיוע ברכישת עמדת עבודה ממוחשבת, בהתאם להמלצת המכון לטכנולוגיה שיקומית


עובדים או סטודנטים עיוורים ולקויי ראייה זכאים לקבל סיוע ברכישת עמדת עבודה ממוחשבת.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • יש לפנות לשירות רש"ט (ראייה, שמיעה וטכנולוגיה) במינהל המוגבלויות.
  • במקרים שבהם הציוד מיועד לצרכי לימודים, ניתן לרכוש אותו באמצעות המוסד לביטוח לאומי, במסגרת השיקום המקצועי.
  • ציוד המיועד לצרכי עבודה ניתן לרכוש באמצעות המכון לטכנולוגיה שיקומית.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

תודות