הקדמה:

משרד הבינוי והשיכון מעניק סיוע בשכר דירה של 1,000 ש"ח בחודש לצעירים במצבי סיכון חסרי בית וחסרי עורף משפחתי
הסיוע ניתן למשך שנה עם אפשרות הארכה לשנה נוספת


משרד הבינוי והשיכון משתתף בהוצאות שכר הדירה של צעירות וצעירים במצבי סיכון חסרי בית וחסרי עורף משפחתי.

  • ההשתתפות בשכר הדירה היא בסך 1,000 ש"ח לחודש.
  • הסיוע ניתן לשנה אחת, עם אפשרות הארכה לשנה נוספת.

מי זכאי?

  • צעירים וצעירות בסיכון, חסרי בית וחסרי עורף משפחתי, שמתקיימים לגביהם כל התנאים הבאים:
    • אין בבעלותם דירה.
    • אין להם דירה בשיכון הציבורי.
    • אין להם תעודת זכאות לסיוע בשכר דירה.

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

הרחבות ופרסומים