ריכוז המידע בפורטל זה מיועד לסייע לצעירים ולצעירות בנושא הדיור.

כחלק מהמאמץ של כל זכות לרכז מידע לצעירים וצעירות כאוכלוסייה מובחנת, ריכזנו פה מידע לגבי זכויות ושירותים בנושא דיור. חלקם בהקשר של פתרונות זמניים (הוסטלים וכו') וחלקם בהקשר של רכישת דירה, הקלות בתשלום הארנונה ועוד.

ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל