הקדמה:

מי שנפגעו מאלימות במשפחה והתנתקו מהקרוב האלים יכולים לקבל סיוע מיידי למימון צרכים ספציפיים
הסיוע (החד פעמי) הוא בסך 5,000 ₪ לנפגע/ת עם ילדים ו-3,000 ₪ לנפגע/ת ללא ילדים
למידע רשמי ראו אתר משרד הרווחה


מי שנפגעו מאלימות במשפחה ומתנתקים מהקרוב האלים יכולים לפנות לקבלת סיוע מיידי מטעם משרד הרווחה למימון הצרכים שיפורטו בהמשך.

 • סכום הסיוע (שניתן באופן חד פעמי):
  • 5,000 ₪ לנפגע/ת עם ילדים
  • 3,000 ₪ לנפגע/ת ללא ילדים

התחומים והצרכים שניתן להם סיוע במימון

בניית תשתית לחיים עצמאיים

 • מימון הלנת חירום.
 • רכישת ביגוד והנעלה.
 • רכישת מוצרי היגיינה.
 • רכישת מזון.
 • טיפולים רפואיים דחופים או ייחודיים.
 • השלמת שכר דירה.
 • רכישת ציוד ביתי בסיסי.
 • תשלום חשבונות שוטפים.
 • תשלום חשבונות חד-פעמיים.
 • מימון אמצעים להגברת הבטיחות בתוך הבית.
 • מימון נסיעות דחופות.

סיוע לילדים

 • מימון צרכים אישיים, התפתחותיים ולימודיים של הילדים.
 • מימון שירותי טיפול והשגחה על הילדים במצבים ייחודיים.
 • מימון פעילויות פנאי והעשרה (חוגים, טיולים, קייטנות).

תעסוקה

 • מימון צרכים שקשורים לשילוב בתעסוקה.
 • רכישת ציוד שנדרש לכניסה לשוק העבודה.

מיצוי זכויות

 • תשלום אגרות ומקדמות.
 • מימון אבחונים וחוות דעת מקצועיות.
 • מימון שירותי ייעוץ וליווי משפטי.
שימו לב
במקרים מסוימים עשויים לאשר עד 20% מתוך הסכום הכולל לתחומי סיוע נוספים (עד 1,000 ₪ לנפגע/ת עם ילדים ועד 600 ₪ לנפגע/ת ללא ילדים).

מי זכאי?

 • נפגעות ונפגעי אלימות במשפחה שעונים על שני התנאים הבאים:
  1. הם עזבו את הבית ואת הקרוב הפוגע.
  2. לפי אישור מהגורם המטפל ברווחה יש להם תוכנית טיפול בתחום אלימות במשפחה.

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות למחלקה לשירותים חברתיים הקרובה.
 • מי שזכאותם אושרה יקבלו המחאה למימון המטרות שהוגדרו.
 • אחרי שישתמשו בהמחאה, עליהם להביא אישורים לכך שהכסף נוצל למטרות הספציפיות.
דוגמה
ניתן להראות עבור מה שימש הכסף באמצעות קבלות, חוזה שכירות לדירה וכו'.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל