מי שנפגעו מאלימות במשפחה והתנתקו מהגורם הפוגע יכולים לקבל סיוע מיידי למימון צרכים ספציפיים
סכום הסיוע (החד פעמי) המקסימלי לנפגע/ת ללא ילדים הוא 8,000 ₪ ולנפגע/ת עם ילדים הוא 10,000 ₪
הסיוע יינתן עד שנתיים ממועד עזיבת הבית המשותף
למידע רשמי ראו אתר משרד הרווחה


מי שנפגעו מאלימות במשפחה ומתנתקים מהגורם הפוגע יכולים לפנות לקבלת סיוע מיידי מטעם משרד הרווחה למימון הצרכים שיפורטו בהמשך.

 • סכום הסיוע המקסימלי (שניתן באופן חד פעמי):
  • 8,000 ₪ לנפגע/ת ללא ילדים
  • 10,000 ₪ לנפגע/ת עם ילדים

מי זכאי?

 • נפגעות ונפגעי אלימות במשפחה שעונים על התנאים הבאים:
  1. הם עזבו את הבית ואת הגורם הפוגע.
  2. הבקשה לסיוע הוגשה בתוך שנתיים ממועד עזיבת הבית המשותף.
  3. לפי אישור מהגורם המטפל ברווחה יש להם תוכנית טיפול בתחום אלימות במשפחה.

התחומים והצרכים שניתן להם סיוע במימון

בניית תשתית לחיים עצמאיים

 • מימון הלנת חירום.
 • רכישת ביגוד והנעלה.
 • רכישת מוצרי היגיינה.
 • רכישת מזון.
 • טיפולים רפואיים דחופים או ייחודיים.
 • השלמת שכר דירה.
 • רכישת ציוד ביתי בסיסי.
 • תשלום חשבונות שוטפים.
 • תשלום חשבונות חד-פעמיים.
 • מימון אמצעים להגברת הבטיחות בתוך הבית.
 • מימון נסיעות דחופות.

סיוע לילדים

 • מימון צרכים אישיים, התפתחותיים ולימודיים של הילדים.
 • מימון שירותי טיפול והשגחה על הילדים במצבים ייחודיים.
 • מימון פעילויות פנאי והעשרה (חוגים, טיולים, קייטנות).

תעסוקה

 • מימון צרכים שקשורים לשילוב בתעסוקה.
 • רכישת ציוד שנדרש לכניסה לשוק העבודה.

מיצוי זכויות

 • תשלום אגרות ומקדמות.
 • מימון אבחונים וחוות דעת מקצועיות.
 • מימון שירותי ייעוץ וליווי משפטי.
שימו לב
במקרים מסוימים ניתן לאשר עד 20% מתוך סכום הסיוע הכולל עבור תחומי סיוע שלא מפורטים, לאחר העברת נימוק מפורט (עד 2,000 ₪ לנפגע/ת עם ילדים ועד 1,600 ₪ לנפגע/ת ללא ילדים).

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות למחלקה לשירותים חברתיים הקרובה.
 • מי שזכאותם אושרה יקבלו המחאה למימון המטרות שהוגדרו.
 • אחרי שישתמשו בהמחאה, עליהם להביא אישורים לכך שהכסף נוצל למטרות הספציפיות.
דוגמה
ניתן להראות עבור מה שימש הכסף באמצעות קבלות, חוזה שכירות לדירה וכו'.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל