הקדמה:

אלמן או אלמנה של ותיק מלחה"ע השנייה נזקק ימשיכו לקבל חלק מההטבות שקיבל ותיק המלחמה


  • אלמן או אלמנה של ותיק מלחמת העולם השנייה נזקק ימשיכו לקבל חלק מההטבות שקיבל ותיק המלחמה לפני פטירתו.
  • ההטבות הן:
  • האלמן/אלמנה יקבלו את ההטבות במשך 3 שנים נוספות מיום הפטירה.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

תודות