אלמנות ואלמנים של ותיקי מלחמת העולם השנייה נזקקים זכאים לקבל את מענק ההטבות שקיבל ותיק המלחמה למשך 3 שנים מיום הפטירה

תקציר

אלמנות ואלמנים של ותיקי מלחמת העולם השנייה נזקקים ימשיכו לקבל את מענק ההטבות השנתי שקיבל ותיק המלחמה לפני פטירתו.

  • המענק, בסך 4,388 ₪ לשנה, ישולם לזכאים במשך 3 שנים מיום הפטירה.

חשוב לדעת

  • בנוסף לזכאותם למענק ההטבות, האלמנות והאלמנים היו זכאים גם לפטור מאגרת טלויזיה במשך 3 שנים מיום הפטירה של ותיק המלחמה.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות