ישנם מרכזים לטיפול בהתמכרויות המיועדים לנשים בלבד


התמכרות להימורים נחשבת להתמכרות קשה. היא משפיעה לרעה, הן על הפרט והן על סביבתו הקרובה. כ-20% מכלל אוכלוסיית המכורים להימורים הן נשים.

השירות לטיפול בהתמכרויות מפעיל מסגרות מיוחדות המציעות לנפגעי הימורים טיפול אישי, קבוצתי ומשפחתי. מרבית המסגרות הללו רלוונטיות עבור גברים ונשים כאחד, כשבחלקן קיימת התייחסות טיפולית נפרדת לנשים. אולם, קיימות מסגרות המיועדות לנשים בלבד, בהן יכולות הנשים לעבור תהליך הממוקד במאפייניהן הייחודיים. מידע מפורט אודות מסגרות אלו יינתן בהמשך.

מי זכאי?

  • נשים המכורות להימורים

תהליך מימוש הזכות

  • ניתן לפנות לאחד ממרכזי הטיפול הייעודיים לנשים הרשומים בטבלה בעמוד זה.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

תודות