קבלת אדם כעָרֵב לצורך מתן הלוואה מהווה שירות בנקאי שחל עליו חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים
סירוב לקבל אדם כערב רק בשל גילו, מבלי לבדוק את נתוניו האישיים, מהווה אפליה אסורה
בית המשפט פסק לתובע 15,000 ₪ פיצויים ללא הוכחת נזק

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית המשפט לתביעות קטנות בהרצליה
שם התיק:ת"ק 425-07-18
תאריך:26.11.2018
קישור:לפסק הדין

בית המשפט לתביעות קטנות פסק כי סירוב של בנק לקבל אדם כעָרֵב, אך ורק בשל גילו ומבלי לבדוק את נתוניו האישיים הרלוונטיים לצורך מתן הערבות, מהווה הפליה אסורה במתן שירותים.

העובדות ופסק הדין

  • התובע, אדם בן 67, ביקש לשמש כערב לצורך הלוואה שביתו ביקשה ליטול מהבנק.
  • הבנק סירב לקבל את התובע כערב רק משום גילו, וטען כי המדיניות המקובלת בבנק הינה שלא לקבל ערבים מעל לגיל 55.
  • בית המשפט קבע כי הליך קבלת האדם כערב, כמו הליך מתן ההלוואה, הינו שירות בנקאי, וככזה חל עליו חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים.
  • לעצם העניין קבע בית המשפט כי הכלל הגורף של הבנק, לפיו לא יתקבלו ערבים מעל לגיל 55, וזאת מבלי לבדוק כל מקרה לגופו, מהווה הפליה אסורה.
  • בית המשפט פסק כי הבנק לא הוכיח שקיים חשש כי רק בשל גילו של התובע, הבנק לא יוכל להיפרע ממנו בעת הצורך, ועל כן לא ניתן לטעון כי מדובר בשוני רלוונטי המצדיק את מדיניות הבנק.
  • בית המשפט פסק כי היה על הבנק לבחון את כושר הפירעון של התובע, הכולל את נכסיו והכנסותיו, כפי שהיה מבצע בעת בדיקה של כל ערב, ומשלא עשה זאת ופסל את התובע אך ורק בשל גילו, ביצע בכך אפליה אסורה.

משמעות

ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים

תודות

  • נוסח פסק הדין באדיבות אתר "נבו".