ספר המבחנים הרפואיים (ספר הליקויים) משמש לצורך קביעת אחוזי הנכות בוועדות רפואיות של המוסד לביטוח לאומי
רשימת הליקויים ואחוזי הנכות הנקבעים עבורם מופיעה בתוספת לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה)

"ספר המבחנים הרפואיים" שמוכר גם כ"ספר הליקויים" הוא רשימת המחלות והליקויים שמפורטת בתוספת לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה).

  • ליד כל ליקוי שמופיע ברשימה מצוינים אחוזי הנכות שנקבעים עבורו.
  • רשימת הליקויים לנכות כללית זהה לזו של נפגעי עבודה.
שימו לב
הזכאות לגמלת ילד נכה לא נקבעת על סמך ספר המבחנים אלא לפי ניקוד שקובע הרופא בוועדה הרפואית.

ליקויים מנופים

  • בתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) יש ליקויים רפואיים שנקבע כי אינם משפיעים על הכושר לעבוד ולהשתכר, ולכן הם לא יילקחו בחשבון בעת חישוב האחוזים לנכות כללית.
  • עם זאת, בחישוב מיוחד לצורך קביעת פטור ממס הכנסה יילקחו בחשבון גם אחוזי נכות שנקבעו על ליקויים מנופים.
  • הליקויים המנופים מפורטים בתוספת לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (קביעת אחוזי נכות רפואית, מינוי ועדות לעררים והוראות שונות).
דוגמה
  • מצב אחרי כריתת הטחול מקנה 10% נכות רפואית לפי סעיף 17ב.
  • סעיף 17ב מופיע ברשימת הליקויים המנופים.
  • לכן 10% הנכות הרפואית אחרי כריתת הטחול לא יילקחו בחשבון בקביעת אחוזי נכות כללית.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע אגף ועדות רפואיות של המוסד לביטוח לאומי.