הקדמה:

עובד שיפוצים הנו כל עובד בניין ומנהל עבודה באתר בנייה המבצע עבודות שיפוצים בשירותו של מעסיק בתחום השיפוצים
עבודות שיפוצים כוללות עבודות שיקום, שימור ושדרוג מבנים בהתאם לסיווג 131 לרשימת הענפים המפורסמת מטעם רשם הקבלנים

בהתאם לסעיף 6.ב לצו ההרחבה בענף הבניה, התשתיות. צמ"ה , עבודות ציבוריות ושיפוצים מיום 29.05.2015, עובד שיפוצים הנו כל עובד בניין ו- מנהל עבודה באתר בנייה המבצע עבודות שיפוצים בשירותו של מעסיק בתחום השיפוצים .

  • מעסיק בתחום השיפוצים- מעסיק שעיקר עיסוקו בעבודות שיקום, שימור ושדרוג מבנים בהתאם לסיווג 131 לרשימת הענפים המפורסמת מטעם רשם הקבלנים.

חקיקה ונהלים