עובד שיפוצים הנו כל עובד בניין ומנהל עבודה באתר בנייה המבצע עבודות שיפוצים בשירותו של מעסיק בתחום השיפוצים
עבודות שיפוצים כוללות עבודות שיקום, שימור ושדרוג מבנים בהתאם לסיווג 131 לרשימת הענפים המפורסמת מטעם רשם הקבלנים

עובד שיפוצים הנו כל עובד בניין ו- מנהל עבודה באתר בנייה המבצע עבודות שיפוצים בשירותו של מעסיק בתחום השיפוצים .

ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים