הקדמה:

שכר המינימום של עובדי שיפוצים בענף הבנייה הוא 5,400 ₪ לחודש למשרה מלאה ו-29.67 ₪ לשעה
שכר המינימום עולה על פי הדרגה של העובד, הנקבעת על פי שנות הוותק של העובד בענף הבנייה


עובדי שיפוצים בענף הבנייה זכאים לקבל שכר מינימום ואסור למעסיק לשלם להם שכר נמוך יותר.

 • שכר המינימום לעובדי שיפוצים בענף הבנייה הוא 5,400 ₪ לחודש למשרה מלאה.
 • שכר המינימום השעתי של עובדי שיפוצים בענף הבנייה מחושב לפי 182 שעות עבודה בחודש, ועומד על 29.67 ₪ לשעה (לפי החישוב 5,400/182).
 • שכר המינימום עולה על פי הדרגה של העובד, הנקבעת על פי שנות הוותק של העובד בענף הבנייה.
 • עובד שיפוצים במשרה חלקית יקבל את שכרו על פי הטבלאות המפורטות להלן, בהתאם לאחוז משרתו.
 • אי תשלום שכר מינימום או איחור במועד תשלום השכר (כאשר מדובר בשכר מינימום) מהווה עבירה פלילית. מעסיק שלא שילם לעובדו שכר מינימום, דינו מאסר או קנס.
 • למידע נוסף אודות שכר מינימום ראו שכר מינימום.
אזהרה
דף זה מתמקד בשכר המינימום של עובדי שיפוצים בלבד

.

מי זכאי?

שכר המינימום לעובד שיפוצים החל מיום 01.11.2017

 • להלן טבלה המתארת את שכר המינימום של עובד שיפוצים בענף הבנייה החל מיום 01.11.2017, בהתאם לדרגה של העובד:
דרגה שכר מינימום חודשי לעובד במשרה מלאה שכר מינימום שעתי
1 5,400 ₪ 29.67 ₪
2 5,750 ₪ 31.59 ₪
3 5,960 ₪ 32.74 ₪
4 6,270 ₪ 34.45 ₪
5 6,590 ₪ 36.20 ₪
6 7,210ש"ח 39.61 ₪

רכיבי השכר המובאים בחישוב שכר המינימום

 • שכר עבודה לעניין חישוב שכר המינימום הוא השכר ברוטו, לפני ניכויים (כגון: מס הכנסה, ביטוח לאומי, ביטוח בריאות, חלקו של העובד בקרן השתלמות או בביטוח הפנסיוני וכיו"ב).

דרגות וקידום בדרגה לעובד

 • הקידום בדרגות הוא אוטומטי על פי הוותק בענף הבנייה, בהתאם לפרק הזמן המפורט להלן:
  • הקידום מדרגה 1 לדרגה 2 הוא אחרי 3 שנים.
  • הקידום מדרגה 2 לדרגה 3 הוא אחרי 3 שנים.
  • הקידום מדרגה 3 לדרגה 4 הוא אחרי שנתיים.
  • הקידום מדרגה 4 לדרגה 5 הוא אחרי שנתיים.
  • . הקידום מדרגה 5 לדרגה 6 הוא אחרי שנתיים.
 • על עובד בניין, בעל ותק ענפי קודם, אשר מתחיל לעבוד אצל מעסיק חדש, להציג בפני המעסיק החדש אסמכתאות לדרגתו ושנות עבודתו בענף הבנייה ושכרו ייקבע בהתאם לוותק שלו בענף.
 • עובד שמציג את האישור באיחור, יקבל תשלום לפי דרגתו, רטרואקטיבית 60 ימים ממועד הצגת האישור.

חישוב שכר המינימום לעובדים חלקיים ושעתיים

 • כדי לחשב את השכר לעובד במשרה חלקית (המשתכר על בסיס חודשי - כלומר משכורת חודשית קבועה) יש להכפיל את חלקיות המשרה בערך שכר המינימום החודשי.
דוגמה
עובד בדרגה 1 ב-1/2 משרה זכאי לשכר מינימום בגובה 2,700 ₪ (לפי החישו 5,400 X‏ 0.5).
דוגמה
עובד שעתי העובד 130 שעות חודשיות זכאי לשכר בגובה 3,857 ₪ (לפי החישוב 130 שעות X‏ 29.67 ₪ לשעה).

תהליך מימוש הזכות

 • החובה והאחריות על תשלום שכר המינימום לעובד מוטלות על המעסיק. זכותו של העובד לקבל את שכרו, ללא צורך לנקוט פעולה כלשהי מצדו.
 • ניתן לוודא כי הזכות הוענקה ושכר המינימום שולם כדין באמצעות עיון בתלוש השכר, אותו המעסיק מחויב למסור לעובד.
 • המעסיק חייב להציג ולפרסם במקום בולט לעין במקום העבודה מודעה המפרטת את זכותם של העובדים לשכר מינימום.
שימו לב

תוספות לשכר

 • תוספת הכשרה- כל עובד שיפוצים שנשלח על ידי המעסיק להכשרה מקצועית במוסד מוכר וקיבלת אישור על כך שסיים את ההכשרה בהצלחה, יהיה זכאי בנוסף על שכר המינימום ל"תוספת הכשרה" בשיעור של 5% מגובה השכר המגיע לו. תוספת ההכשרה היא חלק משכרו, הקובע של העובד לשם חישוב זכויותיו וחובותיו לרבת הפרשות לפיצויי פיטורים וביטוח פנסיוני.
 • תשלום אש"ל -
  • עובד שיפוצים אשר המעסיק אינו מספק לו ארוחה, זכאי לתשלום הוצאות אש"ל בסך 20 ₪ לכל יום עבודה שעבד אצל המעסיק.
  • עובד שיפוצים אשר יידרש ללון מחוץ למקום הלינה הרגיל שלו יהיה זכאי לארוחת בוקר צהרים, ערב ולילה או לתשלום עבור ארוחות אלה, ולחלופין לתשלום אש"ל בסך 20 ₪ עבור אותו יום, בהתאם לסכום הגבוהה מבין תשלומים אלה.
  • למידע נוסף ראו תשלום הוצאות ארוחה ולינה (אש"ל) לעובדי בנין ושיפוצים.

תשלום השכר לעובדים פלסטינים

חשוב לדעת

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

שם כתובת טלפון
אתר ההסתדרות 1-700-700-331
*2383 מוקד בשפות עברית ערבית אנגלית רוסית
אתר הסתדרות הנוער העובד והלומד קיבוץ גלויות 120, תל-אביב *1121
אתר הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלויות באוניברסיטה העברית האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים 02-5882554
אתר הקליניקה לזכויות עובדים באוניברסיטת תל אביב הקליניקות המשפטיות, הפקולטה למשפטים אוניברסיטת תל-אביב, רמת-אביב, תל-אביב, 69978.
אתר הקליניקה לנשים וכלכלה באוניברסיטה העברית הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים 02-5882554
אתר הקליניקה לקידום שוויון באוניברסיטת בר-אילן אוניברסיטת בר-אילן 03-7384695
אתר טבקה רח' הרצל 30, בית ראשון סנטר, ראשון לציון 7528809 072-2424622
אתר נעמת 03-5254422
מוקד הלשכות המשפטיות
אתר עתים שלמה הלוי 5 ירושלים *8083
02-6482205
אתר קו לעובד ראו פירוט סניפים באתר קו לעובד ראו פירוט טלפונים באתר קו לעובד
שבילי אופק - מומחים למען הקהילה כנפי נשרים 68, ירושלים 054-8044210
אתר שדולת הנשים בישראל סעדיה גאון 26, תל אביב, 52512 03-6123990
אתר תמורה - המרכז המשפטי למניעת אפליה אבא אבן 10 הרצליה פיתוח 073-7057510

ראו בנוסף

ארגון תחומי סיוע
פתחון לב - זכות בקלות תעסוקה וזכויות עובדים, הוצאה לפועל וגבייה
הסיוע המשפטי במשרד המשפטים סיוע משפטי בנושאי תעסוקה
שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח תעסוקה וזכויות עובדים
שכר מצווה – סיוע משפטי בהתנדבות למעוטי אמצעים זכויות עובדים, זכויות עובדים זרים
סיוע משפטי בחינם לעובדים ולמעסיקים בנושא שוויון בעבודה מטעם נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה שוויון הזדמנויות בעבודה
הקליניקה למימוש זכויות אדם בהליך האזרחי - אוניברסיטת חיפה שוויון הזדמנויות בעבודה
הקליניקה לקידום שוויון באוניברסיטת בר-אילן שוויון הזדמנויות בעבודה
התנועה הרפורמית - יהדות מתקדמת בישראל שוויון הזדמנויות בעבודה
הקליניקה לסיוע אזרחי באוניברסיטת בר אילן תעסוקה וזכויות עובדים

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
זרוע העבודה המשרד האחראי על כל התחומים הקשורים לתעסוקה. כל זכויות העובדים
מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה הסדרת שוק העבודה ואכיפת חוקי עבודה למיצוי זכויות העובדים, איתור הפרות וצמצום הפגיעה בעובדים שכירים ברמות השכר הנמוכות. חוקי העבודה המגינים על זכויות העובדים
נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה הנציבות אמונה על אכיפת כל הקשור בשוויון בעבודה ובטיפול במקרים שבהם התקיימה אפליה אסורה שוויון הזדמנויות בעבודה, נשים עובדות
הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה הגנה על זכויות התעסוקה של העובדים הזרים בישראל זכויות עובדים זרים
הסיוע המשפטי במשרד המשפטים מתן ייעוץ וסיוע משפטי ללא תשלום למעוטי הכנסה. זכויות עובדים, אפליה בעבודה, הטרדה מינית בעבודה, זכויות עובדים זרים
בתי הדין לעבודה שפיטה בתחומי משפט העבודה והביטחון הסוציאלי תעסוקה וזכויות עובדים, ערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי
המוסד לבטיחות ולגיהות מייעץ ומסייע בתחומים של קידום הבטיחות והבריאות התעסוקתית. סביבת עבודה בטוחה, תנאי העבודה

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

תודות

[[[קטגוריה:עובדים בשכר נמוך]]