הקדמה:

בית המשפט המחוזי בת"א דחה את הטענה כי קריאת מסרונים בטלפון סלולרי והעתקתם נחשבות האזנה בסתר

פרטי פסק הדין

ערכאה:
בית המשפט המחוזי בתל אביב
מס' תיק:
ת"א 1477/09
תאריך:
16.03.2011

חברה נתבעה על הפרת הסכם, כאשר ההוכחות לתביעה התבססו על שלושה מסרונים שצולמו מתוך טלפון נייד.

  • בית המשפט המחוזי התבקש לקבוע כי על פי סעיף 13(א) לחוק האזנת סתר, ההוכחות הושגו באמצעות האזנת סתר שלא כדין ולכן הן אינן קבילות.
  • על פי חוק האזנת סתר, "האזנה" שאינה מסתייעת במכשיר אינה בגדר האזנת סתר, למרות שאולי יש בה פגיעה בפרטיות. העיון במסרונים לא נעשה באמצעות מכשיר, ולכן אינו נחשב האזנת סתר.
  • צילום המסרונים נעשה בידי מכשיר, ועל פי ההגדרה בחוק, האזנת סתר כוללת גם העתקה, לכן נבחנה גם סוגיית הצילום.
  • על פי פסיקות קודמות נקבע, כי האזנת סתר נעשית בהאזנה לשיחה או בהקלטתה, בעת קיום השיחה, כלומר רק אם הן נעשות בו זמנית עם השיחה עצמה.
  • בית המשפט קבע, כי "שיחה בשלב מסוים היא תקשורת ובשלב מסוים היא בגדר חפץ. כאשר האזנה היא לשיחה המצויה בשלב תקשורת – יכול והמדובר בהאזנת סתר. כאשר השיחה היא בגדר מידע תקשורתי אגור (תיעוד) - השיחה התגבשה לגדר חפץ, ובשלב זה פעולות עיון וצילום המידע שתועד אינן בגדר האזנת סתר."
  • היות והמבקשים לפסול את הראיות התבססו על חוק האזנת סתר ולא על חוק הגנת הפרטיות, דחה בית המשפט את הבקשה לפסילת הראיות.

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

  • נוסח ההחלטה באדיבות אתר "נבו"