עסקה צרכנית היא עסקה לרכישת מוצר או שירות לשימושו האישי, הביתי או המשפחתי של הצרכן
לקוח בעסקה צרכנית רשאי, בתנאים מסוימים, לבטל את העסקה
למידע נוסף ניתן לפנות לממונה על הגנת הצרכן במשרד הכלכלה

עסקה צרכנית היא עסקה לרכישת מוצר או שירות לשימושו האישי, הביתי או המשפחתי של הצרכן.

דוגמה
רכישת בגד, רכישת מקרר
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות