עסקת מכר מרחוק (מושג)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

עסקת מכר מרחוק היא עסקה שנעשית ללא נוכחות משותפת של שני הצדדים לעסקה
חוק הגנת הצרכן מאפשר ביטול עסקאות מכר מרחוק. למידע נוסף, ראו ביטול עסקת מכר מרחוק
למידע נוסף (או להגשת תלונה), ראו באתר הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן במשרד הכלכלה

עסקת מכר מרחוק הינה עסקה של נכסים או שירותים ללא נוכחות פיזית של שני הצדדים לעסקה. העסקה מתבצעת על ידי פנייה של המוכר (העוסק) לצרכן באמצעות דואר, טלפון, רדיו, פקס, טלוויזיה, פרסומים קטלוגים, מודעות וכו'. הצרכן מסתמך רק על המידע שפורסם באתר, בקטלוג, או שניתן לו בטלפון.

דוגמה
נציג שירות של חברת סלולר המתקשר ללקוח ומציע לו לרכוש מכשיר סלולרי ומסלול שיחות
 • סעיף 14ג(א) לחוק הגנת הצרכן מחייב את המוכר (העוסק) לגלות לצרכן פרטים בנוגע לעצמו ולמוצר אותו הוא מוכר. הפרטים אותם מחויב המוכר לגלות הם:
 1. השם, מספר הזהות (או מספר העוסק) והכתובת של העוסק בארץ ובחוץ לארץ.
 2. התכונות העיקריות של הנכס או של השירות.
 3. מחיר הנכס או השירות ותנאי התשלום האפשריים.
 4. מועד ודרך הספקת הנכס או השירות.
 5. התקופה שבה ההצעה תהיה בתוקף.
 6. פרטים בדבר אחריות לנכס.
 7. פרטים בדבר זכות הצרכן לבטל את החוזה.
 • סעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן מחייב את המוכר (העוסק) לספק לצרכן בכתב (בעברית או בשפה שבה נעשתה הפנייה לשיווק), ולא יאוחר ממועד הספקת הנכס או השירות, מסמך הכולל את הפרטים הבאים:
 1. השם, מספר הזהות (או מספר העוסק) והכתובת של העוסק בארץ ובחוץ לארץ.
 2. התכונות העיקריות של הנכס או של השירות.
 3. מחיר הנכס או השירות ותנאי התשלום החלים על העסקה.
 4. האופן שבו יכול הצרכן לממש את זכותו לבטל את העסקה בהתאם להוראות סעיף קטן (ג).
 5. שם היצרן וארץ ייצור הנכס.
 6. מידע בדבר האחריות לנכס או לשירות.
 7. תנאים נוספים החלים על העסקה.

חשוב לדעת

 • בעסקה שנעשית באמצעות אתר אינטרנט, חוק הגנת הצרכן חל רק לגבי אתרי אינטרנט ישראליים. אם העסקה נעשית באמצעות אתר בחו"ל, חלים עליה תנאי הביטול הקבועים שם. לרוב התנאים מפורטים לצרכן לפני הרכישה, ולכן חשוב לקרוא את כל התנאים לפני ביצוע העסקה.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מידע זה עשוי לעניין אותך

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים