עסקת מכר מרחוק היא עסקה שנעשית ללא נוכחות משותפת של שני הצדדים לעסקה
צרכן רשאי לבטל עסקת מכר מרחוק, בהתאם לכללים שנקבעו לכך
למידע נוסף (או להגשת תלונה), ראו באתר הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן

עסקת מכר מרחוק היא עסקה שעונה על שלושת התנאים הבאים:

 1. עסקת מכר של נכסים או שירותים שנעשית ללא נוכחות פיזית של שני הצדדים לעסקה.
 2. העסקה נעשתה בעקבות פנייה של המוכר (העוסק) לצרכן באמצעות דואר, טלפון, רדיו, טלוויזיה, פקס, דוא"ל הודעת SMS או כל אמצעי אלקטרוני אחר, או בעקבות פרסומים קטלוגים, מודעות וכיו"ב.
 3. הצרכן מסתמך רק על המידע שפורסם באתר, בקטלוג, או שניתן לו בטלפון.

דוגמאות לעסקה מרחוק

 • נציג שירות של חברת סלולר המתקשר ללקוח ומציע לו לרכוש מכשיר סלולרי ומסלול שיחות
 • בעל עסק שולח הודעת SMS עם לינק לאתר של העסק, והצרכן לוחץ על הלינק ומזמין דרכו מוצר או שירות
 • פרסומת בטלוויזה לחופשה בחו"ל, שבעקבותיה הצרכן מתקשר בטלפון או נכנס לאתר אל סוכנות הנסיעות ומזמין את טיסה שאליה התייחס הפרסום
שימו לב
כניסה יזומה של הצרכן אל האתר של בעל העסק
 • כאשר צרכן נכנס ביוזמתו לאתר אינטרנט של בעל עסק, מבלי שקדמה לכך פניה יזומה של בעל העסק עצמו אל הצרכן, ורוכש מוצר או שירות מתוך האתר, ייתכן שהדבר לא ייחשב בהכרח ל"עסקה מרחוק".
 • בתי המשפט לא הכריעו בסוגיה זו, וחלק מפסקי הדין מתייחסים למקרים כאלה כאל עסקה צרכנית רגילה ולא עסקה מרחוק. לפי פסקי דין אלה, ביטול העסקה במקרה כזה ייעשה כפי שמבטלים עסקה צרכנית רגילה.
 • דוגמאות:
  • צרכן נכנס לאתר של סוכנות נסיעות ומזמין טיסה או חופשה במלון
  • צרכן נכנס לאתר של חברת אופנה ורוכש ביגוד


חובת גילוי פרטים לצרכן

 • המוכר (העוסק) מחוייב לגלות לצרכן פרטים בנוגע לעצמו ולמוצר אותו הוא מוכר. הפרטים אותם מחוייב המוכר לגלות הם:
 1. השם, מספר הזהות (או מספר העוסק) והכתובת של העוסק בארץ ובחוץ לארץ.
 2. התכונות העיקריות של הנכס או של השירות.
 3. מחיר הנכס או השירות ותנאי התשלום האפשריים.
 4. מועד ודרך הספקת הנכס או השירות.
 5. התקופה שבה ההצעה תהיה בתוקף.
 6. פרטים בדבר אחריות לנכס.
 7. פרטים בדבר זכות הצרכן לבטל את החוזה.

מסמך בכתב עם פירוט העסקה ותנאי הביטול

 • המוכר (העוסק) מחוייב לספק לצרכן מסמך בכתב (בעברית או בשפה שבה נעשתה הפנייה לשיווק), ולא יאוחר ממועד הספקת הנכס או השירות, ושכולל את הפרטים הבאים:
 1. השם, מספר הזהות (או מספר העוסק) והכתובת של העוסק בארץ ובחוץ לארץ.
 2. התכונות העיקריות של הנכס או של השירות.
 3. מחיר הנכס או השירות ותנאי התשלום החלים על העסקה.
 4. האופן שבו יכול הצרכן לממש את זכותו לבטל את העסקה בהתאם להוראות סעיף קטן (ג).
 5. שם היצרן וארץ ייצור הנכס.
 6. מידע בדבר האחריות לנכס או לשירות.
 7. תנאים נוספים החלים על העסקה.

ביטול העסקה

חשוב לדעת

 • בעסקה שנעשית באמצעות אתר אינטרנט, חוק הגנת הצרכן חל רק לגבי אתרי אינטרנט ישראליים. אם העסקה נעשית באמצעות אתר בחו"ל, חלים עליה תנאי הביטול הקבועים שם. לרוב התנאים מפורטים לצרכן לפני הרכישה, ולכן חשוב לקרוא את כל התנאים לפני ביצוע העסקה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

פסקי דין

הרחבות ופרסומים