הקדמה:

כאשר בקשה להוציא או לחדש רישיון נהיגה נדחית בעקבות בדיקת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, ניתן להגיש ערר (ערעור) על ההחלטה
הגשת הערר כרוכה בתשלום של 1,080 ש"ח (נכון לשנת 2021)
למידע נוסף ראו באתר משרד הבריאות


מבקשי רישיון נהיגה או בעלי רישיון נהיגה הרוצים לערער על החלטות המכון הרפואי לבטיחות בדרכים (מרב"ד), רשאים להגיש ערר בפני ועדת ערר המוסמכת לשנותן או לבטלן.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

שלבי ההליך

קבלת הנימוקים להחלטה

 • בשל צנעת הפרט, המכון הרפואי לבטיחות בדרכים (וכן ועדת הערר) מעביר למשרד הרישוי את תמצית ההמלצה/ההחלטה הכללית בלבד.
 • הנבדק, או רופא מטעמו, רשאים לקבל את כלל הנימוקים והמסמכים הנוגעים להחלטה.
 • לשם כך, עליהם לשלוח למכון הרפואי לבטיחות בדרכים מכתב בקשה לקבלת המסמכים ולצרף הצהרת ויתור על סודיות רפואית. ניתן לקבל את טופס ההצהרה במרב"ד.

הגשת הערר

 • יש להגיש את הערר בתוך 30 ימים מהיום שבו התקבלה ההודעה ממשרד הרישוי על דחיית הבקשה לרישיון הנהיגה.
 • ניתן להגיש את הערר באמצעות הדואר בלבד. יש לשלוח את הבקשה לכתובת:
ועדת ערר לפי תקנה 195 לתקנות התעבורה
בית חולים שיבא, תל השומר
לידי ועדת ערר, ביתן 130
מיקוד 5265601
 • לבירורים ניתן לשלוח פקס לטלפון: 03-5661945.
 • ההנחיות להגשת הערר ושובר לתשלום האגרה נמסרים למבקש הרישיון בעת קבלת התשובה מרשות הרישוי.

תשלום אגרה

 • הגשת הערר כרוכה בתשלום אגרה בסך של 1,080 ש"ח (נכון לשנת 2021). לא ניתן לקבל פטור או הנחה בתשלום.
 • לפירוט סכום האגרה ולתשלום מקוון באמצעות כרטיס אשראי, ראו באתר שירות התשלומים הממשלתי.
 • בנוסף ניתן לשלם את האגרה:
  • בעמדות התשלום במרב"ד (באמצעות כרטיס אשראי).
  • בבנק הדואר (במזומן בלבד).

ערעור

 • בתוך 45 ימים מיום קבלת ההחלטה של ועדת הערר, ניתן להגיש עליה ערעור לבית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים.
 • בית המשפט המחוזי מוסמך לדון בטענות העוסקות בהיבט המשפטי בלבד.

חקיקה ונהלים