הקדמה:

קיימים מקרים בהם נדרש ויתורו של המטופל על הסודיות הרפואית, לצורך מתן טיפול או לצורך הערכת זכאות לקצבאות/הטבות או פיצויים

טיפולים רפואיים מסוימים והערכות זכאות לקצבאות, הטבות ופיצויים מסוימות דורשים ויתור של המטופל על הסודיות הרפואית.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • מטופלים המבקשים לוותר על הסודיות הרפואית מסיבות שונות כגון קבלת טיפולים רפואיים ופרא-רפואיים או לשם הגשת תביעה לחברת ביטוח.
 • מגישי בקשות לקצבאות והטבות ממוסדות ממשלתיים (כגון: המוסד לביטוח לאומי, הרשות לזכויות ניצולי השואה וכד'), אשר לצורך בדיקת זכאותם נדרשת בדיקה של מצבם הרפואי.

למי ואיך פונים

 • במקרה של ויתור על סודיות לצורך טיפול רפואי, הגשת תביעה לחברת ביטוח וכד' - יש להצהיר על ויתור על סודיות רפואית בפני הגורם המטפל (אשר לצורך הענקת הטיפול נדרש להפר את הסודיות הרפואית של המטופל).
 • במקרה של הגשת בקשה לקבלת קצבה או הטבה - יש להצהיר על ויתור על סודיות רפואית בפני הגוף שבוחן את הבקשה והזכאות.

שלבי ההליך

 • כל גוף מטפל רשאי לקבוע את הנהלים לוויתור על סודיות רפואית.
 • על פי רוב, ויתור על סודיות יעשה באמצעות טופס ויתור על סודיות.
 • במקרים בהם נמנע ממטופל אשר נמצא במוסד רפואי לתת כתב ויתור על סודיות בכתב, הוא יוכל לוותר על הסודיות בעל פה בפני שני עדים. יש לתעד את הויתור על הסודיות ברשומה הרפואית בסמוך לאחר מכן.
 • למידע נוסף בעניין ויתור על סודיות במסירת מידע רפואי על מטופל, ראו קבלת מידע רפואי.

חשוב לדעת

 • חתימה על טופס ויתור סודיות פירושה ויתור על הזכות לסודיות רפואית ללא הגבלת זמן, אלא אם מצוין בטופס תאריך שבו פג תוקפו של הוויתור.
 • יש לקרוא בעיון את טופס ויתור הסודיות לפני החתימה ולוודא האם מצוין בו תאריך התפוגה או לא.
 • טופס ויתור סודיות שנחתם לצורך עניין מסויים צריך לפרט מהו המידע שאותו החולה מסכים לגלות ומיהו האדם או הגורם שכלפיו הוא מוותר על סודיות.

חקיקה ונהלים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב על-ידי הקליניקה המשפטית לסיוע לילדים ונוער בסיכון של המרכז הבינתחומי הרצליה בשיתוף עם עמותת עלם.